• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

 Keçi Dere, Harami Dere ve Şeytan Dere

Keçi Dere, Harami Dere ve Şeytan Dere

Harami dere ve şeytan derenin çatağında emin ağa değirmeni vardır, bu değirmeni bulduğunuzda sağ kol şeytan deresi, sol kol harami deresidir. Bu değirmenin içine 3 basamakla inilen merdiven vardır, içeriden Savak yerine 9 basamakla çıkılır. İlk basamak kırıktır. Domuzluğa yakın sağ duvarın içinde 9 civciv ile bir tavuk, tavuğun başı üzerinde bir civciv vardır, Bu civcive bir yılan saldırır vaziyettedir. emin ağa değirmeninin güney doğu tarafına baktığınızda mağara görünür. ortalama 15 dakika mesafe sürecek kadar uzaktadır, bu mağaranın tam karşısında emin ağanın mezarı vardır. Aynı bölgede ali bey değirmeni, şeytan değirmeni, ali papazın değirmeni, sarsam kaya değirmeni, uzun Hasan değirmeni ve darağcık değirmeni vardır bunlar emin ağa değirmeni ile karıştırılmamalıdır.

Dikkat edin, buraya yakın sarı göl vardır, Sarı gölün akabilmesi için açılmış olan hendek var, arkı göl ucunda yan işlenmiş taş duvarlıdır. Bu hendekten akıp giden su Harami dereye karıştıktan sonra dereyi aşağıya doğru takip edersek yakın mesafede ve derenin sağında emin ağa değirmnenini buluruz. bu değirmende Savak başı ark içinde 7 tane civciv olan bir kuluçka tavuk, civcivlere saldıran bir de yılan resmi vardır. Değirmene çok yakın bir kayada Topal Ayı ve ayının baktığı istikamette askıda bir mağara, içerisinde sağ duvarında bir çiftçi öküzlerini çocuk yatar vaziyetindedir. Ayının ayağının noksan kısmı kaşının üzerindedir. Buradan geriye Harami dereyi yukarıya takip edersek, derenin solunda sarı meşe ormanlarına rastlarız.

Bu bölgede birde top koru vardır, Top korunun ucundan dönerek tekrar haramiler dere boyuna varılır, Haramiler deresinin yukarı kısımlarında dere iki kola ayrılır. Sağ kolu şeytan dere ismini alır. Bizde şeytan deresini takip ettik derenin karşı yamacı oldukça kayalık ve engebelikti. Topkorunun bir yakası diktir. Buradan inersek harami deresine ineriz. Bu dere yol vermez zor bir deredir. Biz derenin sağından ve solundan ağır ağır ilerledik. Derenin çatağına vardık. Burada sağdan ve soldan iki dere gelir ve haramidereye birleşir. Sağdan gelen kola şeytan deresi adını verdik. şeytan dereyi gezdiğimizde üç tarafı taşa oyma, arkı taş oyuk Ali Bey Değirmeni’ni görürüz.

Bu bölgeye tam olarak yörük yaylasından gelinir, Yörük yaylasıv ve erikli arasında 2 adet dere vardır. doğudan gelen dere harami deredir batıdan gelen dere şeytan deredir. şeytan dereden 1 saat sağa 1.5 dönüm kadar sarı göl vardır bu gölün ince bir ayağı haramı dereye karışır. tam karıştığı merkezde veznedar emin beyin değirmenini buluruz.

Belge çok karışık, bazı çevirmenler bir derenin ikiye ayrıldığını bazıları 2 derenin birleştiğini söylemiş. yani harami dere ile şeytan dere 2 ayrı deredir birleştiği noktada emin ağa değirmeni vardır, bazı çevirmenler bunu farklı yazmış, harami dere ileride ikiye ayrılır sağdan giden kol şeytan dere sol kol harami deresidir.

Burada tek anlayabildiğimiz emin ağa değirmeni harami derede ali bey değirmeni şeytan derededir, Arkacık değirmeni tamamen bunlardan farklı olarak katrancı deresindedir.

Diğer çevirmene göre şeytan deresi tek deredir, bu dereyi harami dere ile keçi deresi besler.  Keçi deresine keçi deresi denmesindeki neden,  ‘sabah dere boyunda yaban keçileri gördük bizi görünce kaçmaya başladılar. Sürü gayet kalabalık işte bu dereye bu yüzden keçi deresi dedik. Eğer yolunuz düşerse rastlarsanız iyi bakın tarafımızdan yapılmış pek çok işaretler görürsünüz. Keçi deresinden batıda daha ileride belirteceğimiz nalbant sahası alanı vardır. Şayet bu deredeki mağraları gezip incelersiniz tarafımızdan yapılmış nişanlar rastlarsınız.’


Yorumlar - Yorum Yaz
Sosyal Medya

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam49
Toplam Ziyaret298498
Site Haritası