• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

 İstanbul Beldeyi Nazırı

Görüntü Temsilidir.

İstanbul Beldeyi Nazırı

Ol-Riva Kalesi Soğan Adası kapısı doğudadır. Kalenin üç tarafı su ile çevrilidir. Karşısı Soğan Adası ve Riva Kalesinin doğu kapısı önünde bir siyah kaya onun üzerindedir. Fil resmi ve devenin (Filin de üzerinde kalenin oluşumunun üç katlı resmi kale ile poyraz bu kale 300 adımda bizler tarafından yapılmış Kurt Baba türbesi denir. Kalenin iki tarafı deniz ile bağlantılı bir tarafında da sarı su vardır. O köyün ismide Kurtköyüdür. Kalenin doğu kapısına ( 150 ) adımda fil var fil resmi bulunduğu taştan ( 12 ) adım doğudadır. 2×2 mahzen ve 1 arşın kadar derinde 90 okka bizlere yarayışlı olan içleri değerli meblağdır. Şimdi fil önü doğu ve dikkat edelim filin önündeki noktalara yani nişanlara şöyle ki ( : ) 20 dakika mesafededir. Döllük demir kapı ve boğazda aynı sarı su deresi ve kesilmiş dört köşe kayalar mevkii büyük kapılı mahzen burada.( 000 ) Buradan aynı sarı suyu takiben 15 dakika murat suyu ile sarı suyun birleştiği çatağa geliriz ve yolumuzu daima solu takiben iki suyunda birleştiği noktada burunda Yorgi Sukurof’ un değirmeni çakamoz değirmeni ve değirmenin 12 adım üzerinde bir düzlük var. Dikkat edelim orada üçgen bir taşın ucu 7 adımda düz tek bir taş dikili ve tepesi delik altında haç var.

Bunun bir arşın altında 110 okka kasatura sacı kapalı çok kıymetli altın. Şimdi buradan 12 dakika sola dereyi takip edip ikinci değirmen çarkla döner ve ana kaya oyma papaz Yuhanis namı ile anılır. Bu değirmenin arka duvarında iki delik ve sırtınızı duvara dönünce tam omuz hizasına gelir. 8×8 şimdi ayaklarımızı açarız ve ayaklarımızın arasını kazalım işte buradadır. Harçtan yapılmış put şimdi burasını açacağız ve içeri bir insan girecek mahzen üç adım gideceğiz ellerimizin üzerinde emekleyerek içerisi 3 arşın eninde 3 arşın boyunda 3,arşında yükseklikte muntazam odadır. Karbon zehri mevcuttur. Sağ köşede iki öbek sağı kıymetli muhteviyat ile dolu sol köşede ise akçe meblağı vardır. Buradan döndüğümüz zaman giriş kapısının kemeri üzerinde bir kare birde düz göz görünür ve açıktır işte orada çok kıymetli ziynet kutusu olup, ondada 31 parça gümüş vardır. Bunlarında her birisi tahtadır ve üzerlerinde çete başlarının resimleri vardır. Burasını kapadık buraya küçük çete ismini verdik. Ve buranın suratı değişmedi. 29 adım önünde kaba ve ılık bir su çıkar dereye çok kısa mesafede karışır. İşte burası bizlerin su içtiği yerdir.

Burası da Papaz Yuanis’in değirmeninin kapısına karşı gelir ve oda orta halli bir adamın adımı ile tam 29 adımdır buradan değirmen ve mağaranın ağzını orasını kayanın aynı rengi ile kapadık ve delikleri de 8×8 dir,buradan da ayrıldık tam 40 adımda üstünde kara kayaya oturak resmi yaptık birde sol ayak resmini. Bu ayakta ölçü tam iki karıştır. Şimdi dikkat işte bu ayağın da ucu değirmene bakar işte o ayaktan biliriz. Papaz Yuhanis değirmeni onun karşısında sağında o büyük dereyi geçeriz ve oradan da Kervan tepeye ve buradan da boğazları ve çanak adayı görürüz. Yani kınalı adayı onu tam gözünüzün önüne alın ve hemen önümüzdeki 3 taş yerde gömülü onların sadece uçları görülür. Araları 9 adımdır tam orta yere gelen yerinde 1.5 adam boyu kazacağız orada 187 okka Moskof altını parası mevcuttur.1-7-5 27 kıymetli. Şimdi dikkat edelim. Buradan da sağa dönüp Yeniköy ve Göksu deresine ineriz. Kervan tepe ile burası 1.5 saattir. buradan da karakuş tepesine geldiğimiz zaman Sarı gölü o zaman görürüz. Sarı göl ünde bir ayağı harami dereye akar. Soldan gelen kazıcılar deresidir. İşte bu çatakta Garipçe Ali paşa değirmenini buluruz. Bu,değirmende ana kayaya oyulmadır.Yanılmayal ım bu değirmenin taşı sarı beyaz ve kabamsıdır.

Değirmenin holluğu 9 adımdır ve taştan oyulmadır. Holluğunda değirmenin çarkına geleceği yerde bir tek basamak olup oda oturak halini andırır. Bunun tam üzerinde iki haç taş vardır. Bu taşı kaldırdığımız zaman bu taş buranın taşı değil işte burada 27 parça çubuk altın 12×12 dir ler. Çok kıymetli. Garipçe ali paşa değirmenin holluğu başında iki ayak izi bir birine çapraz durur. Biri garipçe alinin değirmenine 50 adım önünde tam değirmenin holluğuna karşı yığma sade kara taş tepesi. İşte bu tepenin içindedir. Sofra 2 balık 3 kaşık 3 çatal 2 parça ekmek 1 su tası 1 de 21 lokma zincirli çakı bunlar üzerinde göbeğe kadar taşla doludur.bu sofranın 1 basamak merdiveni vardır. Bir göz halinde orada 5 okka meblağ bu garipçe ali paşanın değirmeninin kapısı batıdandır. Buradan da geçip 15 dakika sola aşağı ineceğiz. O dereden ve gölden su alan değirmeni bulacağız Göksu deresi ve Göksu gölü Dere ve göl suyu ile döner değirmenin 100 adım takip edeceğiz tam 2 sefer yakadan yakaya kemer ile geçirilmiş. İşte bu değirmen Kadıköylü kasap niko nun değirmenidir. Dikkat bu değirmenin 3 tarafı ana kayaya oyulmadır. Ön duvarı örmedir kapısı da kıbleye karşıdır. Önünde yarım dekar çayır vardır.

Değirmenden çıkan suyu 10 adım sayın bir tatlı su kaynağı bir ceviz bir erik ağacı vardır. Değirmenin önünden değirmenin kapısına gelirken 10 adım sağında bir binek taşı var taşın üstünde de 3 ufak resim var. Taş karadır. Bu taşı 10 kişi getirdi. Taşın değirmene bakan yüzü düzdür. Diğer yanları bozuktur. Bu taşın tam altında 24 okka bakır meblağ vardır.

Buradan doğu istikametine değirmenin arkasına savak yerine büyük put göreceğiz bu putu arkamıza alır 11 adım ilerde 13 x 20 kutrunda siyah ve düz taşı göreceğiz yerdeki bu taşı kaldıracağız .Burayı dizimize kadar kazacağız alt aşağısı yazılıdır. Orada da 2 holluk şeklinde kaya bulacağız.

Bunun iki gözü de doludur. Buradan da 2 saat batıya yürüyüp Göksu yu takiben Kemer köprüye geleceğiz bu köprü zamanında değirmen arkı olarak kullanılmıştır. Değirmenin suyu buradan geçirilmiştir.Bu suda o zaman Anadolu hisarına gelen sudur. Anadolu hisarına gelmeden Yahudi ishak ın çiftliğine inerken 20 dakika kala 20 metre yazılı bir duvar ve duvarın kıbleye bakan yönünde muskalıma gelen köşede bir güneş resmi güneşinde içinde kız kafası ve suratının resmi var. Kızın baktığı 38 adım ileri 10×10 ve 4 yönü kazılıp bir boy derinliğinde mahzen var. Kızın tarafındaki Kapıdan girilir. Üç basamakla inilir. Önümüze 1 daire horasan gelir horasan kabartma yeridir. Horasan kırılır içinde 1348 okka renkli ve geçerli meblağ vardır. Bunların da üstünde bir ceset yüzü koyun yatırılmıştır.

Merkez Karadağ – Madran Dağı – Dumanlı Dağ

Merkez Altın şehir, kayabaşı kubaş köyünden güneye kostantinpolis Dersadetten yedi saatte Mihaliç Aksu boğazına oradan kürek çekerek üç buçuk saatte Karadavut İskele kasabasına geldiler. Buradan otuz bir saat güney batıya giderek Marda Dağına, son üstleri olan Kumpanya Birlik Değirmenine geldiler. Bu değirmene, Martin Voyvoda Mihaliç Kumpanya Değirmeni dediler.

Kumpanya değirmeninden üç tarafını ana kayaya oydular. Üç basamakla değirmene girilir. Altı metre boyundadır. Değirmenin sağ duvarında bir güneş var. Her güneş resminin ortasında birer çatal put, güneşlerin altında birer kız başı yaptılar. Değirmenin sol arka duvarına bir oynar ayıyı yaptılar. Def ayının elinde ayıcıyı da sırt üstü yıkılmış vaziyette yaptılar. Ayı da ayıcı da topaldır. Değirmenin sol duvarında bir kol resmi yaptılar. Parmağının gösterdiği kırk adım uzaklık da kolonlu kayada zincir işareti yaptılar. Burada otuz sekiz adet yatak odası mevcuttur. Horasanla kapılıdır. Yedinci zengin sofra buradadır.

Bu değirmen üç ada gibi tepenin ortasında, Karatepe’nin eteğindedir. Karahasan köprüsünden bir buçuk saat çeker. Yedi at bağlanan mağara kuzey batıda, kırk beş dakika sürer. Kapıkaya değirmeni on dakikadır. Sarıgöl kırk beş dakika iki öküzler kırk beş dakikadır çatala kaya bir buçuk saat Ceneviz kalesi bir buçuk dakika çeker kuzeyindedir.Kudret kaya iki saat çeker ve kuzeyindedir. Kumpanya değirmenin bulunduğu dere, Harami deresidir. Günde bir , bir buçuk saat güneş görür En yakın köyleri : Çukur cambaz , Ayazma , Tahtalı , Karahasan , Yaşlılar , Araplar , Dikmen Tepe köyleridir , diğer köyler yandı kül oldu… Bu değirmenin yedi ana nişanı hiçbir değirmene ve bölgeye yapılmamıştır.

1- Yedi basamaklı kaya.
2-Çiçekli İstavroz.
3-Köpek butlu taş. Bu taş değirmeni yok edebilir…
4- Değirmenin ters sekiz rakamları.
5- bir buçuk balıklı sofra, başka hiçbir değirmende yoktur.
6- Otuz altı kapılı kayadan bu kapı tekdir.
7- Taş bağlanan mağara. Otuz altı mağarada bu tekdir. Gerçek ve son bölgedir. Burası bulunmadığı müddetçe burası yoktur.

Tahtalı Köyü , Monika Çiftliği , Hersek Köyü , karşısından Danagöz Köyü , onların karşısında Alagöz Köyü , Köprüye on iki saat mesafeli Bağevleri Köyü , ormanın dibinde Ali bey köyü vardır.Burada Şahin kaya ile Şama giden Hora tepesi vardır. Orada bir çalgılı mağara olup , on sekiz taş sıra ile dikilir. Tam ortadaki taş siyahtır. O taşın altın bir kazan altın ile bin iki yüz altın mahmudiye. On iki taş karşısında türbe dedenin derinliği beş metredir.

Bir kazansa horansa içine oturtulmuştur. Buraya yakın üç basamak merdivenle çıkılana bir mağara vardır. Yol boyunca on iki tane dikili taş vardır. Bu taşların birinde istavroz resmi altında bakraç altın. Sol taraftan dar , Kaldırım köşeli patika tepeye doğru çıkar bu patikanın bittiği yer kazılınca bir kemer çıkacak , içi doludur. Önündeki dere içinde bir sofra taşı vardır .yuvarlaktır. yanında dört dikili taş vardır sofra taşının yanın da yedi yemek kaşığı, yedi ekmek, yedi yemek çatalı , bir buçuk balık vardır. Bir adat zincirli fincan ve birde çakı olacak.Derenin karşı tarafında bir mağara olacak. Mağaradan mağaraya giderken kapı üstünde sandık biçiminde bir taş vardır.buna sofra taşı işaretlidir. Para bu taşın içinde. Sağ ayak geri , sol ayak ileri resmi yapılmıştır. Sofrayı burada buluruz. Çakının zinciri yirmi bir bakladır Mağarada yirmi bir adım mesafededir.


Yorumlar - Yorum Yaz
Sosyal Medya

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret298709
Site Haritası