• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

 



Eşkiya Belgelerindeki Önemli Yerler ve Paraları

70 OKKALIK KANTAR

İznikin doğusunda kalıptan çıkma koltuk, koltuğa oturduğun zaman sağ tarafına gelen yönde 15 adım gidip 2 ayrı taşta iki ayrı istavroz işareti göreceğiz. Bu iki taşın aşağı bölümünde üzerinde sıralı 7 adet istavroz olan bir taş daha vardır.Üç taş üçgen yapar. 7 istavroz olan taştan 100 adım batıda ufak çakıl yığması tepe vardır. Tepenin etrafı büyük taşlarla çevrilidir. Bu çakıl yığması üzerinde yığmanın doğu istikametinden 7 metre kazarsan karşına üzerinde 45 okkalık bir kantar resmi olan taş çıkar.Bu kantarlı tası çıkarıp 2,5 odalı mağaranın kapısını acarız. Mağara girişinde ufak bir bölüm vardır. Bu bölümde ilerler sağdan birinci odaya girersek zaman iki adet som altından asker heykeli bulacağız yarım odada ise döneminin çok kıymetli eşyalarını bulacağız. 2. odada ise yığma halde altın göreceğiz. Buradan ileriye devam edeceğiz. Su gelen mağaraya dar tünelden yürüyeceğiz tünelin üzerinde su sesi duyacağız burada nikia krallığından kalma en büyük hazineyi buluruz. Sağ odada kesilmemiş çubuk altın yığını sol odada kesilmiş darp edilmeyi bekleyen parçalar halindedir. Ayrıca külçedir ve kutu içerisinde toplu haldedir.Buradan 2 basamak aşağıya ineceğiz darphane makinaları buradaki oda içerisindedir.

AVDANLIK MAĞARASI

Buradan batı istikametine hareket ettik. İznikin batısından 1.5 saat te Avdanlık mağarasına vardık .Burası Ballıdere namı ile anılırdı. Burada ki ballı kayayı batıdan doğuya doğru 80 metre kayayı yontmuş yol yapmışlar 3 dönüş yapan yoldan yürüyeceğiz. 56 basamakla yukarı çıkacağız. 4 kişilik bir odaya gireceğiz burada ki işaretler şöyledir. Sağ duvarda bir karaca resmi bir boynuzu 3 çatal, diğer boynuzu 1 çataldır.Solda bir ayıcı tef elinde ayıyı oynatır vazıyette sopası koltuk altında zinciri ayıcının belinde karsısında fayton faytonun okunun ucunda bir horoz kanat açmış öter vazıyettedir .İki kız bir birine çiçek verir vazıyette tavanda bir saat 11.20 gece durmuş.Bu saatin içinde 1.5 okka prasyonel mihail külçe bu mağara kapalıdır. İsareti 1.5 metre yüksekte kılıç kapı üzerınde durur 2 sütun tasın üzerinde 1 lahit vardır. Tüm değerlı varlıklarımız bu mağara içindedir. Derede karakamberin degirmeni namı ile anılan değirmen vardır. Degirmenin ıkı tarafı kaya olup 5 basamakla oluk basına çıkılır. 3 basamakla değirmenin içine girilir. Değirmenin içinde girişte sağ köşede oturak taşı ocak yanında 22 okka mebla tas içerisindedir.Taş dökme horasan olup değerli krokiler mevcuttur. Buradan 4 saatte veznedar emın beyin değirmenine vardık.

VEZNEDAR EMİN BEY DEĞİRMENİ

Ballı kayadan yarım saatte karahasan köprüsüne ineriz.1 saatte cukurcanbaz köyü, karahıdır köyü yolu takiben büyükkebir kest… köyünü sağa alıp tahtalı köyü içinden çaltı dere köyü altından,çingene köyünün içindenaltın gümüş dereye varırız.Dereyi takiben ak köprüye çıkarız kazan dağını sola bırakıp aksu köyünü ortalayıp,ak köprüden geçip, 2 saatte yörük yaylalarına varırız. yörük yaylasından 1 saatte ilerde Yörük yaylası erikli arasında 2 adet dere vardır. Doğudan gelen dere harami deresidir. Batıdan gelen dere şeytan deredir. Şeytan dereden 1 saat sağa 1.5 dönüm kadar sarı göl vardır. Bu gölün ince bir ayağı harami dereye karışır. Tam karıştığı merkezde veznedar emin beyin değirmenini buluruz.Bu değirmenin 3 tarafı kaya kesme olup, 9 basamakla üzerine çıkarız 3 basamakla içeriye gireriz.Değirmenin sağ üzerinde oluk baiında dokuz yavrulu tavuk ananın üzerinde bir yavru yavruyu yılan kapacak şekilde karsısında bir kız tavuklara yem atar vazıyette. Değirmenin karsısında derenin öbür yakasında 10 adım mesafede oynayan ayı topaldır.Ayının topal bacağından 25 adım ileride yarık kaya üzerinde ayının kopuk bacağı mevcuttur. Bu kayada 5 yavrulu tavuk yavrunun birisi ananın üzerinde tavuğun karşısında kartal uçar vaziyette altında 2 kılıç çatık halde,karsında değirmen arkının üzerinde küçük bir mağara girişi dar.Mağara içinde bir çocuk öküzleri çeker halde bu değirmende bir güneş resmi güneşin altında horasan duvar burayı açıp mağaraya gireriz burası veznedar eminbey in 3. selim han zamanından istanbul soygunundan kalma 111 torba altını sakladığı yerdir.

UZUN ALİBEY DEĞİRMENİ ŞEYTAN DERE HARAMİ DERE

Emin beyin değirmeninden 55 dakika yukarı harami ve şeytan dere çatağına uzun alibey değirmenini yaptık. Üç tarafı kaya kesme olup üç basamakla içine inilir. Oluk başında sofra, çatal, kaşık, çerkez kaması bir parça ekmek ,1 bakla, zincir, sofradan arkı takiben 3 adım sol tarafta topal ayı aynı kayaya 3 adım avcı zağar köpeği 1 adım arka üzerinde karaca, 5 adım önünde düz bir taş değirmen tası gibi üzerinde bir domuz iki yavru anayı emer vazıyette. Değirmen suyunun çarka vurduğu yerde 2 adet ıstavruz olduğu yeri acıp içerı 3 basamakla gireriz 3.selim hanın 25 torba çalınan parasına dokunmadık buradan 5 saatte batıya kirazlı yaylasına gittik.

MARTİNİN DEGİRMENİ – KAPI KAYA

Sarı olan kırk pınar, kırkpınardan baya kariyesi ulu bogazdan içeri girdiğimiz zaman kara tepe,bu tepede 3 çakıl yığını olup buradaki düz tasın üzerinden deniz ve acık havada istanbul ayasofya ışıkları görünür.Bu tepede anasını emen 5 geyik ile bakraçlı kız vardır.Buradan çıkan 2 sudan birisi 2. harami dereye dökülür. Şeytan dere ile birleşip kapı kaya ya inerken basta pop martin değirmeni ana kaya olup 5 basamakla oluğa çıkılır. 2 basamakla içine girilir. Değirmenin 26 adım üstünde bir tepecik altı mağaradır. Hüdavendigar soygununu buraya yerleştirdik 2 osmanlı hocası ile bir papaz kellesi içeride giriştedir. Kapıdan içeride sağ tarafta 26 adım üstte iki tepe mahsen içinde 36 ceset vardır .Değirmenin bir önünde altından 2 güneş arası 3 adımdır.Tam ortası sıvalı mahsendir. 3 kışı yatacak kadardır bergama ,izmir saruhan posta soygununu buraya yerleştirdik ve kapattık.

KIZLI MAGRA

Kara göz balıklı dere , buzluca başı ,balıklı göl ,kızlı mağara 39 arkadaşımızı 3 katırı yuvarladığımız yerdir. Kızlı mağara kapalıdır .Kayada tepsi resmi 1 metre altından mağaranın kapısını acarız. 14 basamakla mahzene ineriz. Görülmedik varlıklar buradadır. 3 saat doğuya ak dere gemici deresi ile dökülen su mevkiinde faytona geleceğiz.

İKİ ATLI FAYTON

Balıklı gölden 3 saat doğuya ak dere gemici deresi bu derelerden 3 saat kıbleye gidilirse değirmenlere çıkılır buradan yukarıya çıkmak ve inmek mümkün değildir.Bu mevkide işaretlerimiz vardır. En önemlisi faytondur. Mağaranın içinde 2 kız gergef işler karsısında ayı oynar ayı tef elinde sopa elinde arkasında kara tavsan, kirpi,2 karaca 2 güvercin biri su ıçer diğeri yukarıya bakar .Bir çerçeve içerisinde tayfası ile beraber martin in resmi. Faytonda iki at koşuludur atın sol ayağı kırıktır. Kopuk ayağın karsısında kesik ayak ,ayağın altında 5 kazan her kazan …… okkadır. Bu varlıklar Btinye Krallığına aittir. Bu civarda yazılı taş doğusunda tava resmi batısında dalgalı araziler vardır. Üç tepeler arasından yol geçer. Bu tepenin güney tarafında 4 tas vardır. Orta taşın altında mahsen içinde bol miktarda ziynet ve altın mevcuttur. Buraya yakın küçük hora tepesi tepenin batı tarafından kapısı vardır .Hora tepede bir kız elini yüzüne koymuş sandalyede oturuyor vazıyette . Boynunun altında 3 okkalık bir bakır kazan o tastan ….. adım batı tarafa tepenİn dibinde yarık kayanın altında heykeller vardır…. Adım güneyinde 3 kuyular 1.. metre ileride kapalı kuyu şise içerisinde krokiler ve harita ve …. okka altın mevcuttur birde kulanılır kitap vardır. Tepenın içinde mezar çok zengindir. Yanımızdaki …3 okkalık altını bir bakır ile mezara yerlestirdik üzerini eşkiya leşleri ile kapattık burası İznik çataldere köyü civarındadır. Küçük hora tepede üç tas dikilidir. Üçgendir ortada bir kapak tası vardır. Buradan ana mahsene ineriz burada ki varlıklar da bitinye krallığına aittir çok değerli ve zengindir. Tuzaklıdır. Biz Burayı açarken 4 ölü verdik.

GEMİLİ MAGRA

Faytonlu mağaranın on dakika sağında mağara 2 kaplan döğüşürken resmilidir. Mağara içi taş döşemelidir orta tas dağ taşı gibi taşın altında 1.2 okka tek kulplupara vardır. Üzeri bir karış kumla örtülüdür taslar görünmez. Buranın beş dakika altında solda mağara bu mağara da bir gemi üzerinde yengeç resmi üç adım önünde 360 cm boyunda bir mezar üzeri horasanlı içine dökülen paranın miktarı belli değil üzerinde bir mumyalı ceset vardır. Burası bizanstan kalmadır bu dağın arka tarafı vakıf beldesi doğusu şambaba türbeleri Gelemiş köyü civarıdır.

ÖKÜZ İNİ DERSİ ÜÇ TEPELER KILIÇLI MAĞARA

Göksu nun batısında üç tepeler ve üç kaynaklar bu kaynaklar Göksu nun batısındadır.Orta tepenin dibinden bağdat yolu geçer. Bu tepeler kül yığınından yapılmıştır. Her üç tepenin dibinden su çıkar .Orta tepenin 40 adım altında bir çakıl yığını vardır.Altında bir kazan mevcuttur.Üç kaynakların birleştiği göksuya karıştığı yerde sağ omuz yönunde sivri kayalar mağaraya bakar.Mağara içine 3 basamakla girilir. 12 adım mesafede 5 kemerın sağında bir papaz,üstünde çiçekli put vardır. bir kabartma kizin elinde gül vardır şifresi ise kızın elindeki güldedir.İçine 5 basamakla girilir.bu mebla buraya 1878 haziranda konuldu saat 11:20 gece.

KARA HASAN DEGİRMENİ

Acık bir mağaradır. Sağ duvarda beş yavrulu tavuk sol duvarda dokuz yavrulu tavuk, kabartmadır orta yerde yılan örülü yanında haç mağaraya girerken merdivenin ön solunda koltuk oturduğun zaman sol elini koyacağın yere koyup kol istikametin de 10 adım bir çift öküz yatar birisi beyaz diğeri gök renktedir. Araları 9 adımdır.Beyaz öküzde ay resmi gök öküzde ise balta resmi vardır . Dereye doğru 40 adım bir kayada topal ayı 10 adım önünde balık ters yöne bakar 40 sm birisinde n. rakkamı yazılıdır. balığın baktığı yönde bir koltuk 3 adım altında büyük bir taş üzerinde kurt başı kapalı değirmene bakar.Değirmenin üzerinde bir kaya kesilip düşürülmüştür.Taşın üzerinde 30 sm erkek penisi kabartma haldedir. Karşısında bayan cinsel organı kabartmadır .Bu değirmen 40 kişiliktir. Değirmenin arkı 365 adımdır.7 atımızı bağladığımız mağara arkın 60 cı adımındadır kapalıdır .Mağaranın kapısında yani 60 cı adımda bir 70 sm lik balık 40 sm derındedir. Çok iyi bakmadıkça fark edilemez. Burası 7 atımızı bağladığımız yerdir.Buradan 1 saat ….. dakika doğuya harami dağına gidilecek.

KOSTANTIN SARAYI

Gelemiş kariyesinden 21 saat 28 dakika doğuya inegöl – domaniç civarı ani dağının doğusunda harami dağı vardır. Bu dağda kostantin sarayı namı İle anılan saray vardır. Sarayın batıdan kapısı olup 3 basamaklı merdiveni olup 3. basamakta ki horasanlı kapıyı acarız 2 odalı mahsene ineriz içeride som altından heykeller 35er okkadır öbür odada ise frigya krallığından kalma çok büyük servet vardır karbona dikkat buradan yeşil dağına doğanlar bölgesine hareket ettik.

EKİM OGLU ALI PASA DEGİRMENI

2. Büyük değirmen olup burada altın beşik kadın cocuğu emzirir vaziyette. değirmen 3 tarafı ana kaya olup sahtedir. Hiç dönmemiştir .İçine 5 basamakla girilir. Bir oda halindedir.İçeride bir yılan fareyi tutmuş vaziyete sağ duvarda V… rakkamı yazılıdır. değirmenin önünde V adet taş 1… er adım aralıklarla dikilidir.Her taşın altında 1.. okka vardır . Çarkın altından mahsene girilir. Altın Beşik kadın çocuğu emzirir vazıyette som altındandır. bizans saray hazinesidir. Buradan 33 saat doğuya yongadık dağına gidilir.

PAPAZ ANDRİVENİN DEĞİRMENİ

Koca dağından karacalar köyünü istikametimize alıp yönümüzü doğuya dönüp doğuya 3 saat yürüyüp göksu köprüsünden geçeceğiz. Köprüden sağa I.. adım üzerinde kayada öküz kafasının olduğu yerde papazın mağarasını acarız. Mağarada 2 yol sola giden yol tuzaklıdır. Sağ tarafta üç oda vardır son odadan kapak acarız mezar gibidir. 9 basamakla aşağıya ineriz frigya krallığının darphanesini buluruz.Burada su ile calışan çarkın sesini duyarız 4 oda vardır darp edılmiş tahmini güç bir meblag buradadır..

CENEVİZ KALE

Alaslı akkoca ceneviz kalesi muhiti kalenin çevresınde 27 basamak merdivenli kaya kayaya 55 adım sağına gelen bir yerde dikili bir taş taşta 3 adet delik orta delik mahsendir. I.. adım önü kapalı kuyudur. 11 basamakla tünele ineriz içeriye yürürüz içeride tek bir oda buluruz sergenler 6 sıra doludur ve ortada yığın halinde büyük bir zenginlik vardır.

YILANLI MAGRA – BABA DAGI

Amaros Bartın kerli tepeye 3 saatte vardık güneydeki anıt dağına ulaştık 35 basamaklı bir kayaya cıktık kapıdan girişte 10 adım ? karsımıza yılan çıkar yılan 100 okkalık ,arkasından ayı öküz,her 7 dakikada karsımıza korkunç hayvanlar zuhur eder nihayet iki katır çok korkunçtur . faytona koşulu 2 deve en son bir deve çıkar 12 okkalık ağırlıgı al devenin önüne atacaksın 12 türlü ses çıkacaktır. Dünya göçtü sanacaksın korkma aşağıdaki çanlar birbirine vurdu.Devenin tam önünden 13 basamakla mahsene ineceğiz burada bulunan zenginlik ceneviz krallığına aittir.30 hayvan arabası ile kaldırılamaz.burayı açtık kapattık kanaat getirdik.

MANUK BEY DEGİRMENİ ÇIRPICI GÖLÜ

Yerdeme mudurnunun 3 saat 3.5 dakıka doğusunda cırpıcı gölü vardır .Bu gölün 70 mt doğusunda yarık 365 heybe altını göle attık 1040 kışı cıkartamadık ebedi payıdar kalacaktır.Gölün ayağı handereye akar dereye birleştığı yerde burunda manuk beyın degirmenini oyduk .Değirmenin oluk basına 7 basamak merdiven vardır.Oluk ana kayadan 13 adım oymadır. Değirmene 5 basamakla inilir. Değirmenin alnında 2 güneş ortasına da ay resmi yaptık dikkat edelim bu bölgede 68 yere meblaglarımızı gizledik.Bu bölgede 512 nisanımız mevcuttur. Nişanlarımız bölgeyi bildiren senedir. Meblaglarımzın 14 tanesi taş içinde 27 tanesi magrada 27 taneside putların 3er adım önündedir.Belli baslı nişanlarımızı değirmen içeri girdigimiz zaman sağ duvarda 7 yavrulu tavuk yavrunun biri ananın üzerinde, yavruya yılan saldırır halde tavuğun 10 adım önünde binek taşı tasta bır delik ve aşağıya doğru bir balık 40cm tekrar 10 adım ileride bir binek tası üzerınde 3 adet köpek izi. Değirmenin 31 adım karsında sofra tası üzerinde 5 çatal 5 kasık 5 parça ekmek dilimi ,2 balık 2 bıçak bıçaklar birbirine çatılı. 20 adım aşağıda topal ayı ve iki gemi resmi aşağıya sarkık bir gemide değirmenin yukarısında olup direğı kırıktır .Kırık yerinde bir sarı liramız mevcuttur. Gemiden 40 adım yukarısında bir yörük kızı şalvarlı omzunda su bakırları vardır kızın baktığı yönde 100 adım avcı arkasında zagar köpeğı. 90 adım önünde bir karaca geriye bakar avcının 10 adım yukarısında tekrar topal ayı arkasında zağar köpeğı degirmene geri dönelim topal ayı ile değirmenin tam ortasında 7 domuz arkasında çoban çobanın gergesı elınde kaval belinde kepenek sırtında bu çoban KEPENEKLİ COBAN diye anılırdı. buradan 35 adım asağıya iki manda kıç kıça yatar aralarından bir yol geçer istikamet değirmene gider.Değirmenden 5 basamakla indiğimiz zaman sağımızda bir çatal put kabartma halde birde üçgen muska taşı bu taşın iki karış altında 2 parça altın plakaya yazılı krokıler ile 69 yerdeki meblaglarımzızı alacağız . Krokinin kıymeti coktur 3 okka som altındandır.Değirmenden 3 saat yıldız şimalinde Karaköse köyü batı asağısında 25 dakıka GÖKSU 1 saat kıblede kudret hamamı 366 rakkamı yazılı hamamın basında merdivenli kayadır.Bu rakkam degirmenİn oluk basında 3. basamağında mevcuttur.4 saat doguda x lere dikkat 3 adım önü verir.

KARACALAR KÖYÜ – BAKRACLI KIZ

Yeşil dağı , Anda dağı, Salarya dağı, harami dere, çifte nöbetçiler harami dereyi tanımak için aklımıza ilk gelen şey kara denize akmasıdır. Değirmeni geçince çolak papaz,topal ayı, değirmenin önünde kara taş çırcır çesme, kuş kayası, kartal yuvası, ıstavruzlu mağara, sarı meşe lazera köyü vardır. Değirmenın arkında bir karaca avcı nışan almıs karsısında bır geyik değirmen bendıne yakın bir ay 99 okkalık kantar , çift örülü yılan ve kirman V Yavrulu domuz karsısında karanlık dere,keçi dere,horasan dere , kara tepe,kurt tepe,karadağ muhitine yakın bir direkli gemi orta direği kırık güney tarafa 10 adım bir taş 3 basamakla üzerıne çıkılır. Üzerinde bir domuz yalağı zıncırle takılıdır.İçinde bir miktar para ve harita vardır.Buradan mağaranın yarım saat masafesinde 1 şerefelı tas altında para gömulüdür.Mağaranın bir saat ilerısınde geminin tersi görülecektir. Önunde bir yengec resmi vardır. bunlar KORU muhitindedir.oradan kara dağa dogru 25 dakika mesafede bakraçlı kız gerı bakar vazıyette kara dagda bır mağara önunde bir balta ve ay resmi vardır. Kara tepenİn bir kursun atımı batısında kayalık içerisinde 4 atlı fayton vardır. Atlar koşulu vaziyettedir.Faytonlu atların yan tarafında çayırda 18 tasta kelebek ve elemıt resmi onların yan tarafında üç kireç kuyusu ikisi acık birisi kapalıdır. Kapalı olan kuyuda 2 kazan para mevcuttur.

BIYIKLI ALİ PASA DEĞİRMENİ SENE 1842

Bozyaka muhiti keşıf sırasında bir faytona geldik bir tekeri kırıktır. Kırık yerde bir torba para mevcuttur. Faytonun altında bir aş bakırı para topal beygirin ayagının altında 1 torba faytonda horoz resmı var. köpek resmı var köpek nereye bakarsa sergene elını sokacaksın bir pistov cakmaklı tüfek namlunun ucunda rutbeler var. kamcının ucunda 2 put topaldır ana harıta oradadır. sofra kayaya 90 adım mesafededır.bu derede bir gemi burası KURT deresıdır.bir ayı oraya bakıyor ayının arkasında kara tavsan resmı vardır arkasında bir av köpegı resmı vardır. ayıcının ensesınde cubuk sokuludur bu ayıcı insanın belden yukarısı kırılacak kapak acılacaktır.oradan asagıya gemı ve alanlıklar vardır .oradakı kaynaktan su ıcerdık.dızlerımızıın altındakı sarı tasın altında 1 bakrac oskı koyduk.kaynakllardan yukarı 300 adım 2 kayın agacı bunların yakında 28 yere paramızı gömduk.26 sar okka dır.ayıcısız topal ayı üç dere agzındadır. burası( atların toplanddıgı bır yerdır)dogusundan gelen bayırın üzerınde dıkılı bır tas vardır tasta ıstavruz vardır.altında su testısı ıle oskı vardır. bu tastan asagıya 4 metre bir tas 4 kösesınde tas cakılı 4 kösesınde 18 beygıır torbası para monuk beyın faytoncusunun bulundugu kenardan yüksekten yurursek yanına varacagız. magranın agzı kucuktur sol omuzla ıcerı girerız girerken delıgın agzı kücüktur ve delıgın agzında ıstavroz vardır.içerıde sol tarafta bir fayton 4 at kosulu faytonun ıkı espiti kırık faytonun surucusu oturuyor çubugu ıle tutun ıcıyor halde . sürücünün gerısınde pali köpegi faytonun karsısında horoz resmı vardır.magranın dıbınde bır delık var. oradan ıcerıye gırecegız delik tasta kafa suretı var emekleyerek girdıgımız zaman önümüze duvar gelecekbu duvarı acarak ana paraya cok paraya cok buyuk paraya gelırız. oradan kanaraya gerı dönelım segende iki cakmaklı tabanca birisi sıneklı magraya dıgerı bıyıklı alı basa degirmenıne bakıyor. degirmenın basında arkta putlar var kapıdan asagıda derenın yanında kül ve pislıklerın atıldıgı yıgıntı var içinde4 okka külce oskı platın .kül yıgının karsısındakı tepede derenın kenarında bır cınar bu çınar 3 çataldır yanından su cıkar. orada 2 canta oskı suyun basında horasan içinde oradan 4 adın altında mesın heybe ıle cerkes kaması ve ıkı namlulu cakmaklı pistov var . deg üzerındekı tasda köpek budu bu tas dıkılıdır SENE 1876 6. ay 12. gün saat 11.20 kurt bedenlı kara lefter davut pasa ve karabot mahıyetıyle beraber karaan köyü, koyunluköyü arası papaz alı safran degrimenınden asagıya asık hasan köprusu 3 gözdur degirmenın dogu karsısında sıcak su batı karsısında kudret hamamı, kıblede koyunlu köyu üzeri cakıl tepe inhisar calkaya köylerine gelelım.degirmen derenın dogu yakasında harman kaya köyunun 15 dak. altında. bu dereye karahısar incivez dersı ayı mercan deresı denır.degrimen ana kayaya 3 tarafı üstü dahı oymadır.bır magraya benzer. kapısı batıya bakar önunden dersaatten gelen bagdat yolu asık hasan köprüsüden gecer koyunlu köyune ulasır. degirmenı tanımamız ıcın içeri girigimzi zaman sag duvarda isa kucagında meryem ana sol duvarda 7 yavrulu tavuk değirmen 6 mezuro uzunlugunda 6 mezuro genışlıgındedır altı mezuro( 120 sm ) yapar. degirmenın ortasında tavanda tabak resmı altında üst üste ikinci yalak üçbucuk karıs horasanlıdır 1200 okka cok degerlı tamamen zıynet esyasıdır. degirmenin karısında biraz sagında 41 adım ana kayaya oyma bir kuyu vardır . kuyunun agzındakı kayaya bir cerceve oyulmustur. bu kuyunun ıcıne tunel ıle tek bır odaya girilir burada 7000 okka altın vardır. bu ısı bilen 8 kısıyı katletıp kuyuya atılmıstır. kuyu 5 kulac derınlıktedır. degirmenın 41 kulac dogu üzerınde 1 mezar yapılmıstır etrafı kızılcıktır mezar bostur tunel ıle 2 odalı mahsene girilir. mahsenın tamamı bizans hazınesıdır . mdegirmenın sag on duvarında bır cerceve vardır. degrimene 55 adım sagında 2 katlı kırk at bagladıgımzı magra vardır. alt kattan magranın kapısından girdıgımz zaman üç adım sagda bır baykus remı vardır oranın tasına uymayan harıcı bır tasın üzerınde 20×20 artı vardır . butasın altı bır kısı yaracakkadar mahsen olup papazın mahsenıdır 365 kişinin harclık parası bu mahsendedır. zehirlıdır magranın ıcı kaldırım döseemelıdır üzerınde bır karış kum vardır bu yuzden kumlu magra denılır.degirmene 31 adım caırda bınek tası tasta köpek ızı deg sıcak hamam ve dereden aldıgı su ıle döner bu değirmen sahte olup hıc dönmemsıtır aslı bızanslılardan kalma kılısedır. biz degirmen dedık bu degırmen den yukarı sarp bogazda 40 merdıvenlı berber magrası, mısır kitaplı mağara bu magraya ulasa bilmek ıcın 40 tane mıhrabı bulmak lazımdır. yukarıdan sahte değirmen makedını gecıp 28 merdıvenden sonra 12 merdıvenın son üç basamagıkesılıp dusurulmustur catlak ve delık olanında 3.5 okka vardır üç dıbeklerın ortasındakınde 300 okka vardır. 3 adet canaklara zincirle ıslenmsıtır ortadakınde 300 okka paramzı vardır salalenın magrasında 2 kılıçları gectıkten sonra ilk berber magrasına gırılır bu magra bırbırıne komplekslıdır kitaplı magradır ortada altın yıgını vardır mermer sandık ıcerısınde 7 adet kıtap vardır ortadakı WOLCANIN kıtabıdır papaz burada 5.5 sene yasamsıtır tamamını kıtaplara adamsıtır . buradakı ıslemlerı tamamladıkatan sonraburadan sunduken yayala bayırı karya kara pınar ereylı arasındakı kara hasan deresı kara hasan köprusu ıslemlerını tamaladık arpa tarla üles tarla kara hasan köprusu cıvarlarında osmanlı askerı ıle kıyasıya mucadeleye gırdık sonunda 1040 kısı ölu verdık 135 ksıı ıle yedı gun yedı gecede mefte murat dagına ulastık bu bölge önemlıdır söyledır sahın kaya , hora tepe,kecı kale, kurt kale, karanlık dere önemlıdır…

POSTA YOLU SOYGUNLARI

Dikenli boğaz bir dere, büyük köprüye 6 saat Karaköse köyü kuzeyinde kalır. Göksu yan taraftan geçer. Aşağıda Vezirhan. Ayran Pınarı yakınında Kulumlu Çığlı mağara kayada. Erikli yurdu yaylası, Kırcalı köyü, Kirazlı yayla civarı. Kudaret hamamları karşısında siyah bir taş, üzerinde kurt resmi. Bir saat mesafede Çalgılı mağara.
Dikmentepe köyüne üç saat; Aşağıda Karahasanköy köprüsüne yarım saat mesafede, iki saat Tahtacı köyü karşısında Manok Çiftliği. Kurudere içerisinde Befrak köyü ve Danagöz köyü köprüye oniki saat mesafededir. Bakacak, Çalıcık köyü tarafında Alibey köyü vardır. Alibey köyü düz çayırlık içindedir. Toprağı deve tüyü rengindedir. Kendir ve pamuk ekerler. Kendileri dokur, kendileri giyerler. Hepte beyaz giyerler. Ormanlar pelit ve pürenliktir. Buradan ilk Şahin kaya görülür. Bu kayanın ortasında bir mağara. Mağaranın ağzının altında dört delik. Delikler kurşun ile dondurulmuştur. Kurşunlarda Çingene çivisi çakılıdır. Buradan Şarap köyü yolu gider. Bu yolda büyük bir kaya; kayada mızraklı insan, davul-zurna ve eldiven resmi vardır. Bu civarda kayada Cami resmi. Orta yerinde alçı ile kapatılmış deliğin içinde fıçı. Karşısında sarı kayada fayton resmi. Yan tarafında fil ve maymun resimleri vardır. Orta yerde dört köşe siyah bir taş, etrafı kaldırımlıdır. Şam yolu buradan geçer. Karşı tarafında Hora yerinin üzerinde bir kayada birkaç kişi kol kola oyun oynar resimleri. Şam yolunun sol tarafında altmış karış uzunluğunda bir taş. Yarım put şeklinde. Üzerinden su akar. Dört köşe bir taş, bu taşa bakar. Üzerinde dört put resmi. O civarda dikili bir taş. Taşta keman resmi üzeri alçı ile kapatılmıştır. Hasır işlemeli taş. Kaya oradan görülür. Kayada tüfek ve harbi resimleri var.

Yan tarafındaki taşta çoban resmi. Dikili dört köşe bir taş üzerinde, yüz tarafında dört köşesinde delik bir taş vardır. Bu deliklere birer altın konmuştur. Yakınında bir taşta tabaka resmi, üzeri kapatılmıştır. Yan tarafında bir taşta 66 rakamı yazılmıştır. Karşısında bir papaz resmi, kolları yoktur. O yerde sazlık ortasında kalır. Karşısında kamalı bir taş, taşın altında beşyüz altın gömülmüştür.
NOT: Kazan kayadaki işaretler; Tefek, Harbi ve parmak izleri, bir kazan kulbu resimleri. Bu civarda kazan resmi vardır. Kazan kayanın yakınında Ballı köyü vardır.

Sayfada Geçen Köy İsimleri Karaköse, Kırcalı köyü, Dikmentepe köyü, Karahasan köyü, Tahtacı köyü, Befrak köyü, Danagöz köyü, Bakacak köyü, Çalıcık köyü, Alibey köyü, Şarap köyü, Vezirhan, Kudret hamamları, Kirazlı yayla, Erikli yayla, Manok çiftliği, Şahinkaya, Şam yolu.

DEĞİRMEN DERESİ

1.Baş Değirmen: Dolap ile döner. Önünde üç taş dikilidir. Değirmenin oluğu başında, Kollutaş, taşın kıble tarafında bir put.
2. Değirmen: Taş oluk yanında bir put resmi, sağ tarafında cezve resmi. Taşın altına 1 çift tabanca gömülmüştür. Bendin başına Keçi deresi derler. Bendin altında sofra taşı dört köşelidir. Üzerinde bir küçük balık, iki tuz fincanı, üç şişe, beş parça ekmek, resimleri mevcuttur. Üst tarafta Kurukulak deresi mevcuttur. Derenin sol tarafında üç basamaklı bir mağara var. Basamaklarının 2 tanesi kudretten bir tanesi yapmadır. Bu mağaranın yan tarafında kaldırımlı ince bir yol gider. Bu yol boyunda oniki Karataş dikilidir. Bu mağarada tekerlek biçiminde sofra taşı mevcuttur. Üzerinde yedi parça ekmek, kaşık, şiş, tuz fincanları resimleri vardır. Yanında bir kama resmi ve dört delik vardır. Yanında bir kama resmi karşısında mağaranın balkanı görülür. Bu balkanın burnu sivridir. Yukarıda kayada Çerkez bıçağı resmi buruna bakar. Bu durumda dört adam boyu mağara mevcut olup ağzı örülmüştür.
Bu civarda hayvan kışlağı vardır. Buna Emin ağa kışlası derler. Karşı tarafta göze çarpan çıplak bir kayanın yan tarafında bir ay nişanı vardır. Bu nişan karşısında bir kurşun atımı uzağında beygirli, kuşamlı bir araba resmi bulunur. Arabanın okunun üzerinde horoz kuyruğu işareti vardır. Beygirin arka ayağı kırık. Arabanın arka tekerleğinde bir espit kırık. Arabanın arkasında bir zağar köpeği başını arkaya çevirmiş gelen üç atlıya bakar.

Bir dağın tepesine verilmiş bir isim Vezir tepe. Bu tepenin yarısı ağaçlık yarısı da sade kayalık, kuru ve kesme kayalar. Vezir tepenin yanlamasında bir yerde dizili bazı kayalar bir gölün çevresinde. Burası Katır Boğan. Daha ileride bir saatlik yürüyüşten sonra bir başka göle rastlarız. Burası Mavi Göl.
Vezir tepenin yüksekliği 1120 metredir ve buranın arkasında 3 tepe görünür ki bu tepelerin ortadaki çoğu zaman bulutların içindedir. Buradaki derenin ismi Kuru dere ve bu derede 20 metrelik bir şelale mevcut. Şelalenin aşağısında 3 değirmen mevcut. 3 değirmende suyunu aynı oluktan alıyor. Bu alanda bazı işaretler mevcut. Şelalenin biraz ötesinde bir köprü var. Derenin kıvrıldığı yerde biraz ötede Kurt kale 1100 metre yükseklikte ve de daha ileride dere ikiye ayrılıyor. Şeytan dereye ve Ay dereye iki derenin birleştiği yerde Mahmuz koy. Bunlar Vezir tepenin kuzey tarafındalar.

Güney tarafa gidersek, büyük bir derenin yükseklerden aşağı indiğini görürüz Kurt dere. Bu dereyle birleşen diğer (daha küçük) dereler Güvercin dere, Kaz dere ve Sabat dere. Buradan yukarı başka bir koy yok. Ne var ki aşağı doğru gittiğimizde yaylaya doğru eski tarihi bir yerleşim yeri var.

Doğu bölgede bir dere mevcut Binek dere. Buradan aşağı istikameti aldığımızda bu derenin bir başka dereyle birleştiğini görürüz Falcı dere. Bu derede çok büyük bir mağara mevcut. Batıdaki bir başka dere Gürlem dere, bu dere Kurt derenin kuzeyinde son buluyor ve de Sabat dere ile karşı karşıya. Gürlem dere civarında çok büyük ağaçlar (5 kişinin zor kucaklayabileceği), bu ağaçların bir çoğu yıldırımlardan vurulmuş. Bu dere bölgesinde Bizans yerleşim yerleri ve de bir kale mevcut. Derenin başında 3 esi ağıl, biraz aşağıda Kaymakam köy. Bu köyden civar kişileri ve yolcular alışverişlerini yapardı. Kaymakam köy Vezir tepeden bir günlük yol. Kurt deresi bu köyün içinden geçiyor. 1715 yılında bu köyde 170 hane varmış.

Buradan bazı işaretler: 7 karaca kafası, (oyma) 3 ağaç, 1 çift yıldız, bir palmiye ağacına benzer, 1 sofra, 1 koltuk kayası, 1 çöreklenmiş vaziyette kabartma yılan, 1 kabartma kartal, kayada oluk, 1 yuvarlak çember kabartma, 1 kaplumbağa, 1 oyma kız, 9 kız (bazıları gizli yerlere çizilmiş) resmi, 7 doğal büyüklükte basamaklar ( bunların üzerinde işaretler), aynı bölgede 7 insan kafası resmi, bu bölgede bir de yer altı kalesi var. Vezir tepenin doğu yönünde bir iki dönümlük göl, bu yerin adı Katır Boğan. Burada kaya adacıkları mevcut. Herhangi bir hayvan buraya girdiği takdirde bir daha çıkması imkansız gibi bir olay.

Katır Boğan Gölü

Bu gölün ortasında bir adacık, bu adacığa birkaç adamımı yolladım. Buraya bir siyah kaya koydular ki bu kayanın üzerinde 3 güvercin resmi mevcut. Vezir tepenin kuzeyinde ve Katır Boğan doğusunda 10-15 gün konakladık. Bu süreç içerisinde Katır Boğanın kayalıklarında çalışmalar yaptık. Tepenin üzerinde bir kayada bir yılan resmi bu yılanın kafası uçuruma doğru bakıyor ki ( bu tırmandığımız yerdi) yılanın kuyruğu biraz kıvrımlı. Vezir tepe eteklerinde bir sürü işaretler görebilirsin. Bir çok işaretlerimiz yanıltmacadır. Katırlarımızla daha aşağılara yol aldık burada gölden giden suyun bir başka dere ile birleştiğini gördük. Burası Haramiler deresi. Bu dereyi takip ettik ve terk edilmiş eski bir yunanlı mahallesi ve bu suyla çalışan 3 değirmen gördük. Bunu belirterek not aldık ki bu bölgenin kaybolmasına olanak olmayan işaretlerden biri. Yolumuza bir hayli devam ettik. Bir çevrede kaliteli meşe ağaçları dikkatimizi çekti. Katırlarımızdan indik ve meşeliğin ortasına gittik. Buraya uzaktan bakınca bir kaya kütlesini andıracak ne var ki yanına vardığımızda iki kıç kıça öküz olduğunu görürüz. Biri beyaz diğeri grimsi. Bu kaya heykellerinin birbirinden ara mesafesi 3 adım. Öküzlerin arasını ve etrafını yaktığımız büyük bir meşenin külleri ve kömürleri ile ve de sonra buranın üzerini toprak yığını ile kapadık.

Ertesi günün öğlesi sağ kolum olan adamımı 7 adamla birlikte Haramiler dere bölgesini teftişe yolladım. Biz bu arada büyük bir kayayı yontmaya başladık, adamlar öğleden sonra döndüler. Bir gölet var bölgede su gölün bir tarafından Haramiler deresine akıyor, dedi. Hemen bir araba hazırlatıp 3 adamla Sarı göle vardık, gölün içine 40 ağır kaya yerleştirdik. 3 gün sonra bir kayanın sol kısmına büyük kayalardan oluşan 9 basamak yaptık. Birinci basamak yarık bu kayanın yanında bir değirmen. Suyun aktığı yere sağ tarafta 9 civcivli bir tavuk resmi mevcut. Değirmene gelen suyun sağ tarafında bir insan bir ayı resimleri. Gün ışığı berlamutun haberlerinden çok temiz bugün ilerledik ve kayalık bir araziye geldik. Bir dereden inişimizde burada Bizans yapısını andıran bir çeşme gördük bunun adına Konstantin çeşme dedim bu çeşmenin karşısındaki bir tepecikte 4 katırın ölü olduğu bir mağara gördük, etrafta üleş kokusu ve mağaradan bir sürü sinek çıkıyordu. Burasına Sinekli mağara dedim. Bu mağaranın girişini 40 kişi 6 saat çalışarak kapadık. Mağaranın içinde ilerler isen bir başka çıkışı ve ikiye ayrılan patika var. Biri arkadan Konstantin çeşmeye çıkıyor, diğeri de Bağdat yoluna çıkıyor. Biz Bağdat yolunu takip ettik. Kuzeydoğu istikametinden Vezir köprüden geçtik ve vezirin hanında kaldık.

Sabahı Çimenika kalesine vardık. Bu kalede bir kör kuyu var. Tam o sırada han sahibi tarafından izlenildiğimizi anladık ve bu kişiyi öldürdükten sonra kuyunun içine attık. Kuyunun ağzı dört köşe ve biz burasını kayalarla kapadık.

Çimenika kalede ikiye ayrılan bir yol var. Sağ kanadı alırsam çok eski terk edilmiş bir kaleye varırsın Kurt kale. Buraya 4 basamak yaptık. Bir de kuyu var bunu sulama yeri de mevcut. Sulama yerinde kuyu resimleri görürsün.

Sol kanadı alırsak buraya adamlarımızı kapı kaya denilen bir araziye gönderdik, sol tarafta kabartma ve oyma Bizans figürleri mevcut. Keçeciler deresine inersek, yolun kenarında 2.80 ara ile 4 istavroz kayası var.

Saatlerce süren yorucu bir yolculuktan sonra, bazı kayalara rastladık. Kartal kaya, burada birçok kartal vardı. Biz bunlardan bazılarını öldürdük. Kartal kayaya sırtımızı verdik ve karşıda uçları süngüyü andırır kayalar gördük. Yanıma birkaç adam alıp bu kayalara çıktım. Fırını andırır bir mağara gördüm, mağaranın karşısında bir sığır hayvan canı yaptık.


Yorumlar - Yorum Yaz
Sosyal Medya

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam126
Toplam Ziyaret303353
Site Haritası