• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

 Definede Ayak İzi Ne Anlama Gelir ? Çözümü Nedir?

Ayak durmak ya da yürümek anlamına gelir. Durmak ve olduğun istikamete bakmak anlamına da delir. Ayağın parmak uçları yön verir. Yerde sabit kayada ise, ayağımızı bu işaretin içine koyarız. Sağ ayak ise sağımıza, sol ise solumuza bakarız, ufak bir yığma yada çukurlaşmış bir yer bulmaya çalışırız.
Çift ayak : Varsa ön işaret bitmiş, okunacak son işaret bitmiştir, okunacak son işaret budur. Durulur 26-27 adımdan daha yakın ayak yönünde emanet aranır.


Sağ ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sağ taraf araştırılır. Sol ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sol taraf araştırılır. Hem sağ hem sol ayak izi yan yana ise ayak izlerinin istikametinde bakılır, ileride farklılık gösteren yerler araştırılır. İddiaya göre tek ayak resmi varsa gömü yakında, iki ayak izi varsa gömü uzaktadır.


Mağara taban, tavan veya duvarındaki oyulmuş veya çizilmiş ayak izinin herhangi bir yere basıldığında mekanik olarak çalışan bir tuzağın olduğunu ve çalıştıktan sonra durdurulamayacağını simgeler. Basılan yer tuzakları bir tane olabileceği gibi bir kaç tane değişik tuzakta olabilir.
Başka Bir Yorum : Tek ayağın olduğu istikamette hemen 3-7 veya 10 adım mesafede define olabilir. Ancak 111 adım diyenler de vardır. Başparmak üzerinde küçük bir kabartma varsa bu 40-70 veya 111 metredeki gömüye işarettir.
Ayak işareti aynı zamanda genelev anlamında da kullanılmıştır.
Mermer üzerinde ise veya kabartma ise ölüye ait bir bilgidir. Defineyi anlatmaz.
Tek ayak yön gösterir. Tek ayak yerdeki sabit kayada ise durulur. Ayak parmakları istikametinde dikkatlice çukur veya tümsek bir yer aranır. Tamamlayıcı ikinci bir işaret vardır. Tamamlayıcı işarete Sani denir. Bu işaret 3 adımdan daha yakın değildir.Tek ayak hassas ölçülür. Her santimetresi 72-78 ile çarpılır.
Başka bir ölçüme göre 12 metre ileri bakılır.


 Ayak İşaretleri:
Ayak işaretleri (insan Ayakları) parmaklı, parmaksız, tek parmak, parmaklı veya 5 parmaklı, çarıklı ya da çıplak ayak ne anlama gelir anlatmaya çalışalım. Bu arada bu konuyu okuyan arkadaşlarımızın arazide ya da herhangi bir site de gördüğü ayaz izlerini göz önüne aldığında neyin ne olduğunu daha kolay anlayacağını ümit ediyorum. Arkadaşlar imla hatası olabilir, düşük cümle yapısı olabilir. Burada yazdıklarım kitap bilgisi değil tamamen tecrübe ve tespitlerime dayalı şahsi fikirlerim olup, doğruluğu her zaman tartışılabilir.
Ayak işaretleri : her şeyden önce yol verir ve yürümeyi tavsiye eder. Ayak işaretlerinin olduğu yerde define aramak anlamsızdır. Ayak işaretleri topuk yapısı yapısını, uzaklığı verir.
Parmak yapısı, şayet 3 ya da 5 parmak var ise; mutlaka merdivenleri verir.Parmaksız ya da tek parmaklı ayak bizi yine hedefe götürür ama öncelikli aranacak noktanın merdiven olmadığını bilmemiz gerekir.


 1- Topuk kısmı 2 cm. sert ve oyuk parmak kısmı (Ön bölümü) 5 mm. Olan 5 parmaklı ayak işareti; Arazinin tatlı rampa yukarı olduğunu ve ayağın istikameti yönünde (Bu yönde bir, iki istisnası hariç güney ya da güney batıdır) mutlaka kayadan kesme merdiveni olan bir mevkiye geleceğimizin işaretidir. Merdivenli alana geldiğimizde ise nihai işarette merdivendir. Merdiven genelde yapı yerlerinde olmakla beraber bazen da çok anlamsız yerlerde de olabiliyo bunun örnekleri de olmakla beraber istisna olduğunu unutmamak gerekir.
5 parmaklı ayak olduğundan bulunan merdivende 3 basamağa bakılmalıdır. Bu basamakta mutlaka bir ayrıcalık fark bulunacaktır. Belki diğer basamaklara göre biraz daha kaba traşlanmış, çatlak, uçlarda kırıklık vb. para bu basamağın altında olup, volcan çete parasıdır. Ve en az paralardan birisidir. Hatta yakın yerlerdeki farklı işarete bağlı büyük paranın müjdesi gibidir. Zaten merdivenler genelde ya değirmenlerde ya da kale yerlerinde bulunmaktadır.

2- 3 Parmaklı Ayak : Topuk kısmı derin ön kısım normal olan ayak: yine rampa araziye merdivenli alama götürür ne var ki; merdiven basamak sayısı 3 olup, ortadaki merdiven basamağında işlem vardır.

3- Tek parmaklı Ayak : Topuk kısmı derin ayak işareti yine topuğun yaptığı (U) açısı istikametine yine (U) açısından alacağımız ölçüden de bulacağımız metre cinsinden veriye göre gidildiğinde arazide hafif uzunlamasına yığma bir alan aramalıyız. Yığma derken höyük, Tümülüs ya da küçük tepeler algılanmasın. Üzerinden traktörün rahatlıkla geçebileceği kabartılmış bir arazi diyelim tabii şekil parmak gibi uzunlamasına bi arazi olacaktır. Bu tür arazi bulunduğunda orta merkezinde mezar aramalıyız. Mezar Normal mezar olup 2. katlı olduğunu unutmamak gerekir.Üstte ceset altında kapak taşı ve altında mal.

4- Parmaksız Ayak İzi: - P Bunda sadece topuk kısmının verdiği açı ve ölçü iskametinde gidilir ve gidilen yerde nihai işaret aranmalıdır. Bu tür ayak bizi direk noktaya götürmez.

5- Mağara İçinde Parmaklı Ayak İzi ; Bir tarafı 4 cm. bir tarafı 2 cm. oyulmuş topuklu ve 5 parmaklı bir ayak izinin topuğunun mağara içinde aşağıya zemine açı yaptığını ve (U) olarak verilen açının istikametine yere bakıldığında bir altta da mağara (Oda) olabileceğini ve merdivenle inileceğini unutmamak gerekir. Tabii bu şekilde olan ayak izinde parmakların olduğu ön kısımda aşağıya yön ve istikamet verebilmesi için parmakların olduğu yerde en az 5-6 metre oyulmuş durumdadır. Arkadaşlar konuları birleştirirseniz Volçanın işaretlerini çözememek elde değil. Farkındaysanız hep aynı sistem de birini anladınız mı şifreyi çözdünüz mü tabiri caizse çorap söküğü gibi değer işaretlerde çözülür.

 6 - Çarıklı Ayak İzi : Çarıklı ayak izi derin oymadır. Arka taraf daha da derin olabileceği gibi bazen uc kısmı ile de aynı derinlikte olabilmektedir. Çarıklı ayak izi arazide yine çarıklı ayak izinin şekli benzeri düz arazide hafif tümsek arazi de tek mezar vermektedir. Şayet ayak izinin içinde herhangi bir yerinde nokta yoksa orta merkez de nokta varsa; nokta olan yer ölçülmeli bir köşe ya da orta merkez esas alınarak noktaya mesafe alınır ve yapılan hesaplamalar arazide tatbik edilir.
Şayet topuk kısmı daha derinse arazinin işaretten itiberen noktaya kadar katedilecek yolun biraz rampa olduğunu ve para noktasının işaret noktasından rakım itibarı ile yüksekte olduğunu şifrelemektedir.

Bilgi amaçlı örnek ayak işareti.: Topuk hafif oyma parmaklara doğru çizim bir ayak işareti (arazinin hafif yama olduğunu şifreleyen bir işarettir.Aynı zamanda istikamette topuktaki (U) dan değil baş parmak ve yandaki parmağın (V) yaparak açı vermiştir.)

başka yorum:ayağın uzunluğunu ölç.kaç cm se o kadar metre yürüyeceksin.doğuda bir adım bir metredir.trakyada ise bir adım 70 cm dir.
ayağın baktığı yönde o mesafede taş yığma,yada toprak kabartı olması lazım.
Ayağın boyunu ölçtüm kaç cm se doğuda o kadar metre eder.35 cm di.35 metre gidince ayağın yönünde karşıma derenin çağladığı suyun gözü ve gözün yanında taştan ufak bir yığma çıktı.yığmanın içinden bir testi gümüş çıktı.

AYAK İZİ
Mezar manasına geliyor. Mezarın yerini ve konumunu sağ ve sol ayak izi olması, büyüklüğü, topuk ve parmaklı olup olmadığı ve bu ayak izinin olduğu taşta kanal ve/veya delik işaretinin bulunup bulunmadığı belirler.Ayrıca bu ayak izinin bulunduğu kaya civarında işaretler de kesin olarak bulunur.

Bunlar;

Kanal (Genelde 3cm genişliğinde olur, ama değişebilir)

Delik

Yanyana dizilmiş doğal hissi veren ama arasında kanal gibi boşluk olan kayalar gibi işaretlerdir.Dikkatle incelersen bunları tesbit edebilirsin. evet ayak izi mezar gösterir. yakınında toprak altında kayaya oyma tepsi işaretide olabilir..genelde ayak izinin arkasında oluyor mesafe 20metreye kadar vara bilir toprak altında taşın içinede oyma olabilir gerisi sana kalmış. taşlarda kanal olabilir,delik üzeri toprakla kaplı kayalar olabilir kayaların tepe kısımları toprak üstündedir ön taraflarını yokla giriş olabilir bir inceleme yap kolay gelsin? Arkadaş ayak izinin iki insan boyu önünden ize doğru bak.

PARMAKSIZ AYAK IZI: AYAK İZİNE GELİNCE HAKİKATEN GÜZEL BENİM ACİZ ANE YORUMUM AYAK İZİNİN İKİ BOY ÖNÜNDEN İZE DOĞRU EN FAZLA 1.5 METRE DERİNLİKTE OLMAK ÜZERE KAZ NASİBİN BOL OLSUN.Sağ ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sağ taraf araştırılır. Sol ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sol taraf araştırılır. Hem sağ hem sol ayak izi yan yana ise ayak izlerinin istikametinde bakılır, ileride farklılık gösteren yerler araştırılır. İddiaya göre tek ayak resmi varsa gömü yakında, iki ayak izi varsa gömü uzaktadır.

Mağara taban,tavan veya duvarındaki oyulmuş veya çizilmiş ayak izinin herhangi bir yere basıldığında mekanik olarak çalışan bir tuzağın olduğunu ve çalıştıktan sonra durdurulamayacağını simgeler. Basılan yer tuzakları bir tane olabileceği gibi bir kaç tane değişik tuzakta olabilir.

SOL AYAK IZI PARMAKLI: bu bir sol ayak çizimi örneği ben öncelikli olarak bundan önce sağ ayak varmıydı diye araştırım eğer varsa ve bu ayağın yanında mutlaka küçük bir ayrıntı olur çizik yada çok küçük bir delik ırmak içinde mi yoksa arzi üzerindemi olduğunu dikkate alırım. ve eğer arzzi üzerinde ise hizasında gözle yakalayacağın çakılyığını taş yığını farklı bir taş yada çökmüş alan araştırırım eğer yanından kayanın altına doğal bir çizik varsa ve yeri muhtemelen mezar üzeridir ancak yamaç bir arazida 250 m ye inen bileçek çöküntü yada yükseltisi olabilen bir yer gözlemlerim önce boş bir oda bulursun

PARMAKSIZ OLANI: mutlaka parmağı bulunmalı parmak oyuk yada kabartma olabilir yada parmak şekli verilmiş bir kaya olabilir şüpheci araştırmacı olan defineci yolu yarılamış sayılır. bak şöyle düşün adam ayağı kayaya oyduğunu düşün işin önemi netaraftan dikkate alacaksa orayı daha baskılı yapmıştır ki aşınması çabuk olmasın çabuk kaybulmasın diye ayak kaymışmıdır yoksa raht bir şekilde mi basmıştır kişinin ağırlığı ayağın hangi tarfına etki etmiştir SAĞ AYK İZİ VARSA: sol ayağını bulmanı tavsiye ederim tek olacağı çok az tutar bu ayak işinde sen siteler de yazılanları ölçü olarak al ama kendi becerini mutlaka koymalısın arazi yapısından alda ozamnki insanları şuanki teknolojile yaşamadığına kadar düşün melisin

NOT: parmaksız ayakta 70 adım gerıye bak ikinci işareti ara oyuk kuyucuk olabılır.

SAĞ AYAKSA: SOL TARAFA DOĞRU YAKLAŞIN 10-15M CİVARINI ARAŞTIR DİYECEM.AYAK (SOL ÇARIKLI): Bulundugu kayanın 60 cm ıle 10 m mesafesındedır. Ayak ucu veya ayagın iç yönündedir cihaz kontrolu gerekır.OYMA ÇIPLAK İNSAN AYAĞI İŞARETİ:

Bu işaret roma-bizans dönemine aittir. Yerde düz kaya üzerinde olmalıdır. Bir insen çamura çıplak ayağı ile basar da nasıl izi kalırsa bu işaret de aynın o şekilde olmalıdır. Bu işaret şu şekilde çözülür. Öncelikle ayağın sol ayak mı yoksa sağ ayak mı olduğuna bakılır. Biz sol ayak olduğunu kabul edelim. Şekil-7 den de görüleceği gibi ayağın boşluk kısmından itibaren sağ tarafa doğru 9-12 metre mesafede küçük bir yığma yada rengi değişik bir taş olmalı. Eğer taş varsa altını kazın en fazla 80 cm de, eğer tümsek varsa tümseği kazın. Böylece hedefe ulaşacaksınız.(bizzat denenmiş bir işarettir). Eğer ayak sağ ayaksa bu seferde sol tarafa yönelmeniz lazım. OYMA ÇARIKLI İNSAN AYAĞI İŞARETİ:

Bu işaret de yine düz bir kaya da ve yerde olmalıdır. Eskiden ayakkabıya çarık denirdi. Bu işaret de ayakkabılı ayak işaret dir. Yani beş parmak belli değildir. Hazinesi, işaretin bulunduğu kayadadır. Ayağın yaklaşık 60 cm önünde kayayı kırınız.%80 boş çıkmayacaktır. Ama bazı durumlar da boş çıktığı da olmuştur.(şekil-8)

ayak izleri tuzaklı paranın işaretlerinden biridir

iki ayak demek iki tuzak demektir

ayak uçlarının izlenmesi yönünde istikamet gösterirbazen tuzak olabılır ayak ızınde dıkkatlı olgenelde ayak işareti su kaynaklarına goturur. Parmaklı ise merdıvenlı ara. Degırmen merdıvenlerı kale merdıvenlerı gıbı. Ama genel olarak su kaynaklarına goturur. Derın olması arazının yukseklıgını verır. Yon ıse guney batıya dogrudur.


Yorumlar - Yorum Yaz
Sosyal Medya

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam72
Toplam Ziyaret296638
Site Haritası