• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

 Volçan Voyvoda, Tüm Belgeleri

Bıyıklı paşa ve katır, ve katırancı Azatlıyan ve Lefter ve Manol Hasköylü Emin Ağa, Arnavut Recep Süngütlü Davut Deveci, Konaklı Şerif Pehlivan, Çardak Belli Kara İsmail, Köse Horozlulu Halit, Çöğürdüklü Çövçör Ali, ve Molla İsmail, Üçbeyli köyünden Govaz Sarı Mehmet, Demireli köyünden Nazif Ağanın Ahmet Aztlılı, Cinci Mehmet, İlyaslar köyünden Mahmut Bey, Safranoğlu Ümmet Kavaklı köyünden İzzet Bey, Balcıoğlu Namık, Balıkesirli Susurluklu Kasap Mustafa, Uzun Ali Bay, Erdemitli Köseoğlu Mahmut Havranlıdır.

MARTİN VOYVODA BAŞLARI VE MANUK BEY VE BERABERİNDEKİ ARKADAŞLARI

Bıyıklı paşa ve katır, ve katırancı Azatlıyan ve Lefter ve Manol Hasköylü Emin Ağa, Arnavut Recep Süngütlü Davut Deveci, Konaklı Şerif Pehlivan, Çardak Belli Kara İsmail, Köse Horozlulu Halit, Çöğürdüklü Çövçör Ali, ve Molla İsmail, Üçbeyli köyünden Govaz Sarı Mehmet, Demireli köyünden Nazif Ağanın Ahmet Aztlılı, Cinci Mehmet, İlyaslar köyünden Mahmut Bey, Safranoğlu Ümmet Kavaklı köyünden İzzet Bey, Balcıoğlu Namık, Balıkesirli Susurluklu Kasap Mustafa, Uzun Ali Bay, Erdemitli Köseoğlu Mahmut Havranlıdır.

Bu kişilerin mevcudu 32 tane General Paşa arkadaşları işe başlamışlardır. Bu kişilerin Osmanlı İmparatorluğunun çökerten kişiler Sultan Mahmudu (II Mahmut) öldürdüler. Galata köprüsünün başında parça parça yaptılar.

Katillik koca Yorginin üzerinde kalmıştır. Bu kafile tam manasıyla işe girişmişlerdir. Ne yapmışlarsa açıkçadır.

Bu belgeler Ali Bey tarafından Romanya’da kaleme alınmıştır. Türkiye’ de takip edilen bu çete başlarından Ali Bey o zaman Osmanlı toprakları olan Romanya’ da yakalanmış ve zindana atılmış. İhtiyar ve hasta olan Ali Bey zindanda kendisine hizmeti dokunan Zindancı başı Mehmet’ e kalem ve kağıt vermesini ister. Kalem ve kağıt verdiği Mehmet Beye bu notları verir ve Türkiye’ de bu yerleri bulup paraları almasını söyler.

Mehmet Bey de Romanya’ dan ayrılamayacağını bildiği için 93 harbinde arkadaşı olan Mülazım Subayı olan Mehmet Beye gönderir. Bu zatta Eskişehir’ de ikamet etmiş 85 yaşında ölmüş.

Zonguldak Çaycuma’ da askerlik yapan biri de konuşurken bura halkının ne ile meşgul olduğunu halkının Müslümanlık nasıl olduğunu sormuşlar. O da halkının maden ocaklarında çalıştığını ihtiyarlarında ibadet ettiklerini işi olmayanlarında kazmayı küreği alıp define aradığını Çaycuma’ da bu işle uğraşan Yaka Demircilerden Çolak Ömer! İn resmi kazısında görevli olduğunu bir şey çıkmadığını söyler.

İşte bu Mehmet Bey Çolak Ömer’ e mektup yazar kendisinin Türkiye’ nin her tarafını aradığını fakat bulamadığını yazar.
Tahminen bu gün elde dolaşan notların bu zat tarafından yayıldığı eldeki bilgiler bu subay tarafından dağıtılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Ayran Pınarı Mevkii Sayfa 2

BAŞLANGIÇ : Dikkat burası Ayran Pınarı mevkisidir. 1132 yerinde paramız vardır. Çok sayıda resimlerimiz var, sakın aldanmayalım. Dikkat buradan ayrılmayalım. ( II 21 7.7.7. 3.7.7.21 ) yapar. 21 21

Dikkat bu işaretlerimiz sofrada mevcuttur. Yarım dilim ekmek, iki tabak, bunlar mağaranın tavanındadır. Bunları elimizle yaptık. 1132 yerde paramız vardır. Bir çerkez kaması ayrıca da 200 adım kadar ilerde üç kireç ocağı yaptık. Yandığı belli değildir. 3.7.21 3.7 ilen taksim edilir. 21 er adım saç ayak ayağıdır.

Bu kireç kuyuları ve bu derenin bir yan tarafında sol altından geçer ve burasında taşlar su aktıkça köveke yapmıştır. Argın bitiminde değirmen kapağıdır. 8 metre B.B.B. II adım B.B.B. II II dikkat hakikat yerimiz burasıdır. Üstümüzde KARA TEPE dir. Hakiki ismi KORDON TEPE sidir. + şifresi yukarıda bak bu değirmene bakar. Dikkat argın doğusunda kalır.

Değirmeni ana kayayı oyduk değirmen yaptık, içini doldurduk ve ismini de ARKACIK DEĞİRMENİ koyduk, kapattık. DOMUZLUKTAN çıktık suyun ağzında bir domuz resmi yaptık. Değirmenin doğusuna gelen tarafına, dağın birinci tepeyi aşarak kazan dereye varırız. Burada kapalı her bir yeri ana taştan oyulma DAĞARCIK DEĞİRMENİ ni oyduk ve yaptık. 6 metre genişlik 6 metre derinlik yaptık. Domuzluktan dökülen sular altında ÖKÜZ resmi yaptık. Boynunda ÇAN var, bu öküzün ayakları istikametinde I metre kazınca kapak taşı bulursun.

Dikkat edelim öküzün arka budları üstünde ok saplıdır. Bu DAĞARCIK’ ın ispatıdır. Dikkat edelim ARKACIK değirmeni ile biraz aşağıda 5 arşın kadar xxxxxxxxxxxxx 6 ya 6 dır. Xxxx arşın kadar bir yığma gördüğün zaman yanında bir kaya var. Bu kayada bir leylek resmi var.

Dağarcık Değirmeni

DAĞARCIK değirmeninin altında bir şarlak var 5 arşın kadar yükseklikten şarlak var 5 arşın kadar yükseklikten şarlağın suyu havuza dökülür. Havuzun içinde bir demir kazık, demir kazıkta halka çakılıdır. Halkanın büyüklüğü bir karıştır. Bu halkadan sonra önünde bir koltuk bir oturak taşlarını yaptık. Bu taşların karşısında bir salkım ÜZÜM resmi yaptık.

Bundan 30 adım altında bir istavroz üst kısmında bir mağarayı göreceğiz, yöredeki şelalede bir hakikat bulacağız. Alacağız ve göreceğiz ve derede hakikat bulunur. Bir şelaleden yukarı bir BALIK resmi yaptık. SAZAN balığıdır. ARKACIK DEĞİRMENİ buradan bulunur. İşaretleri bunlardır. Üçgen bir muska vari taş yaptık balığın önünde balığa bakar. Balıkta muskalı taşa bakar. Bunların önünde balığın önünde kroki taş var. Bu taş bakırdandır. Haritadır. 18 yerin parası AKKAYA buradan anlayacaksın ve balıkların altında bu bakır haritadadır.

Sağ altında bir haritanın ve orada da bir binek taşı var ve yanında bir karpuz biçiminde yarık taş var. Bahçenin ortasında bir büyük kayada KURT resmi var. Taşın üzerinde ve iri bir kurt tek. Bu iri olan kurt değirmenin bir koyunda ve bu değirmenin sağ üstünden değirmene iner.

KARA ORMAN mevkisinde ortalamasında tek bir kaya yakınında göreceğiz. Bir su kayanın dibinden kaynar ve batar. Bunun sol tarafında 34 kişi barınacak bir taş kavuğunu göreceğiz bu kavuk taşın orta altındaki kısmında İKİ ÖKÜZ yatacak kadar bir kavuk var. Kavuğun sağ tarafında bir cami mihrabına benzer yapma bir oyuk var. Bu yerin bitiminde bu

Harami Dere Sayfa 3

Yapma mihrap oymanın 100 adım ön tarafında ve az solunda dirsek sapağı var. Kayada ve üzerine binip koca taşın üstündeki kısımdan bir bakacak olursak zirvede 6 arşın aşağıdaki dip kısmından 18 arşın yukarıda bir demir halka göreceğiz ve bu halkanın içinden 6 aylık karasığır buzağası geçer. Bu halkalı kayaya sırtımızı dayayacağız bir istikamet BAĞDAT YOLUNA ineriz. Yol kaldırım döşelidir. Bu yolu da kesen bir yol vardır. Yolu sağdan ayrılır.

Önümüze dere gelir. Derenin ismi HARAMİ DERE dir. ( eşkıya deresi ) ERTUĞRUL KASABASI nın altıdır. Dereden geçerek karşıya ve halka hizasından büyük bir kara su gelir. Bir harabelik yerine geleceğiz. Burasu KÜPLÜ kasabasıdır. Bu harami derede pek çok nişanlarımız vardır. Elimizle yaptık yakındaki kayalara çıkar isek bir kalıptan çıkma olarak koltuk taşı buluruz.

Üzerine oturduğumuz zaman bir anda kesik kayadaki halkayı aynı istikametten görürüz bunun altı KÜPLÜ KASABA’ sı AYANASOS manastırıdır. Buradan dahi bir halka görülür. Halka bir sağa bir sola yatacak şekildedir. Bir gözlük şeklindedir. Esaslı bir vaziyettedir., halka plan ile yapılmıştır.

Halkanın içinde emaneti vardır. Bu halka başka yerden görünmez. Oturak taşı ve koltukta halkalı kayanın bir sağında bir solunda bir boğaz vardır.

Boğaz içinde ayakta içilecek bir su var. Taşa oyuktur. Sütçü kalp resmi oyuktur. Du göbeğimize kadar gelecektir. Bu su çok tatlı sudur. Bu civarda tatlı su yoktur. Buradan aşağısı HARAMİ DERE dir. Boyu 40 xxxxxxxxxxx halkanın içinde parası 7 çeşittir 92 okkadır. Toplu olarak çeşmenin üst tarafında 17 adım bir kazan, üzerinde bir mermer taşı kaplıdır. 1,5 (birbuçuk) metre derindir. Doğu tarafına 17 ( onyedi) adımdır. Çeşmenin önünden doğuya giderken bir mezar var başı yazılıdır. Yazısı şöyledir ………. ……….. taşta sütçü baba manıyla bulunur.

Mezarda 3 küp yanyanadır. Derinliği 1 metre, boyu 12 adımdır. Bundan biraz sol üstünde 3 mezar saç ayaktır. Birisinde de parası vardır. Birisinde de silah ve birisinde de kılıçlar vardır. Bu mezarların altında KORNALI ÇEŞME çeşmede de holluk taşı vardır. Bu çeşmenin sol ilerisinde mağara 4 kişi yatacak şekilde, bir sırtta bizde buna SİNEKLİ MAĞARA ismini verdik.

Çünkü çok sivrisinek vardı. Bu sinekli mağaranın içine girdiğimiz zaman orta yerinde dikili bir taş var ve bu taşın arnında bir delik var deliğin sol tarafında NAL, KALP resmini görürüz ve ilerde köşeye doğru bir taş dikilidir. Parası NALIN altında 100 okka dır. Köşedeki dikili taşın göğsündeki delik olan taşın altında 100 okka parsı yanılmayalım tek bir nal var.

Nalın ortasında bir haç + var. Dikkat bu mağaranın iki yerde parası vardır. Mağaranın içinde sağ tarafında çıkılacak bir mahzen yolu var. Mahzenin içinde 3 yığın halinde parası vardır. Sağ tarafında bir ok var okun olduğu yer mahzen girişini gösterir. Okun önünde bir yürek resmi var buradan anlarsın, buraya bir delikten girilir. Girerken yürek resminden tehlike olduğunu anlarsın. Delikten geçerken ilk evvela sırt üstü olup bacaklarını sarkıtırsın. Deliğe. Buraya öyle girilir. Mahzene indikten sonra yol ikiye ayrılır.

Halkalı Kaya Sayfa 4

Sağ yoldan ileriye bir meydanlığa çıkacağız ve meydanın ortasında çevrili koyun ağılı gibi sarılmış taşlar göreceğiz. Meydanlığın ortasında bir çeşme holluk taşı diye yapılmış ve içine 28 hanedan toplanan parayı bu taşın içine konulmuştur. Bu bir teknedir. Bir boş kazanı yarmışlar holluğun üzerine örtmüşlerdir. Ceneviz kale ve buradan bir müddet aşağıya üzüm bağına ineceğiz bu üzüm bağının sahibine soracağız, ismi Todor Ermenidir.

Ondan sonra sinekli mağaradan çıkan ince bir yol geliyor. Eski Bağdat yoluna çıkar. Kaldırım döşelidir. Diğer bir yolda HALKALI KAYA üzerine çıkar. Yol üzerinden uçuruma baktığımızda bir yerde oyma bir DAMA TAŞI oyun çizgisi çizilmiştir. Bir dama taşı var. Uçuruma sırtımızı dönüp sağ ayağımız ile dama taşının üst kısmına bastığımız zaman 200 adım ileri aynı istikametten görürüz. Üç oturak mezarı buluruz ve halkalı kaya önünden geçen eski bir Bağdat yolu vardır. Bu yol taş döşelidir.

Bu yolun kıble istikametinde güneyi takip edersek VEZİR KÖPRÜSÜ nü takiben VEZİR HAN a geliriz. Daha yukarıda sırtta CENEVİZ KALE sine girdiğimizde bir türbeyi görürüz. Türbenin yanında taşta bir işaretimiz var. Hayvanın arka bacağı ve buradan 12 adım bir taşta daire batıya bir dikili taşlar var. Taşların altında bir kazan 1200 okkadır.

Ceneviz Kale

Bu kale CENEVİZ KALE sidir. Bu kalenin içinde duvarda MANDA gibi siyah taş var. Bu taşı görürüz. At üstünde süvari 7 KEÇİLER DERESİ AYRAN PINARI bir el resmi var. Hem avuç sırtı sağ elidir. Kapıya çıkarsak az ilerde yol ikiye ayrılır. Sağa giden sanki kazana benzeyen bir kavis çizerek KUDRET KALE sinin dibine gider.

Bu KUDRET KALE üzerine yapılmış 4 basamak merdiven vardır. Kale eteklerinde bir sıra ahır olup, içinde 40 baş hayvan bağlanacak yerleri vardır. Yemliklerin sağ başında at üzerinde bir süvari var. Bu süvarinin sol eli makbuldür. Sağ eli işaretleri gösterir. Sol eli ise parayı gösterir. Gösterdiği yerde bir put + var. Bu put taş kapaktır. Altı mahzendir.

KUDRET KALE yi takip eden KAPI KAYA ya varılır. Kapı kayada bir güğümden su döken bir kız resmi var. Kayada kabartmadır. Daha ileride 7 KESKİLER DERE sine ineceğiz. İndiğimizde buralara bir yol sapıtılmaması için bu yol boyunca 40 tane taş kılavuz taşı vardır. Dikkat bazılarında istavroz + yaptık. Nihayet bu yolun ikiye ayrıldığı bir yer vardır. AYRAN PINARI na gider.

Ayran Pınarı

Bu pınarda 3 ayaklı karaca resmi vardır. Karaca resmi ön sol ayağının altında, bir kazan parası var. ŞAHİN KAYA sı burası AYRAN PINARI dır. Pınar ile şahin kaya arası 40 dakikadır. ŞAHİN KAYASI nın işaretleri 14 çerçevedir. 7 si 11 cm dir. Çerçevenin derinliği 7 sinin 21 santim derinliktedir. İşaretleri budur. Ayran pınarının güneyinde kalır. Ayran pınarının olduğu köy eski ismi LAZARA köyü yeni ismi TAZALI köyüdür. Bu ayran pınarının suyu içilmez.

Şahin kayasının doğu güneyinde tamamıyla yapay kale var. İsmi de ŞAHİNLER KALESİ dir. Biz bu kalenin ismini bundan verdik. Bu şahin kalesinde yazılar vardır. Bu kalenin altı bütün mağaralıktır. Koyun makası mağaranın ağzındadır.

Şahin Kaya Sayfa 5

PAPA MARTİN in 14 kağnı arabası eşya ve parası buradadır. Bu şahin kayanın önü ARPA TARLASI vezir oğlunun mekanı ACI SU muhidi içinde 14 yerde parası vardır. Yazılı ŞAHİN KAYA’ nın göğsünde sofra taşı görülür.

Orada KAPI KAYA’ da bir kız bir kız daha birbirinin başlarına çember örter vaziyette. Ve orada ufak bir kız çocuğu koluna testisini takmış, ve su getiri vaziyette bu resimleri yaptık. Buralara yolu gelenlerin yolu sapıtmaması için 12 tane taş diktik. Yol boyunca ve nihayet yol eski Bağdat yoludur. Burada EFEM KÖPRÜ’ süne iner. Ve köprü tek kemerlidir. Eski LAZARA köyüne yeni TAZALI köyüne doğru 41 taş diktik. Bazılarına put işareti yaptık. 9 uncu taşın altında bir kazan ve taşın üzerinde bir fincanı resmi var.

ŞAHİN KAYA’ nın göğsünde sofranın resmi var. Sol yanında fırın ağzına benzer bir mağara görülür. Bu mağaranın ağzında kabartma bir çam vardır. Diğer ise bir berber damları önünden geçer. Geçitte bir merkez hükümeti yapmış. II murat zamanında Fatih’ in babası Osmanlı Şehri kasabasına girdi. Çok uzun yoldur. Daima ana yolu takip edip en son sola sapan dirsek bir mermer hana varırız. Bir sandık biçimi taş vardır. Diğer bir çok işaretlerimiz var ve burada çok elden geçmiş kesimlerimizi kurt ve rezil vaziyette yaptık. Bir çok takip edilecek kurt resimlerimiz vardır. Burada göreceğimiz rezil vaziyettedir.

Resimlerimiz ve bu yolu devam edince bir KURT TEPE’ ye çıkarız. Bu kurt tepeye çıkarken bir kesme kayanın dibinden yaya yol geçer. Bir kayada büyük bir kurt resmi var. Bu yolu takip edince kurt tepeye çıkarız. Bu yola gelince bu tepenin doruğunda bir mezar yaptık.

Bu tepeyi devam edersek buradan sonra bir yaya kaldırıma geliriz. Bir mezara yakın başında taş hariç bir bölgeden gelme sarı bir taş var ve bu tepeyi takip yerinden mezardan yolu takip edersek daire şeklinde muntazam kamuzan (yani bacası görülür) üst kısmından dönersek karşı yolları takip etsekte şahin ve kartal tepe mevkiine karışırız. Ve ileride gitme ve Osmanlı şehri kasabasına gidip ve DEVE BAĞIRTAN yokuşuna varacağız. Ve buradan iki deve bir eşşek devenin arkasına bağlı yoz deve ve bu resimler ana kayadadır. Bir boy yüksektedir.

Bir eşşek iki deve arkadaki deveye bağlı yoz devedir. Yani 3 üde bağlıdır. Deve bağırtan yokuşunun boyu 1,5 saat sürer. Bir hakin tepedir. Buradan buluruz. Osmanlı kasabasına yani bu dünya servetini Haçlı Orduları tarafından konuldu. Balık resmi şahin kaya. Bu 3 deve PAMUKÇU YOKUŞU ndadır.

Devenin biri çuval yüklü, birisi kasa yüklü yoz deve de yavrusudur. Bu develerden sonra mıntıkamızın içinde döner dururuz. Döner yollara kavuşuruz. Yoları takip edince Şahin kaya, Kartal kaya muhitine inebiliriz. Buradan kudret kaleye çıkarız. KUDRET KALE CENEVİZ KALESİ nin tam doğusundadır. Şahin kaya ve kartal kaya Ceneviz kalesinin tam kıblesindedir. Araları 40 dakikadır. Lazara yeni ismi Tazala köyünden başlar. Bunun bitiminden ve bitim noktasında bir balık 22 cm boyu ve bir ok 40 cm. ve bir nal resmi var

Ali Bey Değirmeni Sayfa 6

Balık oka bakar ok ta nala bakar sazlı gölüne bakar ve denize bakar. Bir de değirmen var ve üç tarafı ana kayaya bir tarafı örme duvar altında mahzen, mahzene iniş kapısı değirmenin batısında beş basamakla inilir. Üç küp parası var. Değirmenin üstünde sofra resmi var. Bu değirmenin sahibi Uzun Ali Bey dir. Eski karacalar köyünün üstünde kalır.

Bu değirmenin yanında hariç bir yerde güvercin ağzında bir mektup var. Bir zeytin ağacının dibinde taşta güvercin resmi var. Bu mektupla bütün hazineler bulunur. Mektubun içinde harita var. KARAHASAN KÖPRÜSÜ’ nü bu mektuptan buluruz. Yani köy KARACALAR arasında KÜPLÜ KÖPRÜ’ den yukarıda MİHRAPLI KAYA 12 basamaklı merdiven var. Batı karşısında BALLI KAYA arı daima yaşar 4 basamak aşağıdan kırıktır ve minareli kayadır. Üzerinde büyük bir istavroz (+) var, aynı yedi köyün bir arkasında KURU DERE üzerine kurulmuştur. Üç gözlü kemerli bir KARAHASAN KÖPRÜSÜ var. Yaz kış suyu yoktur.

Bir değirmen arkı üstünden geçirilmiştir. Orta kemerin üstünde KARACA BAŞI resmi bulunur. Bir istavroz resmi var, birde dört köşe bir taş var. Dört köşeli taşın üstünde KARA HASAN yazısını okuruz. Buradan PAPAZ SARSAMKA değirmenini buluruz yani deli papazdır. Bir dere KARA SU birde mağarasını buluruz. Birde KARAHASAN MAĞARASI nda insanları yaktık. Papazın değirmeninde bize çok naletle anacaktır.

Mağaranın içi insan kemikleri doludur. Beş arşın yol kaldırımı gibidir, yığılmıştır. Kemikleri ve mağaranın ağzından dışarı iki adım önünü kazarız. Üç dilek taşı içi isli taşlarla iki güğüm parası var 1800xxxxxxxxx mağaranın ağzı örüktür. Bu değirmenin karşısına gelir ve bu değirmene 31 adımdır. Değirmen odasının arka penceresinden mağaranın ağzı görülür.

Değirmenin üstünde mağaralarında üstünde HORA TEPE ve üzerinde üç taş var dikili saç ayaktır. Üç taşın ortasında bir kazan 1440 okkadır ve buradan tam ortalarında yeri bir buçuk boy kazıp ve hakiki krokimizi ve şifremizi buradan bulunacaktır. Kroki geçerli altındır.

Dikkat bizim işlerimizin 9 bölgeye ait bu çözümü bu altın krokidedir. ( Not: Diğer kaynaklara göre bu bölgelerin 9 değil 7 olduğudur.) bu değirmenin arkasında üç tane taşımız var üçündede birer delik var. Taşlarımız üçgen şeklinde dikili ve saç ayaktır.

İşaretlerimizi görürüz. Üç delik taşın ortasında 4 altın kroki buradadır. Papazın değirmenidir. Deli papaz dır. Değirmenin arkını takip edersek papazın mağarasını buluruz.

Çukur Cambaz Köyü

ÇUKUR CAMBAZ KÖYÜ 30 hanedir. Bu köyün baktığı tarafa dere içinde burundan görülür. Üç burun çıkıntısı üç dibek taşı var. Orta yerindeki dibek taşı kırık olup bir birine dayanmış altında ateş yanmıştır. Taşların altında su kaynağı var. Dereden yukarı kısımlarına doğru üç mağara var.

Birincisi : Kemikli mağara mevcuttur. İkincisi : İsli mağara. Üçüncüsü : Yanık mağara mevcuttur. Kemikli mağaraya at girebilir. Mağaranın içinde kül yığını var. Biz bu kül yığınını karıştıracak olursak bizleri çok naletle anarsınız. 98 kişinin cesedi buradadır. EMİN AĞA ve ARNAVUT RECEP’ in cesetleri buradadır. Dikkat 38 kişikendi insanlarımızda buradadır. Bir bakır kroki sofra sinisi halinde bu kül yığınının içinde işte bu harita ile bulunur.

Emin Ağa ve Arnavut Recep Sayfa 7

EMİN AĞA ve ARNAVUT RECEP bu kemiklerin altında altıda ızgaralı”demirdir. Buradan ileride bir tuzak yay var, uçurumdadır. Hayvan bağlanacak yerleri var. Mağaranın ağzı önünde az bir düzlük olup ağzı da kapalıdır, içinde bir kuyu kapalıdır. Kuyunun içinde üç kuyu iç içedir. İskeletler mahkum edilmiştir. İki tanesi bizim arkadaşlarımızdan olup mahkum edilmiştir.

Sol mağaraya girip biraz ileriyi takip edip bir su arkı devam eder akar gider ve oraya gireceğiz. Oradan insan ve hayvan barınacak mağaralara geçebiliriz. Buradan bir sarp yerden yeryüzüne çıkılır. Aşağı kısımlarda bir köy göreceğiz ve bu mağaranın içinden arkın su geldiğini görürsek bu suyun saatli taş, taş deliğinden bir yeri delen burada en çok içinde en zengin değirmenimizi buluruz. HASSA PAPAZ çok isli mağaranın bacası islidir. Nice yolluk ile yol ikiye ayrılacak. Sol yol yaya dışarı sağ yol ise alttan KEMİKLİ MAĞARA’ ya temaslıdır. Birbirine tünel yolları vardır.

Mağaradan çıkıp dereyi takip edip TAHTALI KÖYÜ’ ne giderken de bir gözlü köprüyü göreceğiz, yolda ikiye ayrılır. Sağ yolu takip edersek sağında saatli bir taşı görüp geçeceğiz ve daha ilerde yollarımız ikiye ayrılır. Bu bir türbe tepeye gider. Türbe tepeden güneyi takiben ana taşta bir tavşan resmi var. Bir şahin kuşu tavşana saldırır halde göreceğiz.

Burada tepe üzerine çıkacağız bu türbe tepenin mazarının ortasını kazıp bele kadar indiğimizde Bizanstan kalma hazineyi buluruz. 400 okka vezir mezarıdır. Burası dikkat mezarın içinde yarım ayı resmi var. Güneyinde bir kayadadır. İkinci ayı xxxxxxxxxx yavrularını emzirir vaziyettedir.
Bir tavşan resmi buradan 400 adım. Gene bir tavşan resmi var yine Şahin kuşu saldırıyor.

Buradan görülecek. Önümüzdeki yüksek tepeye çıkacağız 17 adım ve tepe üzerine çıkarız. Ayı ayağı ve bu türbe mağaranın ortasında üç koşulu Paytonu (faytonu) buluruz. Kayanın dışında bu resim faytonda bir çocuklu kadın oturuyor. Faytoncu atları sürüyor. Türbe tepede saç ayak ayağı üç koltuk taşı var. Orta yerinde kara taşta bir topal ayı resmi var.selam verir vaziyette ve tepenin üzerinde bir tepsisi var. 8 fincanı vardır. Bir cezve birde değirmeni vardır.

3 . 5 . 7 . 9 . II 35 Bunlar gizli takımlarını ispat eder.

2 . 4 . 8 . 12 . 14 . bütün yer altı ve yer üstü anahtarları bunlardır.

Bir göreceğiz dede mezarında bulacağız ikiye ayrılır. Biri VEZİR TEPE ye biride mezarı hambar kaya altında bir pınar, önünde kuru çeşme, hiç akmamış ve burada bir değirmen taşı var ve bunların bir yanında AYRILIK PINARI vardır. Buraya Bizanslılardan gelen su Bizans çeşmesinde kuzey önünde bir ayı ayağının izi ve bir torba resmi var. Tepeye çıkan yolda ikiye ayrılır, sola giden yol tepeye çıkar. Bizans çeşmesinin yanında HANBAR KAYA var.

Kayanın yanında dikkat yol takip eder. Alttan Ayasofya kilisesine gelir. Üç hazinenin üstünden geçer. Manastıra gelen yolun tam AYRAN PINARI Ç. Ç. Ç. Batağında çır çır çeşme şarlak suyu, bu çır çır çeşme mermer vari döşeme iki kız karşı karşıya biri birine bakar. Çeşmeden yer altı yolu ile HORA TEPE’ ye çıkar.

Hora Tepe Sayfa 8

HORA TEPE : hora tepede dört köşeli yontma taş üstünde KEMENÇE resmi var. Orada bir salkım yaban üzümü var. Her köşede sağ ve solda istavrozlar var. AYRAN PINARINDA GÜLLER var. Arkasında bir taşta GAYİDE (zorna) resmi var. Bu ayran pınarında üç merdiven, taşlarında karaca ve köpek izleri var. Hamamın arkasında bir kadın kucağında çıplak bir çocuk hamama gider halde, karşısında 366 rakamlarına dikkat edelim. 366 rakkamı buradadır. Burada bir köpek budu var, iki ön bir arka ayağı var. Budu var arka ayağı ve bir budu hazineyi gösterir. Yani bizleri de gösterir. 7 GEÇİT DERSİ ve bir ŞEYTAN DEĞİRMENİ bu değirmen sola döner, tersinedir.

Bu civarda çok karaca resmi var. Köpeğin boynunda çan var. Babanın elinde çift borulu kubur tabanca KEÇİ DERESİ muhiti içinde 9 gemi resmi var. Bir KARACA AVCI bir KARAKAYA’ dadır. İki de av köpeği bir domuzun peşinde tavşanı kartal parçalamış ve bu tavşanın parçalanmış yerinin altında pekmez tavası parası 140 okkadır. Dikkat bu bir özlem giriş ve buluş yazılı platin vardır. Bu bölgeleri 12 saat yönden takip eder. 140 okkadır. Paranın içinde PLATİN KROKİ bütün bu civarda DARPHANE KABİL BABA köyü civarındadır. 14 yerdedir en çok mağara şehrindedir. 21 saat mesafeye uzar.

SOĞAN KÖYÜ ve bin ALİ BEY DEĞİRMENİ karanlık dere içinde KARANLIK DERE güneye akar. SANDALA KÖYÜ veya (sardala) önünden geçer dere batıya akar. Ali Ağa nehrine karşıdır. KİRMSLI ÇAYI da akar gider.

Dere dibinde domuzlar ve çeşme ana kayadadır. GURDAN (gürgen) meşe çalıları mevcuttur. Müjdesi ana domuz yalağında su yerinin altında KOYUN TOK TOSUN’ dan pınarla kızı mermer mezarıdır.

Çeşme künkü madeni haç altundur. Dere aşağı inilir. 3. 9. 3. 7 ile hesaplanır. Ana kayada mezar bulunur. Bu mezar dünya durdukça durur.
Üç nal bir sofra var. İki aslan var. Birbirine bakar. İki öküz nala bakar parası naldadır. 1132 yerimiz var. Çok para yerimiz var. Diğerleri tuzaklı ve Tılsımlıdır. Tılsım yapılmıştır.
Mağara gararan sal papaz yalnız Süryani papaz AGİK aramızda yaptık. Ev var altı kuyu solda papaz evi 7 deve hazinesi var. İçerde işaretli hem ve hemen civarı kum doldurduk. Yolu plani sandık kızlı Türbededir. Sın anda çözülür. (yukardaki notlar : ana notların tam okunamaması nedeniyle zor okunup eksik yazılabilmiştir.)

Gemili Mağara Sayfa 9

GEMİLİ MAĞARA : gemilerden biri yüzer şekildedir. Diğeri yatar vaziyette, diğeri ters dönmüş şekilde çizilmiştir. Emanet malın ağırlığından yatmış şekildeki gemidedir. Dere içinde siyah bir taşımız olacaktır. 8 kişi tarafından yuvarlanarak yuvarlanan siyah taşı buluruz. Sanırım ki üzerinde altı (6) domuz resmi anası önünde onun. Siyah keçi arkasında, 6 adet yavru domuz sıra sıra yürür vaziyettedir. Yavrulardan tek bir domuzlu altın alıp esas malı taşın altında ararız.

KEÇİ DERE’ sinde bozkoça 3 yerde boçko domuz resimleri gözükür. Oturmuş vaziyette olan tek domuz mala bakar. Domuzun başının baktığı yeri kazarsan altında büyükçe taş çıkar. Onu kaldırırsan zengin kaynağı bulurum.

İçinde bir koltuk taşı koltukta bir kız oturuyor. Bu oturan insan CENEVİZ KRALI’ nın heykelidir. Kendi de Koltuk da altındadır. Yalnız giriş kapısı çok dardır. 7 basamakla içeri girilir. Bu heykellerin buradan çıkmasına imkan yoktur. Başka yerden kapısı olsa gerek. Çete başı birinci LAFTER biz aynı vaziyette kapadık. Burasını aldığımız malumata göre bulduk aynen kapadık. Rumi sene 1204.

BIYIKLI ALİ PAŞA VE ARKADAŞLARI

Martin voyvoda Lefter ve arkadaşı SON TEPE doğuda, tepenin sol tarafında bir sandık gibi bir taş ve üzeri kabartmadır. Bu taşın tarafından arkasından yukarı vardığın zaman burada kapak açılacaktır. İçinde gümüşten KROKİ ve hazinelerin haritasıdır. Tekrar ikinci harita var. 30 Leylek etrafında bazıları olduğu yerde birkaç yakın muhitin içinde 10 yerde akalık bir yerde 1500 okkalık HASKİ ve harita ve krokisi mevcuttur.

Burada ayrıca 500 akçe (veya okka) mevcuttur. Geyiğin bulunduğu tepe ve bu tepe üzerinde bir kroki yani harita Leylek kemiği ile yapılmış ve yazılı. Dikkat edelim aldanmayalım ve bir su bakırları ile yan baktığı yerde eli silahlı 4 adamdır. Bu adam bir adama bakıyor. Bu adamda LEFTER dir. Lefter bir taşa tutunmuş yukarı çıkamıyor vaziyettedir. Burada Lefterin kuvveti sarıldı ve xxxx edildi. Muhafızlar ve hükümet tarafından yok edildi. 7 silah ve küt xxxxx içinde 142 okka para içindedir.

Lefterin dikkat edelim yanılmayalım ve burada bizim arkadaşlarımız tarafından ve kendimiz buradaki haskiyi gömdük. Bu para 10 yerdedir. Ayrı ayrıca unutursak bu işin içinden çıkamayız. Dikkat edelim burayı kaybetmemek için bu bölgemizde 132 yerde paramız mevcuttur. Burada ve burunda da KİLECİP BÖLGESİ’ dir. Yaya 6 saattir. İçinde haski 4 çeşittir. Üç çeşidi üç köşedir. Bir çeşidi dört köşedir. Kati surette yanılmayalım burası çok yüksek bir tepedir. Bu yer çok makbul bir yerdir. Paraların çoğu horasanlıdır. Taştadır.

Bu yer bir nişan olup burada nişanla aldanmayalım bir geyik bulunduğu tepede doğusunda Geyik üç ayaklı yavrularını ve geriye 12 adım doğu önünde parası vardır. Üzerinde nişan olarak üç saç ayak ayağı taşlar dikilidir.

Dikkat edelim 1240 okka paramız geçerlidir. Bunun önünde sekiz rakamı yazılıdır. 12 adım üzerinde üç taş saç ayak taşlar dikilidir, bu haski 1440 okkadır. Üç çeşittir. Bu taşlardan 31 adım ilerisinde yarım değirmeni taşı var. Bu taşın ileri altında haski 1440 okka üç çeşit sinde ve kısa mesafede 7 x 7 yedi bir mahzen çakıl yığmasından bir su kaynağı var bu mahzenin içinde 1410 haski arası 40 adımdır. Tepenin güney doğu arasıdır.

Bakalım burada kadınların mücevherat Ziynet Takımlarıdır. Bunlar üç çeşittir. Bu değirmenin 40 adım ileri de doğu tarafında taşından ileride 40 adım ileride 40 okkalık kantar resmi var, bu kayada yontma bir yığma tepe var. Bu tepenin kantarında çengeli ve topu yerinde ismini bizde YA FES tepesi ismini verdik. Mahzen içinde 1870 okka içindedir.

Haskiler Sayfa 11

Yani kantarın tutacak sapı üç çeşit haski var sakın aldanmayalım ve işte bu tutacak sap ilen çengel ve bundan 40 adım önünde bir taşa nöbetçi çakıl yığmasının içinde mermer taşının malını yaptık ve bu taşın altında. Ayrıca üzerindedir. Bu mermer taşın altında 500 okka haski var. Nöbetçi mahzenin haski kantar ile çakıl yığmanın içinde bir + oklu istavroz var arası 40 adımdır.

Dikkat mermerin okun ucu haskiye bakar üç adım üzerinde bir istavroz bu taşın önünde parası ve bu NÖBETÇİ yeri bizlere EMİN (Ermin) ağanın mezarının altında kuzey tarafında dere, derenin dedik bu mezarın içinde xxxxxxxx var. Yapı yerinin yamasında burada makalesi yok. Bu kalede değirmenden kazıldı, maden kuyusudur. İçinde tavanında değirmeni ispat edici bir 200 okkadır. Maden kuyusunun taşı var. Bu taşta şu yazılar yazılı yakın semtinde 2 taş var. 7 şer rakam rakkam zatı Ermeninin mezarıdır. Bu işte tam yazılı bu 7 rakamın 049J gah vardır.

Dikkat 700 şer yüz okka parası var. Yani Ermeninin bütün varlığı buradadır. Buradan bunlar atıldıktan sonra ve Arnavut RECEP’ in kalesine mağarasına geliriz. Ermeninin değirmeninin tavanında asılıdır. Çeşitli paranın yani ermin şudur ki yani içindedir. Cesedi altındadır, parası.

Keskiler Deresi

Değirmene ineriz arası 100 burası 7 KESKİLER DERE’ sidir. Aslında asıl adı ve bu değirmende 12 ton parası budur. 7 şer kazan para burasını buluruz. Bu değirmenin üzerinde baş değirmendir. Bu görünüşü değirmen şeklidir. Bunun üst xxxxxxxxx değirmen bu değirmende kazı yaparken gelecek tılsımlar tek bir mezar vardır. Bu mezarda I. Eşşek anırır. 2.Leylek takırdar. 3. Karaköpek çıkacaktır.4. Kurt ulur resimdir. Git uluyan kurdun kapısına sesi keser. Ali Bay değirmendir. Ve burada ismi ilen yer bağlandı. Baş tılsım aşağıda Ali’ nin değirmenidir. 7 ye bağlıdır. İşlemlede bağı bozulur ve bu derede ise değirmen vardır. Değirmenin buralara dikkat edelim. Üçgenin araları 28 şer dakikadır.

Dikkat kılıç resimleridir. Edelim yer burasıdır. Bunların üstü kazan resmidir. Bu okun ucunda kirazlı yayladır. Buradan iki saat düz taş 21 adım bir haç ( + ) ortasında. Doğusunda ERİKLİ yayladır. Bu 300 okka 4 köşelidir. Takyandur. İki yaylanın arasındaki köy de KARAÇAN köyüdür.
Düz taştır çıplak felç akıntılı köyüdür. 326 hane. Bu ler onbir sahifeden ibarettir.

Orta Anadolu Küçük Asya

40 saat menzili içinde olan bölgede ANDA Dağı, Salarya ve Yeşil dağda denir.

Bu merkezde 39 sene 11 ay 29 gün 19 saat eşkıyalık yaptık ve büyük soygunlar yaptık. Korsan çetebaşı TİMORYANİ-POP MARTİN-VOYVODA VOÇAN idi. Bu çete başı tam 7 imza, yani 7 isim taşırdı. 1-Timoryani ,2-Pop martin, 3-Voyvoda Volçan, 4-Kapı Kaya, 5-Kurt Kaya, 6-Kudret Kaya, 7-Çatal Kaya. Bunlar ibraniceden türkçeye çevrilmiştir.

RUMİ Sene 29.03.1210 Miladi 12.06.1794 de Hristiyan azılı baş çete başşları ile 3.Selim zamanında yeniçerilerin isyanı ile çete başları (31) 884 kişi mahiyetimizle

 • 1-Timoryani İtalayandır.

 • 2-Ermeni Manok Bey,

 • 3-Rum Andria kaptan ,

 • 4-Lefter,

 • 5-Avram Paşa,

 • 6-Mihail Kaptan-rum,

 • 7-Sarraf yasef alevci,

 • 8-Martin Voyvoda,

 • 9-Hasköylü Emin Voyvoda ağa,

 • 10-Kütahyalı sarı Mehmet ,

 • 11-Dudaklılı Veli Efe,

 • 12-Kirmaslı sarı Ahmet,

 • 13-Selanikli Kara Şerif,

 • 14-Gemlikli Koca İstim,

 • 15-Adirnaslı İsmail Bey,

 • 16-Midilli’li Apostoll,

 • 17-Bursalı Çolak Manol,

 • 18-İzmitli koca yorgi

 • 19-Geyveli Alanos paşa

 • 20-Saruhanlı katırcı Yani,

 • 21-Kavalalı papaz voyvoda

 • 22-Kevgirli arnavut recep

 • 23-Eriklili koca toros bey

 • 24-Ermeni Agop,

 • 25-Bandırmalı Niko,

 • 26-Adapazarlı Katırcı Manok Bey,

 • 27-Kayserili Todori,

 • 28-İzmitli Lefter,

 • 29-Armutlulu Ali Bey,

 • 30-Karahasan Köyünden Karahasan Paşa,

 • 31-Karaca Simikon-Mikail Bey,

 • 32-Hekimoğlu Ali Paşa,Bıyıklı…!

Yukarıda ismi geçen çete başları Osmanlı hükümetini zayıf düşürüp parçalamak için özel olarak seçilmiş illegal örgütü olarak Osmanlı hükümetinde çok üst düzeyde görevlerde bulunmuşlar. Gaylerini Osmanlıyı içten yıkabilmektir. Maalesef görevlerini başarmışlardır.

Deniz Korsanı Timoryani ve çete başı mahiyeti ile PREPETİS-MARMARA Denizi sahilinde EMİNE(EMENE) Reis burnu civarında içinde deniz girintisi kıvrıntı yaptığı BACALI mağra yakınlarında 4 adacıklar karşısından bir yola çıkarak yürüdük ilerde altından acı su geçen mermer ayaklı kemerli halkalı Efem Avam köprüsünü geçerek 4-4,5 saat ileride 3 gözlü kemer köprüden geçerek doğuya 1,5 saat ilerde oldukça sivri ve yüksek karatepeye vardık.

Kara tepeye çıkarkende bir yerli anataş üzerine Kabartma çerkez eğerini tam takım olarak yaptık. Kantarmasınada katlanmışça vaziyette eğerin üst kaşına taktık. Çerkez Eğerin ön kaşında tek bir altın vardır. Eğerin her iki özengisinin altında birer heybe altın konmuştur. Eğerin altına kirpiyi horasan ile sıvayıp 10 okka mücevherat yerleştirilmiştir.

Kara Tepe

Bu civarda 3 kaynak vardır. Kurt tepenin eteğidir. Zirveye çıktığımızda 2 renkli mermerden oldukça büyük boyu 2 kulaç,1,85 eni eni 1 kulaç 1.50 cm olan bir tekneyi anataşa kurnazlıkla yaptık ve bir köşesini kasten kırdık şarka-doğuya gelen köşesinin kırık parçasını da teknenin sağ önüne gelen bir yerinde ve tam 7 arşın önünde toprağa gömdük. 70 okka altını bu taşın altına yerleştirdik.Bu teknenin sağ ön tarafına rusça yazılar yazılmıştır. Görünmez kapalıdır. SPATT 7 DON IETTİ Bu tekneye çok yakın domuz kontrası vardır, önünde güneyinde 18 arşın.

Bu kotraya 18 basamakla demir ızgaralarla kapalı mahzene girilir. Bu tekneye kuzeyden güneye gelirken kaldırım bir yol dereye iner.Yolun bitiminde iki kaya vardır. Bunlar Pehlivan Kayalardır. Burada 2000 iki bin okka olan altını mahzene yerleştirdik. Bu kayanın birinde LEĞEN – İBRİK resmi vardır. Leğenin kendisinde horosanla sıvanmış bir miktar altın konmuştur.Buraya yakın bir taşta 9 lokmalı zincir resminin bitiminde yerde bir bakraç mahmudiye altını konmuştur.

Kara tepenin doğusunda büyük bir mezarlık çok tarihidir. Kara tepenin üzerinde bir yatır mevcuttur. Bu yatır kuyudur. Bu kuyudabn bizanslardan kalma odalara girilir. Çok tarihi varlık mevcuttur. Tepenin batı kuzeyinde bir taş yığınının altında kapalı bir sofra nın altında bir mahsen dolusu kıymetli varlık vardır.

Kara Tepenin üzerinde bir kayada 21 lokma zincir , bunun yanında kapalı bir mağaranın sağ tarafında kuru duvarın ortasından kapısı açılan büyük mahzene girilir. Burada 70 ton altın mevcuttur. Kara tepedeki işlerimizi bitirdikten sonra vezir tepeye vardık.Tam zirvede etrafı kaldırım taş döşeli 22 adım boyunda bir vezir mezarı yaptık. 13 metre derinlikte büyük mahzen vardır.

Bu Tepede 4 köşe bir taşta çıplak sol ayak resminin altına bir kazan altın yerleştirilmiştir. Burada kayada yay ok resmi vardır. Tepede bir taşın üzerinde bir tabanca resminin altında bir kazan altın koyduk. Vezir tepeden güneye dönersek bir köy, bir vezir köprü vede mandıra yerleri görünür. Vezir tepenin poyrazında 1,2 dönüm kadar büyüklüğünde bir SAZLI göl vardır. Bu gölün ortasında adacık halinde bir kara taşta iki adet güvercin resmi yaptık. Biri yalaktan su içer diğeri su içmiş havaya bakıyor.

Bu taş aslında bir çeşmenin yalak taşıdır. Bu taşta altı okka altın vardır. Bu göle &??altını boca ettik, sonra 140 kişi almak için çaba gösterdik alamadık. Dünya durdukça payidar olacaktır.Bu gölün doğu kısmı yarıktır. Bu yarık kanalda 40 adet kaldırım halinde taşlar dizilidir. Bütün taşlara çeşitli işaretlerler yapılmıştır. 39. taşta oyuk işareti vardır. Bu taşın altına 1500 okka altını yerleştirdik. Bu gölün yanında bir yığmanın altına, bir kazan altını yerleştirdik. Bu göl o zaman sazlı göl idi biz buna sarı göl ismini koyduk.

Sarı Göl

Sarı gölün doğu tarafında kayalıkta bir asker yeniçeri askeri kayaya tırmanır vaziyette elinde silahı kütüklük belinde sivri külahlı yan bakar durumda kayaya tırmanır vaziyette resmedilmiştir.Kütüklük doludur.Askerin üzerine bir yılan sarkar vaziyettedir, bu taşın altına bir teneke altın konulmuştur. Askerin üzerinde tepede siyah bir kara taşın altında anamahsen bulunup kapanmıştır.

Askerin yan baktığı yerde omuzunda su bakırları ile bir kız ona bakar vaziyette mağaranın ağzındadır. Su balırları altınla doludur. Bakraçlı kızla yeniçeri askerinin ortasında 3 metre yüksekliğinde 6 metre eninde 12m boyunda bir yığma vardır. Bu yığmaya güneyden 3 basamakla inilen 3 odalar vardır. Çok değerli oda olan oda güneydeki kızın odasıdır. Bu kız Bizans konstantinin kızıdır.

Sarı gölün bir ayağı harami dereye karışır. Suyun karıştığı yerden biraz aşağıda anakayaya hark ile domuzluğu oyularak ,hargın boyu 18 adımdır. Eminağa değirmeni namında bir değirmendir. Bu değirmenin içine 3 basamakla inilir, savak yerine 9 basamakla çıkılır.ilk basamak kırıktır,basamağın altına bir bakraç altın konmuştur.Domuzluğa yakın sağ duvarın içinde 9 civciv ile bir tavuk tavuğun başının üzerine bir civciv yaptık. Bu civcive bir yılan saldırır vaziyettedir.

Bu civcivin başında bir mahmudiye altın yerleştirilmiştir. Domuzluğun altına çarkın altına bir kazan altın yerleştirilmiştir. Değirmenden çıkan suyun sağında ve biraz aşağıda bir yerde bir ayağı kırık AYIYI ,ayıcıyı yaptık. Ayıcı ayıyı oynatır halde ayıcının sopası yanında dayalı elinde defi sigara çubuğu ensesine sokulu. Ayının topal ayağının altında bir kazan altın horasan ile konmuştur. Ayının 23 adım karşısında ayının topal ayağının resmi yapılmıştır.Bir kara taştır. Bu kara taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu taşın yanında ikinci bir kara taş, bu taşta tepsisi resmi ve fincanları vardır.

Bu taşın altında hakiki gümüş tabanca ve altın tepsi mevcuttur. Değirmenin önünde bir yarık kaya ile köpek izli bir taş vardır. Bu taş binek taşıdır altında bir bakraç altın vardır. Bu taşın üzerine çıkıp arkanı değirmene verip karşıya bakınca küçük bir mağara görülecektir. Bu mağara askıdadır, kapının yanına kesme bir yol yaptık,mağaranın kapısından iki kişi girecek genişliktedir.İçinde bir çift öküzü bir çocuk çeker vaziyette yaptık. Öküzler burada mahzen kapağıdır.

Değirmeni doğusunda bir kaynak arkası duvarla yapılıdır. Bu duvarın arkasında bir kazan altın konmuştur. Değirmenin önünde çayırda bir incir ağacı ve dibinde ufak taş yığını vardır, bu taş yığınının altında tersine konmuş bir şişe içerisinde bu çevrenin haritası vardır. Emin ağa değirmeninin güney doğusuna 15-20 dak. mesafede 7 basamakla çıkılan bir mağara.

Bu mağaranın kapısının üzerinde 6 civciv yerde bir civciv tavuğun üzerinde , bu civcive bir yılan saldırır halde. Bu yılanın kuyruğunda bir değirmeni, yılanada bir şahin kuşu saldırır haldedir. Bunların yanında bakraçlı bir kız resmi vardır. Tavuğun tepesindeki civcivin başında tek bir mahmudiye altını ve tavuğun göğsünde bir tokmak elmas konmuştur. Yılanın kuyruğundaki değirmeninde altı okka fındık altını konmuştur.

Bakraçlı kız burada ana kapıdır, içeride çok miktarda heykel ve külçe vardır. Yanlız bu kız görünmez ıslanacaktır. Mağaranın tavanında bir çatlak bu çatlak tan sol el ile alınacak bir harita vardır.Bu çatlağın bittiği yerden iki adım geride yerde horosan ile kapalı Emin ağaya ait kanlı gömleğin cebinde 3 adet altın ve bir gümüş tabanca vardır.

Bu mağaranın kapısının karşısında 40 adım mesafede Emin ağaya ait mezar, bu mezarda 3 adet çok kıymetli taşlardan işlenmiş o zamanlar her biri yüz bin kuruş değerinde kemer konmuştur. Bu mezarın başında siyah putlu bir taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu mağaranın önünden geçen patika yolun üzerinde 12 dikili taş vardır, 7.taş putludur, bu taşın altında bir kazan altın vardır.

Harami dereye SARI gölün suyunun karıştığı bir noktadan yukarı doğru yürürsek aynı suyun ayağından dönen 3 değirmeni görüp geçeceğiz. Dereyi daha yukarı takip edersek dağın alan kısımlarında SARI MEŞELİĞE geliriz. Sarı meşeliğin tam ortasında iki öküzü kıç kıça yatar vaziyette yaptık. Öküzlerden birini siyah diğerini ise beyaz taşa yaptık. Öküzlerden birinin boynunda 7 lokmalı zincir diğerinde bir çan vardır, bu çanda 3 adet altın vardır.

7 lokmalı zincirli öküzün böğründe harita ve 500 adet altın bulunmaktadır. Beyaz öküzün baktığı yerde tam 51 adım ilerisinde yere yakın bir taşta bir kız elinde bir tutam ot öküze uzatır vaziyettedir. Bu taşın 4,5 arşın altında 900 okka gelen bir kazan altını yerşleştirdik. Bu oyalandığımız yerler, VEZİR tepenin batı istikametidir. Biraz daha yukarıdaki kısımlarda KİRAZLI YAYLA da 1 tek öküz boynunda ÇAN ile otlar vaziyette görülecektir.

Bu çanda 500 adet mahmudiye altınla bu bölgenin haritası konmuştur. Buraya iki saat mesafede bulunan ERİKLİ yaylada pek çok nişanlarımız vardır. Bu nişanların bazıları şunlardır. Yarım yılan, tavşan, ay, develer, davul, av köpeği, kartal, kurt, topal ayı, geyik, avcı, su taşıyan bakraçlı kız, balık, kantar, terazi, yarım insane heykeli, gibi nişanlar. Bu nişanlar son derece sahte ve oyalayıcıdır. ERİKLİ yaylaya yakın bir yerde TOP KORU içinde HAMİLE bir kadını elinde bir çocuk ile beraber yaptık. Kadının karnı doludur. Çocukta 300 adet altın vardır.

Topkoruda 7 adet mezar vardır. Bu mezarlar aslında bir yığmadır. Ortada ki yığmanın tam ortasından , kıbleden kuzeye bir kaldırım yol gider. Yığmanın tam ortasında mahzen vardır. Tam 7 heybe altın konmuştur. TOPKORU ardıç ağaçlıdır. Bu topkoru alanı girişinden geriye dönüp HARAMİ derenin yukarı kısmını takip edince dere ikiye ayrılır. Sağ kola gideni ŞEYTAN deredir. Şeytan derede 3 tarafı ana taştan hargı(ark) dahi ana taşa oyulmuştur. Hargı 5 adımdır. Bu değirmen ALİBEY değirmenidir.

Değirmen ile dere arasında üç (3) basamakla çıkılan bir sofra kaya vardır. 1,5 balık, 7 kaşık, 7 çatal, 1 su bardağı, 3 baklalı zincirli bir çerkez kaması yaptık. Bu sofrayı kapadık. Bu sofranın ortasında bir tabak içinde 7 adet beşibiyerde, basamağın birincisinin altında bir bakraç altın. Zincirlerin önünde 3 adım 125 cm altında 3900 adet beşibirli.

Zincirin döküldüğü yerde bir arşın derinde gümüş kaşıklara sarılı 36 tonluk varlığın haritası. Bu harita hiç gün görmeden bir ay bekletilecektir. Bu sofranın 21 adım batısında siyah topraklı bir yerde 3 metre derinlikte sofranın ana mahseni vardır. Sofradan aşağıda 200 adım 3 kireç kuyusu vardır. Biri derenin sağ tarafında, diğerleri sol tarafındadır. Derenn taşları mermer kireç taşlarından olup derenin diğer yakasında kızılcıklık ve ıhlamur ağaçları vardır. Dereden aşağıda siyah kırmızılı topraklık ve karşısında ak topraklık vardır.

Ali Bey Değirmeni

Alibey değirmeni 3 tarafı ana taşa oymadır. 3ü sağa, dördü sol tarafta kiriş delikleri vardır. Değirmenin içine 3 basamakla girilir. İçinde sol tarafta bir ocak şömine vardır. Şöminenin içinde bir put vardır. Altında bir bakraç altın konmuştur. Değirmenin duvarında bir kandil konacak yerde 180 okka altın vardır. Değirmenin kapısının sağında bir metre boyunda ,bir putun içinde 3,5 okka altın vardır.

Değirmenin sol tarafında 7 basamakla savak başına çıkılır. Birinci basamakta 3,5 heybe 7 nci basamakta 3,5 heybe altın konmuştur. Savak yerinin ortası sarı horasanlıdır. Bu horasan yerinin altında 40 cm. Kapalı yengeçli taşta altı okka mücevherat alındıktan sonra altından değirmenin ana mahsenine girilir. Bu mahsende bir odada üç yığın altın tamamı 26 tondur. Değirmenin kapısına karşı muska bir çayır, bir dönüm kadar bahçesi vardır.

Bu çayırın her üç köşesinde demir kazıklar çakılıdır. Çayırın tam ortasında küçük bir mezarda 300 okka altınla beraber değirmenin mahsenine ikinci giriş yeridir. Bu giriş yeri en sağlıklı ve tuzaklıdır. Bu değirmenin doğusuna rastlayan dağın birinci tepesini aşarak kazan dereye gireriz. Kazan derede de her bir tarafı ana taştan oyulmuş ve bizler tarafından kapatılan bir DAĞARCIKLI değirmeni ni yaptık. Domuzluktan dökülen suyun altına bir domuz resmini yaptık.

Bu domuzda tek bir mahmudiye altını koyduk. Bu domuzun altına tuğla kemerle örtülü yerde bir kazan altın gömdük. Bu değirmenin ortasında bir kapak taşının üzerinde bir put resmi vardır. Bu taşın altına tam 7000 okka altını buraya boca ettik. Buradaki işleri bilen 8 kişiyi kestik paranın üzerine koyduk. Üzerine moloz taşları doldurduk. Bu değirmenden biraz aşağıda 5 arşın kadar yükseklikten dökülen suyun altında şelale gölcüğü havuzunda 400 okka altının üzerinde bir güğüm altın koyarak burayı taşlarla ve horasanla kapadık. Üzerine demir bir kazıkla halkayı çaktık.

Havuza yakın bir yerde bir oturak koltuk taşı vardır. Bu taşın karşısında 30 cm boyunda bir put yaptık. Bu putun bir ucu uzun olan yerde tek bir bulgar altını koyduk. Bu putun üst kısımlarından baktığımız zaman bir mağra göreceğiz. Bu mağaranın üstünde bir taş çakılıdır. Bu taşı çıkardıktan sonra altından bir karış dere çakılının altında bir teneke ingiliz altınını koyduk. Bu şelalenin bulunduğu dere suyunda ala balık yaşamaktadır. Şelaleden yukarıda kayanın yüzünde bir balık resmi vardır.

Bu kayada, değirmenin doğusunda bir fırın ağzı şeklinde bir yer vardır. Bu fırın ağzında tam 80 kazan altını biz yerleştirdik. Dağarcıklı değirmeninin önünde bir muska taşı vardır. Bu taş kılavuzludur taşın altında 7 kulplu bir kazan tam 40 kişi buraya indirdi. Bu kazanda tam 30 ton altın vardır. Üzerinde konstantin zehiri diye bir zehir vardır. Bu zehir yüz(100) metreden gözü kör eder. Değirmenin önünde yarım dekarlık bir çayır vardır. Orada bir binek taşı vardır. Onun yanında karpuz biçiminde bir taş vardır, yarığın ortasında bir taşta bir kurt resmi vardır. Bu kurt kafası kılavuzludur. Altında bir miktar mücevherat vardır.

Değirmene gelen bir kaynak su tam 200 arşın mesafeden gelmektedir. Bu sudan su içerken dizimizi dayadığımız beyaz taşta küçük bir put vardır; altında bir bakraç altın vardır. Suyun geldiği yerde bir duvarın içinde 7 heybe ziynet konmuştur. Değirmenin üzerinden bir yol kuzey istikamete doğru takip edersek bir KARA ORMAN mevkiinde alnı kesik bir kaya göreceğiz. Bu kayanın ortasında bir demir halka çakılıdır.

Bu taşın yukarısında batıp çıkan SU KOLSAĞI vardır. Bu alnı kesik kayanın sol tarafında ¾ kişi barınacak bir taş kovuğu göreceğiz. Bu kovuk kışın orta yerin altındaki kısmında 2 öküz yatacak kadar bir kovuk; burada büyük altın ve ziynet vardır. Alması fevkalada zordur. Buranın sağ tarafında cami mihrabına benzeyen bir yapma oyuk vardır. Bu mihrabın ortasında bir fıçı altın yerleştirilmiştir. Bununda sol tarafında TOSBAĞA resmi yapılmıştır. Buranın karşısındaki taşın üzerinde bir koltuk, bu koltuk taşından karşıki kayaya bakarsak gözlük biçiminde HALKALI KAYAYI görürüz.

Halkalı kayanın üzerinde üç adet lahit vardır, ortasındaki lahitten ikinci kapalı halkayı sökersek Halkalı kayanın ana mahsenine girilir. Halkalı kayanın gözlük biçiminde görünen halkanın tam yere doğru hizadan yerede yakın bir yerde horasan bir kapı vardır, içeride çok miktarda takyanos altın, eskiye ait heykeller ve çok miktarda külçe altın vardır, biz bunları hazır bulduk kapadık.

Halkalı kayaya sırtımızı verip sarp kayalardan döşeme taşlı Bağdat yoluna ineriz. Bu yolu bir arkalayıp oradaki dereden karşıya geçeriz. Halkalı kaya karşısındaki bir yokuşatırmanırsak bir iki harabelik bir yere geliriz. Harabeliğin önünde çayırda üç adet taş yığını vardır, bu taşların ortasındakini açarsak bir değirmen taşının altında bir kazan altın olduğunu görürüz. Bu havalede sahte birçok nişanlarımız vardır.

Daha yukarıdaki kayalara çıkarsak kalemden çıkma bir oturak taşı görürüz. Üzerine oturduğumuz zaman alnı kesik kayadaki kaya aynı hizaya gelir. Halkalı kaya 24 metre yüksekliktedir. Yerden 18 metre, yukarıdan altı metre de bulunan halka iki yataklıdır. Her iki tarafa yatar, halkanın içinde 90 okka altın vardır. Halkalı kaya İLLEGAL ÖRGÜDÜnün en son kapadıkları yerlerden biridir.

Sene 1834. Bu halkalı kayanın sağındaki boğaz içinde suyu ayakta içilebilecek taş oluktan akan bir çeşmeyi buluruz. Çeşmenin önünde büyük taşlarla yapılan bir kaldırım yerin altında büyük bir mahsen vardır. Çeşmenin üstündeki sırtta SİNEKLİ MAĞARAyı buluruz. Bu mağara halkalı kayanın karşısındaki sırttta yamaçda bir yerdedir. Sinekli mağaranın içine girdiğimiz zaman orta yerde dikili taşın alnında bir delik sağ tarafında nal resimleri vardır.

Daha ileride yol ikiye ayrılır. Sol yol tehlikelidir. Mağaranın ortasına yakın bir yerde bir kuyu vardır. Burada bir kazan altın vardır. Mağaranın sağ yolunda 4 oda vardır. Odaların biri kapalıdır, bu odaya 2000 okka altını yerleştirdik ve odayı kapadık. Bu yoldan aydınlığa çıkan yolda bir taşın ortasında örme bir kuyu bu kuyunun örüldüğü yir taşında putlar vardır. Bu kuyudaki varlığı biz dahi sayamadık, çok büyük varlık buradadır. Bu yoldan çıkan yol dışarıda patikaya inen yol ikiye ayrılır. Biri taş döşeli eski bağdat yoluna çıkar.

Halkalı kaya önünden geçen taş döşendi-Bağdat yolunun güney istikametine takip edersek yukarıda sırtta bir ÇİMENİKA kalesine girince bir türbe görürüz. Türbeye sırtımızı verip karşıya bakınca kale duvarında manda büyüklüğünde bir kara taş göreceğiz. Bu taşın ortası oyuktur, bu taşın arkası kalenin ana mahsenlerine giden yolu kapatmaktadır. Sinekli mağranın diğer kapısından çıkarsak biraz ileride yol ikiye ayrılır. Sağa gideni kazana benzeyen bir kavis çizerek KUDRET kalenin dibine iner.

Kudret Kale Büyük Mevzuların Olduğu Yer

Kudret kaya 14 metre yüksekliğinde önü ovaya açılan bir yer altı kalesidir. Kudret kayanın batı üstünde tarafımızdan yapma 4 basamak merdiven vardır. Alttaki merdivenin altında bir teneke altın vardır. Kudret kalenin coğrafi yeri şöyledir.:

DERSAADETin güneyinde o zamanlar dersaadet ten tam 7 saatte yelkenliler ile ulaşılan aksu, akçay boğazı; dikenli boğaz Yeni köy ormanlarınca Kayacık köyü ve boğazına çok yakın, 4 köyün ortasında 1-Karahasan köyü (Çan), 2-Tahtalı (Seyran) köyü, 3-Çukurcanbaz (Çalı) köyü 4- KAYACIK KÖYÜ ve (Boğazı). Kayacık köyünün her iki tarafı sarımtırak ve kabamsıdır. Toprağı deve tüyü rengindedir. Ve deniz kenarında Yeniköy ormanlarında kuru bir derede sarp bir yerdedir.

Kudret kalenin doğusunda: Sarı kaya, Pamukçu yokuşu, Kirazlı yayla, kel tepe, kara tepe, vezir tepe, kuru dere, tarihi bent, kuru duvar, topkoru, büyük yığma, sihirli kuyu bunlar tamamen doğudadır.
Kudret kalenin güneyinde: Emin ağa değirmeni, sulu dere, ayran pınarı, hora tepe, 7 baskılı kaya, kapı kaya, sarı göl, iki öküzler, sarı meşelik, harami dere, şeytan dere, büyük şarlak, topal ayılar.

Güney batısında: dere çatağı, büyük ayı, şarlak, 3 çakıl yığını, isli mağara, dağarcıklı değirmeni, ciniviz kalesi, çimenika kalesi, suyu ayakta içilen taş oluklu çeşme, top koru, 7 mezarlar. Batısında:  Kiremitli mandıra, kömür kuyusu, kız çeşmesi, iki yol ağzında bir çeşme, iki yol ağzında bir mezar.

Kuzey batısında: Kurt kaya-kale, 21 kulaç derinliğinde dört köşe kuyu, dibek taşı, kılıç insane kafası,

Kudret kaleye sadece batıdan doğuya girilir kaleye çıkarken yanda bir mağaranın kapısının sağında bir yarım kılıç, solda bir yarım kol, mağaranın kapısının üzerinde 2 adet palyoza şişe, içlerinde 40&??ar adet beşibirli ve bir harita bu mağaraya aittir, mağaranın içinde bir derviş oturur durumda karşıdaki bir taş yatağa bakar, bu yatağın ortasında bir heybe fındık altını horasanla kapanmıştır.

Mağaranın solunda duvarında ateş yanan ocak altında beşibir yerde 1-bir heybe dolusu, horasanla kapatılmıştır. Kalenin üzerinde taş kaldırım çevrili bir mezar vardır. Bu mezarın ayak ucunda bir heybe altın konmuştur. Mezarın dört köşesinde birer heybe reşat altını konmuştur. Bu mezardan 72 basamakla su yoluna inilir.

Kudret kayanın güneyinden üzerine çıkılırken bir sahanlık su toplama yeri vardır burası mahsen kapağıdır. Kudret kayanın doğu kısmında kayada çıkıntıda birbirine bağlı 7- adet put kuş resimleri ve 3- adet mağara delikleri vardır. Bu deliklerin ikisine merdiven dayanabilir. Kayanın güney kısmında bir çerçevede üç adet oynayan kızlar resmedilmişdir.

Bu çerçeveden ana mahsenlere inen bir yol vardır, fakat çok zahmetli ve tehlikelidir. Kalenin güney üstünde bir tuvalet kanalı bu kanalda 7- heybe ziynet pisliğin içine döküldü, bu kanalın ucu güneye doğru dereye iner, tuvalet kanalının başından bir insane boyu aşağıda hamile kadının karnı gibi çıkıntıda 28- okka fındık altını horasanla sıvalıdır, kalenin güneybatı tarafında yaya mağarasıdır bu mağaraya yan yan gelinir, mağarada baca vardır.

Bu mağaranın sol tarafında ocak yerinin altında bir kazan altın konmuştur. Bu mağaranın 35- adım güneybatısında bir dervişe benzeyen taş vardır, taşın altında 3- adet burgu deliği vardır, altında üst üste konmuş 5- kazan altın mevcuttur, bu kazanların altından horasan kapak olup altındaki yol 366- heykel mahsenlerine girer, Kalenin doğusunda kel bir tepenin üzerinde 3- adet mezar ortadaki mezardan 80- adet külçe altın alındıktan sonra altındaki horasan kapaktan bir tünele girilir bu tünelin tavanı tuğla gibi 72, ton külçe altınla kaplanmıştır, bu tunel kudret kalenin bütün mahsenlerine giden bir tuzaksız tek kapısıdır, dikkat karbon zehiri mevcutdur.

Kudret kalenin doğusunda büyük bir yığma vardır, bu yığma kaleye kervan gelen bütün varlıkları buradan içeri soktukları mürettebaat cümle kapısıdır. Bu yığma taş yığınıdır, buradan demir kapılara girilir çok tuzaklıdır, &?.

Bu taş yığmanın hemen altında yan giden zehirli bir kuyu vardır, yani 730- kişinin zehirlendiği horasan duvarlı ranzalı mürettebaat yatak hanelerine gider, burada ilelebat payidar olacak 170- adet herbiri bir ton altın alan küpler horasanla duvarlara yerleştirilmiştir, demir kapıların önünde yerde bir sofra üzerinde 90- kilo altın alan bir tuzluk tavanda çöreklenmiş yılan büyük bir değirmi taştadır.

Yılanlı taş tuzaktır, sofraya üç basamakla çıkılır, birinci merdiven sökülerek altındaki mekanik tuzak geri kendine doğru çekilerek tuzak iptal olur, demir kapının tuzağı çözülür. Bu olay 10 dakikada işlerin bitmesi gerekir aksi halde kapı kapanır içerdeki ölür, içeride tahminen 300 tona yakın heykel ve külçe altınlar bulunmaktadır. Buranın yolunda bir arap elinde kılıç, bir kız karşısında bir erkek bu amblemler alibey ile kızının heykelleridir.

Kudret kalenin doğusundan gelen dere kurudur. Güney batıdan gelen sulu dere ile çatak yapar. Bu çatakta Emin ağaya ait değirmen vardır. Bu çataktan az aşağıda derenin suyu mavi gölet denilen bir gölete dökülür. Bu gölette su çoğalma olayı yaratır. Sebebide kuru dere çift katlı dere olduğu için ikinci katın suyu gölete bağlıdır, gizlidir, gizli ve soğuk su bu sudur. Arazinin suyunu emdirip tarihi bent denilen doğudan gelen batıya uzanan bendin altına gizli olarak verilmiştir.

Bu kuru derenin tam 31 adet odalar vardır. Bu odalar karşılıklıdır. Bu odalarda çok eskiye ait heykeller ve çok değerli altın külçe mevcuttur. Kudret kalenin doğusundan gelen dere ile güneybatıdan gelen dere çatak yapar. Sulu dere çatak yapmadan evvel kudret kalenin güneyini yalayıp geçerken dere burada Z ze çizer. Bu Z çizen derenin tam ortasından bir kaldırım geçer, bu kaldırıma yakın bir yerde 4 köşe sarı bir taşın 4 köşesinde deliklerde 20 şer adet altın vardır.

Bu taş çift katlı dereye inilen kapak taşıdır. Bu taşın ortasında bir tuz fincanında bir harita vardır. Bu harita çift katlı dereye aittir. Buradaki kaldırım yol iki kayanın arasında biter.

Kaldırımın bittiği yerin sol tarafında siyah bir taşa domuz resmi yapılmıştır. Bu domuzlu taşta Kudret kaleye ait 18 adet soma kağıdından harita ve bu domuzun altında bir kazan takyanos altını gömülüdür. Kaldırımın bittiği yerde büyük bir mahsen vardır.

Kalenin güneyindeki SARI göl 12 mt uzunluğunda bakır tellerle üzeri kapanmıştır. Bu gölün tam güneyinde 7 baskılı kayanın önünde bir bakır çubuk sarı göle kadar uzanır, ucunda bir kazan altın vardır. Bu çubukla sarı göl bulunmuş olur, bu göl o zamanlar bir darphanedir, çok zengindir. Gölün üzerinde FOTERE benzeyen bir taş vardır. Bu foterin kenarlarında iki adet güvercin vardır. Bu göle yakın bir çerkez eğeri siyah ziftli.

Bu eğer hakiki som altından yapılmıştır. Kudret kalenin güneyindeki ŞELALE nin sağında dikili duran kayalarda bir kiriş yerinde bir teneke Napolyon altını çakılın altına konup üzerine bir taş çakılmıştır. Şelalenin sol tarafı horasanla sıvalıdır, İsli mağaraya giden tuzaksız yoldur.

Kudret kalenin gün batısında 35 dakika mesafede CİNİVİZ kale mevcuttur. Bu kalenin üzerinde 7 adet mezarda 7 heybe altın vardır. Bu kaleye güneybatıdan girilir. Yolun sağında iki adet kule yığını sol tarafta bir adet kulenin taşları içeri yıkılmıştır. Bu yıkıntı taşların altında dört köşe taşın üzerinde bir çıplak ayak izi vardır, bu taşın altında 7 kulplu kazan yerleştirilmiştir.

Bu kalenin kayalarında kömür gölcüğü resmi yapılmıştır. Bu kalenin üzerinde bir taşta tabanca resmi yapılmıştır. Bu taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu kaleye giden yolun solunda bir çeşmenin suyu diğer bir kaynak su ile aşağıda birleşir. Birleştiği yerde su kapalı bir teknenin altında kaybolur. Bu tekne altında külçe altınlar vardır. Bu batan su kudret kaleye giden gizli sudur.

Kudret kalenin üzerinde 7 adet değirmi taş üst üstedir.

Kudret kalenin kuzeyinden bakıldığı zaman tabiat görünümlü 3 adet set vardır, bu setlerin üzerinde dikili gibi görünen taşın dibinden bir putun içinde volçanın kendisine ait tek bir parası vardır, çok değerlidir.

Kudret kalenin eteklerinde saçakları altında 40 hayvan bağlanabilecek ahırlar mevcuttur. Tabanı taş döşelidir. Orta yerinde putlu bir taş vardır. Bu put 20-20 bu taşın altında karbon zehirli bir mahsen 165 kişinin taşıdığı altın vardır.

Bu ahırda 40 adet halka ve yemlikler vardır. Kapıdan girince sağdan birinci yemliğin altında 1-bir teneke altın vardır. Bu ahırın sol tarafında çobanın odası vardır. Duvarda ateş yanan bir delik vardır, buradan kapalı oda açılır. Çok değerlidir. Bu mağaranın kapısı önünde 7 adet dikili taş bu taşların tam ortasında 1 arşın derinlikte 1 fıçı beşibiryerde gömülmüştür.

Kazana benzeyen kavis çizen yoldan sola giden yolu takip edersek buradan Kapı kayaya varırız. Güğümden su döken kız kabartma olarak yaptık. Bu kızın su döktüğü yerde 1 arşın derinlikte 3900 adet beşibirli önünde 3 adım 1 arşın derinlikte 5900 adet mahmudiye altını gömülmüştür. Kapıkaya geçidini 7 kişi yanyana dursun bu geçit kapanır. Kapıkayanın sağ tarafında kiremit ocağı vardır. Bu ocakta 2000 okka gümüş para geçerlidir.

Devamı Kapı Kaya

Kapıkayanın sol tarafından dere geçer. Kapıkayanın solunda 3,5 arşın uzunluğunda bir yılan resmi bu yılanın altı mahsendir. Kapıkayadan geçtikten sonra 7 kesiciler(keçi deresine) indik. Yolu kaybetmemek için yol boyunca 41 adet kılavuz taşı diktik. Bu taşların 39. taş putludur. Ve altında 900 okka gelen bir kazan yerleştirilmişitir. Kapıkayaya sarıgöl ve çatalkaya tam 45 dakikadır. Nihayet bu yolda ikiye ayrılır. 1-Arpa tarlasına lefterin mevkiine. 2-Şahin ve Kartal kayaya gider.

Şahin kayanın ortasında bir mağara küçüktür. Mağaranıı kapısının altında kurşunla çakılı 4 adet çingene çivisi çakılıdır. Bu mağaraya ? basamakla girilir. 1. basamağın altında 1 bakraç altın vardır. Mağaranın içinde sol tarafta 1 ocak yapılmıştır. Bu ocakta 1 heybe beşibirli gömülmüştür. Bu ocaktan açılan tünelden sonra 7 basamakla büyük bir meydanlığa girilir. Burada kurşunla kaplı sarı recebin cesedi ve altından 120.000 okka yığma altının mahsenine inilir. Tuzaksızdır. Karbon zehirine dikkat.

Buradaki yığın halindeki altının üzerinde 1,5 cm kalınlığında Konstantin zehiri vardır. Bu mağaranın kapısının solunda bir duvar bu duvarda 120.000 okkalık olan odaya girilir. Tuzaklıdır. Kartalkayada ise, 1 kartal süzülür şekilde durur. Kartalın altında yuva vardır. Bu yuvada 12 adet elmasla birlikte 1 kazan altın vardır. Yuva ile kartalın arasında sarı bir gül resmi yapılmıştır. Bu gülde civarın haritası vardır. Kartalın arkasında 2 adet tekne vardır. Biri gümüş altın doludur.

Kartalın altındaki mağaranın kapısından girerken sağda çerçeve resmi bulunan siyah bir taş, taşın altında bir kazan altın konmuştur. Bu kazanın altından eskiye ait mahsenlere girilir. Burada kurt tuzakları vardır. Buranın hesabı bilinmez. Nikomedya ve Bitinya kırallığına aittir. Mağaranın ortasında sıçan çukuru vardır. Bir ismide sıçal çukurudur. Bu çukurdaki değerli varlık kartalcılara aittir. Mağaranın tavanında bilek kalınlığında bir halka vardır. Bu halka çekildiğinde tam 24 saat akacak kadar altın vardır.

Buradaki altını biz 17 günde 1200 kişi ile depo ettik Halka yerden 12 arşın yüksekliktedir. Mağaranın sağında bir kuru duvar vardır. Bu duvardan içeride sene miladi 1794 rumi 1210 çalışan bütün darphane makinaları hesabı bilinmeyen külçe yığınları heykeller buraya depo oldu. Duvarın arkasında kurşunla kaplı kapılar vardır. Buradan girmek çok zordur. Kayanın üzerinde 4 köşe bir teknenin köşelerinde matkap delikleri vardır. Bu teknede rahatlıkla 400 basamakla bu odaya girilir. Tehlikesiz kapıdır. Kartalkaya karşısında bir sivri kayada ağzı açık fırına benzer bir mağara görülür. Kapısında kabartma bir koyun çanı vardır. Bu çanda 500 okka altın vardır. İçeride 4 köşeli sofra bu sofranın altı 7 kat üstüste mahsen vardır.

Diğer yol ise berber damları önünden geçtikten sonra merkeze hükümetlik yapmış ilk Osmanlı Kasabasına gider. Bu berber damının altında 4 adet oda doludur. Bu varlık Bitinyalılara aittir. Bu yol çok uzun bir yoldur. Ve daima eski ana yolu takip edip yolun sol tarafından gidersek, sandık biçiminde bir mermer sandığın içinde oldukça çok ziynet vardır.

Bu yol boyunda putlar ve çok aldatıcı sahte oyalayıcı resimler yaptık. Birbirini takip eden birçok rezilhane nişanlarımızıda göreceksiniz. Bu yolu takiple kurt-çataltepeye çıkarız. Çıkarkende kesme kayalar arasında tepenin orta kısımlarında yolun dibinden yatan bir kayadan büyük bir kurt resmi vardır. Kurdun ağzı açıktır. Salyeleri akar vaziyettedir. Bu kurt ana mahsen kapağıdır.

Buraya yakın bir dibek taşı içinde Wolçanın mühürlü putu bir insan kafası bir kılıç resmi yapılmıştır. Bu dibek taşından Kurttepenin mahsenine inilir tuzaksız kapıdır. Karşısındaki yolu devam edince doğru tepe üzerine çıkarız. Burada sivri bir mezar vardır. Bu mezar karışık altın ve ziynetle doludur. Ve buradan bir kuyu açılır. Ana mahsene inilir. Hersek komutanın bütün zenginliği buradadır. Aynı yolu takip edersek , merkezi hükümetlik yapan Osmanlı şehri Hüdavendigar kasabasına giderken deve bağırtan yokuşunu tırmanırız.

Bu yokuş hüdavendigara 1,5 saat surer. Bu yokuşun hakim bir yerinde 3 deve resmi vardır. Biri çuval yüklü ikincisi sandık yüklü üçüncüsü semersiz boş arkasına bakar vaziyette her iki devenin yükleri doludur. Bunun ilerisinde tatlı bir yokuş vardır. Adına pamukçu yokuşu denir. Bu yokuşta 7 adet taş dikilidir. Ortadaki taşın altında bir kazan altın konmuştur.

Yokuşun üzerinde dama taşı altında bir mahzen, dama taşının 200 adım uçurum tarafında 2 mezar vardır. İkiside ziynet ve mücevheratla doludur. Pamukçu yokuşunun bitim noktasında bir balık bir ok bir nal, balık oka ok nala bakar vaziyettedir. Bu işaretler dama taşının ve mezarların işaretidir. Orada bir değirmen vardır. Bu dere kuru deredir. Şeytan değirmenidir. Altında bizden önceden kalma çok büyük mahzen vardır. Biz hiç dokunmadık.

Bu kuru dere karacalar köyünün yakınından ve arkasından geçer. Bu derede ayrıca bir posta güvercini bu güvercin Volçanın bütün servetini gösteren haritayı muhafaza eder. Bu kuru dereyi yukarı takip edersek manol-uzunali değirmenini iki dere çatağında buluruz. Bu değirmen zengin değirmenlerden bir tanesidir. Bu değirmenin iki tarafı ana kayaya oyulmuştur. Savak yerine 9 basamakla çıkılır. Birinci basamağın altında bir heybe karışık para konmuştur.

Değirmene 3 basamakla girilir. 1. basamağın altında mayzerler ve bir kazan altın konmuştur. Değirmenin domuzluğunun altında 900 okkalık bir kazan yerleştirilmiştir. Değirmenin sağ duvaında boz bir taş buraya kapatılmıştır. Değirmenin odasıdır. Üzerindeki işaretler bir sol ayak içinde put, bir sağ el içinde put yarım adam resmi önünde büyük put. Bu taşın altındaki varlığın tamamı 18 tondur. Çok zehirlidir. Burayı kapatanlar Mihayil kaptan Martin kaptan ve Timoryane burası karlı dağdır.

Bu dere üzerine kurulmuş 7 dereye karşı karahasan köprüsü mevcuttur. Bu köprünün üzerinden değirmen argı geçirilmiştir. 3 kemerli orta kemerin üstünde geyik kafası yapılmış bir tepsi içinde 4 köşesinde geyiğin ayakları resmedilmiştir. Sol kemerin altında put vardır. Kemerdeki 4 köşeli taştan Karahasan yazısı mevcuttur. Geyik kafasında 30? Adet mahmudiye altını ile bir harita vardır. Köprünün üstünde siyah taşın altında 38 okka fındık altını olan bakraç vardır. Bu köprünün batı ayağındaki kayada 3 delik vardır. Ortadaki delikte 4 teneke altın vardır. Orta kemerin altında üzerinden su geçen beyaz bir taşın altında 36 sayfalı altın suyuyla yazılı Volçanın kitabı vardır.

Köprünün güney yüzü ortasında tuğla ile kemerli yerden 17 basamakla bir odaya girilir. Bu odanın duvarında 7 adet deve resmi yapılmıştır. Bu kapaktır. Bu kapak dönmelidir. Tekrar 17 basamakla köprünün ana mahsenlerine inen kapıdır. Hiç tuzak yoktur. Köprünün batısına 25 adı mesafede bir kuyu vardır. Bu kuyunun yanında siyah taşın altında bir teneke altın vardır. Köprünün güney doğusunda kayanın dibinde küçük bir mağara vardır.

Bu mağarada insane kafasını andırır taşlar vardır. Mağaranın tabanı toprak döşelidir. Tam ortada kapak taşı ile mahsene girilir. 17 tondur tamamı. Köprünün doğusunda 42 dakikalık mesafede 3 mezar vardır. Ortadaki mezarın başında sarıklı bir kellenin alnında bir yılan resmi vardır. Bu mezarın içinde köşede gümüş kutu içinde bir harita vardır. Bu harita Sarı Recebin KUŞKAYASInın haritasıdır. Karahasan köprüsünün ilerisinde batısında bir yeniköy içerisinde hersek köyü arasında minarekaya mevcuttur.

Bu minarekaya 40 basamaklıdır. 26 tanesi kırıktır. 12. basamağından 80 cm boyunda put vardır. Buradan minarekayanın eminağaya ait varlığa girilir. Çok zengindir. Bu kayanın ismide ezan kayası denir. Bu kaya sarıdır. Köprüden 2000 arşın aşağıdadır. Karahasan köprüsünün içi geçip, dere yukarı devam edersek, 3 taşlı küçük hora tepenin altında Martin sarsamka deli ali papazın değirmenini ve mağarasını buluruz.

Bu değirmenle mağarada çok nişanlar yaptık. Sebebide Türk zaptiyeleri bizi sıkştırdığında burada 3 ay kalmak zorunda kaldık. Değirmenin tam ortasında sarsamka papazın cesedini gömdük. Bize hayinlik yaptı. Öldürdük, ana mahsenin üzerine koyduk. Adınada sarsamka hanın değirmeni dedik.

Değirmenin karşısında doğusunda bir siyah taş taşt abir kama resmi bu taş sarsamkanın mağarasının kapısının kapak taşıdır. Mağarayı taş molozlarla doldurduk. Altında 5 arşın uzunluğunda demir ızgaralarla kapalıdır. En zengin mağaralardan bir tanesidir. Sarsamkanın 43 senelik soygun yapmış olduğu varlık buradadır. Bu değirmenin arka duvarında 3 adet delik vardır. Ortadaki delikte haritası mevcuttur.

Değirmenin üstünde Hora tepede 3 dikili taşın tam ortasından mağarasına rahatlıkla girilir. Mağara değirmen argının devamındadır. Buradan yukarıya yol devam eder. Bu yol ileride ikiye ayrılır. Bu iki yol çatağında 40 adım uzunluğunda sarıkızın mezarı vardır. Bu mezarın başındaki taşta BENİ BURAYA MEÇHUL BİR ASKER KOYDU ayak taşındaki yazıda KARNIMDA YILAN VAR. Bu demektirki, karnında Sarı recebin bir piçi vardır. Bu sarı kızın mezarının tam ortasında kendineait olan bütün ziyneti gömülüdür. Bu mezarın etrafında 40 adet taş öbekleri vardır. Bu taş öbekleri sarıkızın yanında bulunan 40 cariyelerin mezarlarıdır. Boş değildir.

Çukur Cambaz Köyü

Buraya ÇALI-ÇUKURCAMBAZ köyü çok yakındır. Bu köy 30 henelik bir köydür. Bu köyün 3 yönüde kayalıkla kaplıdır. Sadece güney yönü açıktır. Bu köye cambaz kayalar dediğimiz tel halatlarla geçilirdi. Bu köyün karşısında dere içinde 3 burun çıkıntısı vardır. Her burun önünde birer dibek taşları vardır.

Doğuya bakan dibek taşının doğu ucu kırıktır. Altında sarıkızın cesedi vardır. Bu dibek taşının karşısında birbirine yaslı isli taş vardır. Altında 40 cariyeler yanmıştır. Bu yanık yerin altında 3 m. derinlikte daire şeklinde horosan altında 14 ton altın 2 ton gümüş para vardır. Bu kayanın bir tanesinin yanından bir kanal oyulmuştur. Kanalın bittiği yerde boru içinde 500 adet kibirya altını konmuştur. Buradan dere yukarı doğuya devam edersek önü çukur olan kemikli mağarayı buluruz.

Bu mağara içinde kemik ve kül yığını altında demir ızgaralarla ikinci kata inilir. 2. katın duvarları hayvan kemikleri ile sıvalıdır. Bu katın sağ duvarın üstünde 90 OKKA kantar resmi vardır. Bu kantarın 70 cm. Horasanla delindiğinde tam 18.000 okka çubuk altın vardır. Burasını açarken çok dikkat edelim. Altınların altında kalma ihtimali vardır. Bu mağaranın tam ortasında 90 okka çeken kantarın ikincisi vardır. Bu kantardan 9 basamakla alt mahsene inilir. Mahsende bir masa vardır. Bu masada bir tuz fincanı içinde 90 okka elmas vardır. Bu masanın altını biz hiç açmadık fakat kılavuzludur. Masanın altında 18 ton altın yığma halindedir. Etrafında 40 adet generallerin cesetleri vardır.

Timoryane Volçan Voyvodanın son kapattığı mağaradır. Buradan tam 8 saatte kuzete Eminereis burnuna yanındaki doctor ve Mikayil kaptan ile beraber yelkenliye binip gittiler. Sene miladi 1834 . Kemikli mağaradan ileride yol ikiye ayrılır. Soal gideni uçuruma, sağa gideni hayvan barınacak odalara gider. Kemikli mağaranın önünde az bir düzlük vardır. Buradan yukarıda yamaç bir yerde İSLİ MAĞARA adında bir mağaramız vardır.

Bu mağara Tahtalı seyran köyüne yakındır. İsli mağaranın çok muntazam bir bacası vardır. İçide çok geniştir. Burada birçok insane yaktığımız için, her tarafı islidir. Bu mağaranın tam orta yerinde horasanla kapatılan bir yer vardır. Buradan 5 basamakla mahsene inilir . Burada üstüste konmuş tam 34 kazan altın konmuştur. Kazanların herbiri 900 okkadır. Mahsende çok çeşitli silah ve eşya vardır. İsli mağaranın içerisine doğru girildikçe yol ikiye ayrılır. Sol yol çok tehlikelidir. Şelaleden gelen kapıların yolu oradaki mahsene girer. Biz bu kapıdan girmedik. Öncü kılavuzluk yapan bir hocamızın çığlık sesini duyduk.

Buranın esrarını çözemedik. Sağ yol insane ve hayvan barınacak yerlere gider. Mağaradan çıktıktan sonra mağarayı geçip dere yukarı takiben sırta çıkarsak bir eski taş döşeli yol göreceğiz. Bu yl Tahtalı seyran köyüne gider. Bu yoldan giderken tek gözlü bir eski köprü group geçeriz. İleride yol ikiye ayrılır. Sağ yol Tahtacı köyüne gider, bu yolun sağında bir saatli taşı görür geçeriz. Daha ileride yol tekrar ikiye ayrılır.

Bu yolun tam çatağında bir mezar vardır. Bu mezarın etrafında yanık meşe ağacından çakılmış kazıklar vardır. Bu mezarda çolak Manolun kesilmiş kolu mezara konmuştur. Bu kolun altında bir kazan reşat altını vardır. Buradaki ikiye ayrılan yollardan diğeri TÜRBE tepeye çıkar. Tepe üzerine çıkarken yolun kenarında 4 köşe oyulmuş sıra halde amber kayayı görürüz. İçinde bir maşale yanında bir put, bir gül ucunda hazan yaprağı işlenmiş olduğunu görürüz. Amber kayanın üzerinde muska işareti vardır. Bu muska kırldığında içinden 100 adet altın vardır. Bu muskanın yan tarafında amberkayaya 3 basamakla çıkılır.

Basamağın sol tarafında bir çatlak vardır. Bu çatlağın bitiminde bir heybe fındık altını vardır. Üstü horasanla kapalıdır. Ambar kayanın uçuruma gelen yerinde bir oturak koltuk taşı vardır. Bu oturak taşı amberkayanın ana mahseninin üzerine yapılmıştır. Aynı yolun devamında bir tavşan resmi ve on asaldırır vaziyette bir şahin kuşunun görerek tepe üzerine çıkarız. Türbe tepe meydanın orta yerinde 3 adet koltuk biçiminde oturak taşı görürüz. Burada bulunan türbe aslında mezar değildir. Bir yığmadır.

Bu yığmanın altı eskiye ait çok zengin bir depodur. Yanında taş oyma nöbetçi &??.. barakanın bir tarafında &??&??..ında bütün bir ay resmi karşısında yarı ay resmi karşılıklıdır. xxxx. Rakamları vardır. Bu rakamlar krokidir. Bu tepede bir tepsisi ve altalta 8 fincan bir cezve, az önünde 2. çift rakamlar görülür. &??..Diğer tek rakamlar ile karşılaştırılıp şifre okunacak, buradaki 1.. para yerlerini ve ziynetleri tespit edilmiş olacaktır.

Buralarda yol ikiye ayrılır. Tepeye çıkarken amberkaya altında bir pınar önünde bir yarım değirmen taşı üzerinde put altında bir bakraç içinde altın vardır. Bu pınarın arkası kuru duvar buradan ana mahsene girilir. Türbe tepe çıkan yolun diğer yolu devam edersek, bu yol Horatepesine gider. Yolun yolunda bir çeşme taşında karaca resmi vardır. Birinde üzüm salkımı resmi vardır.

Çeşmenin arka ilerisinde 4 köşe yontulmuş taş üzerinde bir kemençe resmi bu kemençenin alt ucunda 85 okka reşat altını vardır. O civarda bir sakallı keçi resmi bu keçinin gövdesinde bir kazan gömülüdür. Bu çeşmenin güneyinde 5 metrede bir ziynet mezarı vardır. Bu çeşmenin doğusuna 60 adım taşta bir bakraç altın, çeşmeden tekrar doğuya ?25 m iki odalı bir mahsen vardır. Burada 9,000(dokuz bin) okka altın vardır. Çeşmenin patika yolu kenarında 3 basamaklı taşın basamağın altından mahzen 1,500 (binbeşyüz) okka napolyon altını vardır.

Ayran Pınarı

Bu çeşmenin ismi AĞPINARI veya AYRANPINARI dır. HORA tepesine batıdan 7 basamakla girilebilir. Tepede yerde 38 adet oturak taşı vardır toprağa gömülüdür. İki adet yanyana taşlar vardır. Bu taşın altında 85 okka fındık altını vardır. Tepenin orta yerinde hasır şeklinde bir siyah sandık biçiminde bir taş köşesinde sancak deliği vardır. Bu taşın altında büyük ana mahzene girilir. Buradaki varlığın miktarı belli değildir. Bu çevredeki tepelerin en zengin tepesidir. Bu civarda kudret hamamları ve monika çiftliği yakındır.

Kudret Hamamı

KUDRET HAMAMI na giden kaldırım yollardan karaca kopek izleri vardır. Hamamın arka kayalarında bir kadın elinde bir çocuk tutar şekildedir. Çocukta 300 adet altın vardır. Hamamlara karşı kayalardan birinde 366 rakamlı kaya üzerinde karaca izleri olup bu kaya ot yığınına benzemektedir. Bizler bu kayaya NOHUTLU KAYA ismini verdik. Bu kayanın üzerinde bir delik vardır. Bu delik horasanla kapalıdır. Burada ço zengin bir mahzen vardır. Bu kayanın aksi istikametinde VEZİR PAŞA KÖYÜ vardır. Bu hamamın bir yerinden su çıkar, çıktığı yerden yuvarlak bir göbek taşı vardır.

Bu taşın kenarındaki taşlar kaldırım gibi döşelidir. Bu taşın altında ana mahsene 9(dokuz) basamakla inilir. 7 KEÇİ-KESİCİLER DERESİ hamamın doğusunda bir yerdedir. Bu derede bir zeytun değirmeni vardır. Altı büyük mahsendir. Değirmen iki dereden su alır. Bu derde iki mağara vardır. Birinde 7 yavrulu tavuk vardır. Bu dere aşağıda harami dere ile birleşir. Tam iki derenin çatağında iki tarafı ana kayadan oyulmuş dokuz basamakla savak başına çıkılan UZUN ALİ DEĞİRMENİ vardır. Bu değirmen ikinci zengin değirmendir. Soldan doğudan gelen dereye girersek bu derede ise üç tarafı ana kayadan oyulmuş KÜMPANYA, BİRLİK değirmen vardır. Değirmenin 4 adet kiriş delikleri vardır. Üç (3) basamakla değirmene girilir. Birinci basamakta bir bakraç altın vardır.

Değirmenin sağ duvarında 7 aded elbise asılacak delik vardır. Bu deliklerde 3 adet altın vardır. Değirmenin sol duvarında 7 adet ters sekiz rakamları vardır. Altında bir ocak yeri vardır. Ocağın altında 1 bakraç altın vardır. Değirmenin ortasında yerde muska´üçgen bir taş vardır.Bu taşın altında 7 kulplu bir kazan içinde 30 ton altın vardır.6 metre derinliktedir. Taş kılavuzludur.

Kapının önünde bir binek taşının ön cephesinde çapraz tüfek resimleri vardır.bu taşın altında 1 bakraç altın vardır.değirmenin arkasında 5 metre yüksektebir kara taşta köpek budu resminde 7 adet kibirya altını vardır.bu taşın üstünde bir el çekme değirmeninde bir miktar altın vardır.Bu taşta bulunan köpek budundan on dakika çalışan on dakika duran çark sesini dinleriz.dinlediğimiz bu sesler 6 metre derinlikten gelen değirmenin sesidir.bu değirmen wolçanın kendisine yaptırmış olduğu hakiki som altından değirmendir.

Bu değirmene köpek budunun altında bir çark -çanak taşından girilir.değirmenin üzerinde iki buçuk basamakla üzerine çıkılan on kişi oturabilen sofra taşı vardır.yarım basamağın altonda bir bakraç altın vardır.sofranın kendisi tam 7 kat horasanla14 ton altın yerleştirilmiştir.bu değirmenden on dakika aşağıda kükürtlü pınar diye pınarın 60 cm altında som altından tüfek harbisi gömülüdür. Kumpanya değirmeninin argının boyu 1000 adım olup ana kayadan kesilmiştir. Kuru dere ile sulu dereden suyunu alır.bir taşı kesemediler etrafını döndüler. Bu taşta bir put olup birde eski türkçe yazılar vardır.

Bu taşın altında bir mushaf ile bir miktar altın para gömülüdür.bu taştan 60 adım yukarda 7 baskılı kaya diye bir kaya vardır.bu kayada wolçanın mühüründe kendine ait bir altını vardır. Bu 7 baskılı kayada büyük bir mahzen yapılmıştır.eski eserlerin tümünü buraya gömdüler. Bu değirmene bin adım mesafeden bir pınar gelir. Pınarın arkası kuru duvarla yapılıdır. bu duvarın arkasında 300 okka altın bir kazan içinde konmuştur. Bu pınarın ismi doğu pınardır.bu değirmen üç tepenin arasında çok derin bir çukur yerdedir. Ortadaki tepenin üzerindeki taşlar uzaktan koyunlar yatar vaziyette görünür.

Kumpanya Birlik Değirmeni

KUMPANYA BİRLİK değirmenine kapı kaya on dakika çeker. SARI GÖL 45 dakika ÇATAL KAYA birbuçuk saat SARI MEŞELİK teki iki ÖKÜZ ler 45 dakika çeker.bu değirmenden 45 dakika aşağıda 7 at bağlama yeri mevcuttur.yedi at bağlanan yerde 7 adet yemlik 7 adet taştan oyma tokalar vardır.altı taş kaldırım döşelidir. Ortadaki siyah taşın altında bir bakraç altın vardır. Yedi atlı ahırın kapısına sırtımızı verirsek karşımızdaki kayada wolçan alibey ve hanımı. Alibeyin başında şapka wolçanın kolunda bir bastonun ucuna yerde bir kazan altın konmuştur.

Kumpanya değirmeni KARAHASAN köprüsüne 2-2.5 saat çeker.kara tepenin eteğindedir. Ciniviz kalesi 1.5 saat çeker.bu dereden yukarıya doğru keçi deresinde çok mağaralar vardır. Bu deredeki mağaralardan bazıları şunlardır.bir mağarada yan yatmış gemi resmi diğerinde ters gemi resmi ve diğerinde yüzer gemiler vardır.buraya en yakın köyler şunlardır SALVAN köyü bu köyün bir saat yirmi dakika ALİBEY değirmeni vardır. Bu değirmende çok zengin değirmendir. Bu değirmene üç basamakla girilir. birinci basamağın altında bir bakraç altın vardır. Değirmenin savak başına 7 basamakla çıkılır.birinci basamağın altında bir bakraç altın vardır. Bu değirmenin savak yerinde bir YENGEÇ resmi vardır. Bu taş aslında çanak taşıdır.

Bu taştan değirmenin ana mahsenine girilir. Değirmenin önündeki binek taşında köpek izi. Altında bir bakraç altın vardır.değirmenin karşısında çayırda meralıkta civcivli tavuk. Birbirine sarılmış iki domuz ve bir yılan vardır.bu civarda bir mağra kapısında iki yılan biri delikten içeri girer diğeri delikten çıkar vaziyettedir. Diğer mağralarda arslan ve kaplan resimleri vardır. Bu mağralar kapalıdır. Batık gemi olayı ise gemininolduğu yer horasan ile kapalıdır.tam 2.5 ton altın buraya yerleştirildi.

UZUN ALİ değirmeninin doğusundaki kayalarda değirmen taşı oyulmuş yarım bırakılmıştır.bu dağda böyle birçoklarına rastlayabiliriz.doğudaki kuru boğaz içinde bir acı-su kaynağı vardır. Bu yarım bırakılmış değirmen taşlarının arasında ana kayaya oyulmuş ve yarım bırakılmıştır.bu argın bittiği yerde çok büyük bir mahzen vardır kapağı kılavuzlu-dur. bu argın karşı tarafında sırtta ufak bir dere başlangıcında burunun 13 adım kayanın burnunda bir geyik arkasındaki yavru arkaya bakıyor. Diğer burunda ise 90 adım mesafede sivri külahlı potur pantolonlu bir avcı diz çökmüş nişan alır vaziyette ateş ediyor.

Avcı ile geyik arasında bir siyah taş üzerinde oyma yuvarlaktır. Bu taşın altı çok büyük mahzendir. Karacanın 12 adım önünde yedi sekiz rakamlı taşın altında 22 okka fındık altını ve altın bir tasın içinde bir kitap vardır.avcının kütükleri doludur.bu derede hiç su bulunmaz.buraya yakın odalar ve yatak yerleri olan bir mağara vardır.bütün bunların olduğu tepenin üstü düzlüktür.bu tepede araları 29 adım ara ile NALBANT ALANI nda nalbant takımlarını taşlarda işlenmiş vaziyettedir. Bu taşın altına bir kazan altın yerleştirildi. buranın doğu tarafına gelen keçi dere içinde YAZICOLATI bir yerde ana domuz arkasında 6 yavrulu domuz vardır.

Bu domuzlardan 3 yerde daha vardır. bu domuzun altında çok zengin bir mahzen vardır. buranın doğusundaki kayalarda TİMORYANİ nin dört at koşulu bir ispiti kırık sürücüsünün elinde kamçı atlar koşar vaziyette dört tekerlekli tekerlerin arasında bir poli köpeği bulunan paytonu yapmış vaziyetteyiz bu paytonun arkasında atlı süvariler resmedilmiştir. bu atların baktığı yönde 1.5 saat mesafede BALKAYA namında bir balkaya vardır.

Bu balkayada arı petek resimleri vardır.arıların giriş çıkışlarına yarayan 2 adet çerçeve gibi delikler vardır. bu deliklerde elmas ve 12 adet çubuk altın vardır. balkayanın arka kısmında 19 basamakla üzerine çıkılır.bu basamaklardan ilkine çıkıp sırtımızı kayaya verirsek geriye baktığımızda 19 adım ileride bir baltacık taşı üzerinde kabartma bir çekirge resmi vardır.çekirge resimli taştan bir kapak açılırsa bal kayaya 25 metre uzunluğunda bir tünelle girilir.

Geniş bir meydanlığa gelinir bu meydanda demir kapılarla bal kayada olan —-ton tahminen varlıklar şunlardır. Helonoz heykelleri külçe altınlar gümüş sikkeler mevcuttur. Bal kayada hiç tuzak yoktur. Balkayanın üzerinden ——tarafından getirilme bir siyah taşın altında 25 metre derinliğinde bir kuyudan giriş mevcuttur.

Balkayadan 2-2.5 saat ileride YÖRÜK yaylasına gidilir. Yörük yaylasının bir hakim tepesinde ufak tepecikler vardır aslında bu tepecikler birer yığma mezardır. Yığma mezarlar 7 adettir. Buraya bizler tarafımızdan topkoru adını koyduk bu topkorunun yığma mezarların ortadaki yığma nın kıbleden kuzeye tam ortasından kaldırım döşeli bir mezar vardır yani yığmayı bu yol ikiye ayırır.

Volcan Eşkiyası ve Tanrı Daği Efsanesi

Lefter , Osmanli Halil , Diyarbakirli Ester ve Deli Mahmutla bulustuk..

Buradan Anadoluya Akça Hisar bölgesinde bulunan Osman Bey in ciftligine vardigimizda ,, Manolis , Andreas ve de papa Martin 26 adamlariyla birlikte bizleri bekliyorlardı Bizlere ( Hudavalan ) Tanri Dagina gideceğimiz için kestirme yolu tarif ettiler.

Anadoludan gelen kervani soyduk 13 gun sonra caldigimiz ganimetleri Emin Efendiye teslim ettik Yayalik barinaginda gizlendik , soguk kis mevsimini 4 arkadas burada gecirdik Dobri , Martin , Varnali Stefanos Bir gun Varna ya gitmemiz icin haber aldik boylece 4 kisi yola koyulduk 63 gun yolculuktan sonra Kor Diyar’a vardik.

Burada 83 arkadas bizi bekliyordu. Nitekim soygunu bizden once gerceklestirmislerdi Varna’da..

14 katir yukunu bolgeye gizledik Kor Diyar bolgesine girebilmek icin mecburi 2 kayanın arkasından geçmek zorundayız başka geçit yolu yok ( Dar geçit )

Bolgede yaptigimiz isaretler : Bir Avci , Bir Karaca ve de Bir Av Kopegi resimleri ( kabartma ).Avcinin elinde silahi Karacaya nisan alir vaziyette ve de ayaklarinin yaninda Av kopegi. Avci resmi olan kayadan karaca gorunmuyor ne var ki tufegin namlusunun istikametinde 13 adimda [ bir benzetme ] kaya var bunun üzerine ağzında bir bağ yapraği olan güvercin resmi var.

Buradan Beref Dağına gectik , cevrede ordu gucleri oldugundan haber aldik, biz karsilasmadik. boylece Kral Ağa kasabasina geldik. Yorgos Karayannis ciftliginde kaldik 116 atli suvari idik. Yaptigimiz vurgunlardan topladigimiz cok degerli hazineleri 19 ayri yere 111 isaretle gomduk gercek isaretlerimiz sunlardir.

1. İşaretimiz suyun icindedir, yaklasik 64 adim olan selalenin arka kisminda 7 istavroz 1 hancer hancerin altinda 1 tabanca ve kursunu 1nci istavroza dogru.

2. İşaretimiz selalenin suyun aktigi sag kanatta 20 adimda bir kayanin girinti bolumunde 1 cicekten bal toplayan 7 bal arisi

3. İşaretimiz dag kisminda 11 adimda bir cakil yigininda bulunan bir kayada kirik yay ve ok

4. İşaretimiz 1 keman 1 kemence bir de yay ,, dereden 46 adim otede buyuk bir kayanin uzerinde ayrica 3 adet istavroz resmi 1 tavuk onunde yumurtasi ve tavuk canagindan yem yer vaziyette canaginda 3 adet uzum

5. İşaretimiz buyukce bir kayada defiyle birlikte ayici ve ayi isareti. Define hemen altinda ayinin sol bacagi ve ayinin hemen onunde bir kara tas ( yarisi toprakta gomulu ) Ayinin kirik ayaginin istikametinde bir magara. Magara icinde bir av kopegi isareti ( kovadan su icer ) vaziyette

6. İşaretimiz magaradan 170 adimda guneye dogru buyuk kayanin yan kisminda bir kadin bakracla su tasir. Oymasi ve bu kadinin onunde 3 basamak isareti 2 nci basamakta bu kadinin sac pelikleri oyulmus

7. İşaretimiz Kiz resminin sol tarafinda ve de kayanin arkasinda 1 kisi 2 okuzu ceker vaziyette okuzlerin biri yatar ve ciftci onu elindeki sopasiyla kalkmasi icin vurur gibi bu okuzun boynunda zincir var

8. İşaretimiz okuzlerin guneyinde 3 magara mevcut. 3 magara ya uzaktan bakildiginda ucgen yapmis sekilde goruruz. Üst magarada kirik basamaklar var magara icinde sol kisimda ortadan kirilmis bir gemi resmi.

9. İşaretimiz magaranin asagisinda degirmene yonelik 7 metre genislik ve 3 metre derinlikte olan kuyu mevcut akan su kuyuyu doldurup degirmene yonlenir.

10. İşaretimiz degirmenin icindedir ana kayada elinde tesbih bir papaz resimi ve de 29 boncuk daire icinde. bu dairenin icinde 6 capli istavroz resmi

11. İşaretimiz bu gizli bir isaret olmakla birlikte bir cakil yiginin icinde bulunmaktadir , degirmenden 41 adim solda ot yiyen 2 tavsan resimi ve onlerinde daire icinde bir istavroz isareti

12. İşaretimiz derenin icinde degirmen suyunun nihayet buldugu nokta da ana kayada 3 istavroz biri yarimdir.

13. İşaretimiz degirmenin ust sol yanlamasinda bulunan bir kantar , kantarin topuzu 44 rakamin uzerinde , kancalari yukari dogru olmakla aralarinda bir kaplumbaga resimi ( gozleri metaldir )

14. İşaretimiz kaplumbaganin baktigi yonde delikte bakrac tutan kadin figuru

15. İşaretimiz otluktan yem yiyen 3 domuz resimi , soldaki domuzun sol bacagi kirik ve de kirik bacagin karsisinda ki kayada bir bacak ve de bir salkim uzum resimi

16. İşaretimiz domuzlarin istikametinde tepeye dogru 2 gunes ve de 1 yarim ay resimi 2 gunesin arasi 135 adim ve de bu arada bir baska kayada bir genc kadin resimi

17. İşaretimiz suyun icinde yerli kayada 3 balik figuru ortancanin kafasi yok , bu kafa 13 adimda suyun disinda bir kara kayadadir ayrica bu kayada bir de yilan resimi vardir

18. İşaretimiz suyun bir havuz yaptigi yerde sol kisminda ki kayada bir gullu hac vardir , hacin hemen altinda bir kartal yilani yer resimi

19. İşaretimiz kapali bir magara cevresinde at arabasinin bir cok parcalara bolunmus isaretleridir , arabanin atlari 4 ve de her biri farkli yonlere bakmakta arabanin tekeri magara tavanindadir magara girisinde bir asker figuru vardir

Sinekli mağaranın içinden ayrılan iki yoldan bir tanesi yukardaki eski kaleye ve ordanda türbe tepe ye gider. Bu tepeye çıkarkem yolun sağında 4 köşe kare halinde oyulmuş bir büyük kaya vardır. Bu kayaya ambarkayası denir.

Ambar Kaya

Bu kayanın üzerinde bir meşale resmi yanında ise bir istavroz yapılmıştır. İstavroz güllüdür gül kenarında tek bir hazan yaprağı gülden ayrıdır. Bu kayanın taşı sert birtaş olup burası aslen bir mezardır.Ambar kayasının üzeri muska şeklinde çatılıdır.

Kare oymalar bu çatının altındadır. Bu muskalı yerin orta kısmına gelen bölüm kırılırsa içinde 100 adet fındık altının bir kese içinde konulduğu görülür buranın işareti budur. Bu muskanın sağ tarafından üç basamakla bu kayanın üzerine çıkılır.

Basamağı çıkarken dikkat edersek basamağın kenarındaki basamağın oyulduğu kayada bir çatlak görürüz çatlağı takip eder çatlak sonundaki kayayı kırıp yerinden sökersek altında bir heybe dolusu karışık PARA olduğunu görürüz. Bu merdivenlerin bitimi mezarın işareti olan koltuk taşına çıkar koltuk taşının baktığı yön mezarın giriş yönüdür. Koltuk taşını yerinden sökersek asıl mezar odasına11 basamak merdivenle ineriz burdaki mezar odası tarafımızdan zenginleştirilmiştir . Bu koltuğun arka kısmından bir patika yol kayaya oyma devam eder bu yolu takip ettiğimizde sol tarafımızda bir boy yüksekte bir tavşan ve ona saldıran bir kartal resmi görürüz. Kartal yukardan saldırır halde tavşan kaçmak ister dönüp kartala bakar haldedir.

Bu resmin yanından bir ince patika dik iner biz bu patikayı takip eder tepe üzerine devam ederiz. Tepe üzerine çıkarsak bir ortada kıbleye bakan ikide yanlarda bir birine bakan sırlıklı oturak taşlarını görürüz. Buranın arkasında bir çakıl yığması vardır. Burdaki türbeden kasıt bu yığmadır. Bu yığmanın altında eski zamanlara ait büyük bir mahsen vardır. Bu yığmaya karşıdan baktığımızda sol tarafımızda bir kayaya oyma nöbetçi yeri görürüz burası yolun kenarındadır ve karşısındada başka bir kaya vardır yığmanın yanına bu iki taşın arasından geçilerek gidilir.

Bu nöbetçi yerinin kapısından bir adım atarsak sol tarafımızda bir tam daire sağ tarafımızda bir yarım daire resmi görürüz.iki dairenin karşılıklı durduğu noktaya gelirsek ve zemini temizlersek zemindeki taş üzerinde çeşitli rakamlar görürüz. Bu rakamların tek olanlarını not alınız. Tepe üzerinde tepenin doğusunda bir kayada bir kahve tepsisi resmi göreceksiniz bu kayve tepsisinin yanından alt alta 8 fincan resmi vardır. Bu resimlerin önünde kayanın yan yüzünde çift rakamlar vardır. İlk rakamların tekleri ile bu rakamların çiftleri karşılaştırılıp şifresi çözülür.

Bu şifre bu kahve takımlarından hesap edilerek gömülen ziynetlerin ve paraların yerini gösterir. Bu kayve takımlarından sonra yol ikiye ayrılır soldaki yol aşağı devam eder amberkayanın arkasından dolanarak ilk yola birleşir burada bir pınar vardır arkası örme duvardır. Pınar suyu yerden çıkar eğilerek su içilir. Diğer yol ise burdan karşıdaki hora tepesine doğru devam eder.

Sinekli Mağara

Bir mağara içeride üç beş at leşi olup sinekler vızıl vızıl uçuyordu dedimki adı sinekli mağara olsun içeri girerseniz tam ortada bir taş dikili olduğunu görürsünüz taşın altında oyma bir delik sağında ise nal resimleri görürüz bu taşı kaldırın ve bakın nalların yönünde yani devamlı sağ cenabı izleyerek dahada ileride sol yolu görmezlikten gelerek ilerledik sol cihetten giden iki adamımın acı feryadı kulağımda cınladı yolu kestirerek tuzaklıdır.

Dedim sağ cenabı kısa bir süre takip ettik dört adet ufak odalarla karşılaştık odaların birini tamamen kapattırdım soldan üçüncü odayı tamamen olmasada doldurduk ağzı kapalıdır biz altı saatte kırk kişi ile kapattık siz üç saatte seksen kişi ile açamazsınız ama bir kişi iki yüz kırk saatte veya on günde devamlı çalışmak sureti ile açabilir. odaları geçerseniz meydanlığın orta yerinde taştan örme bizanslardan kalma içerisine mallar doldurulmuş.

Bir kuyu görürsünüz bu kuyunun her bir taşında istavrozlar gözle görülebilecek konumdadır yolun devamını izleyerek mağaradan çıkarız dışarıda patika yoldan ilerlersek yol ikiye ayrılır, bir yol bağdat yoluna gider diğer yol aynı şekilde ters dönüp halkalı kayamıza ulaşır biz bağdat yolunu takip ettik kıble cihetinden ilerleye ilerleye gün batarken vezir köprüsünden geçtik vezir hanlarında konakladık bol tavuk eti ile şarap içtik ve yedik eğlendik sabahleyin çimenika kalesine ulaştık.

Çimenika Kalesi

Çimenika kalesi ağzına kadar dolu kör bir kuyu ile ortada bir sandık dolusu altınımız bulunan yedi adet yar yaptık tam o sırada bizi izlemeye kalkan hancıyı da öldürerek kuyuya attık kuyunun üstü taşlarla örtülü olup zahmeti gerektirir ağzı dört köşe olup yirmi bir kulaç sarkmak gerekir çimenika kalesinden gelen yol ikiye ayrılır ulu bir kaledir terk edilmiştir kalede sekiz teneke altın paramız olup tarafımızdan yapılmış dört basamaklı merdivenin altına yerleştirilmiştir bir teneke altında kuyunun yanındaki bir dibek taşının altındadır.

Dibek taşının üzerinde resimler vardır kalenin eteğinde sıra sıra kayalar vardır kırk kırk beş kadar hayvan bağlanacak yerler ve yemlikleri bu kalededir tabanı taş döşemelidir orta yerinde ise tamı tamına bir teneke altın üzerindeki taşta istavroz işlenmiş durumdadır kaldır ve dünyalığını al çimenika kalesinden gelen yolun sol cenabını izleyerek diğer adamlarım kapı kaya adını verdiğimiz mevkiye kadar gelmişlerdi kapı kayanın sol tarafında eğer görebilirseniz kabartma olarak yapılmış Bizans resmi görürsünüz.

Bu güğümden su döken kız resmidir suyun döküldüğü yeri bir metre yirmi üç santim kazarsan on dört bin otuz üç adet mahmudiye altını yerleştirilmiş olduğunu görürsünüz bir metre yirmi üç santim doğuya ölçüp burasını aynı şekilde kazarsan tencere içinde üçbin sekizyüz adet beşibir yerde ve bir gümüş toka bulursunuz.

Keseciler dersine inerseniz yol boyunca yapılmış dört adet kalıptan çıkma kılavuz taşını görürsünüz bunlar tarafımızdan dikilmiştir iki metre seksen santim. İstavrozludur içleri oyuk olup doldurulmuş olan sıvalıdır ağız kısımları toprağın içinde ters gömülüdür çıkarın bakın ve dünyalığınızı alın tabi alexandır tarafından ellenmemiş ise eğer… saatler süren yolculuğumuz oldukça yorucu geçiyordu petrov ve sebastiyan yol boyunca on üç tane kartal avladılar bir köylü bize burası çok akıl almaz bir yerdir dikkatli olun dedi yaşı seksen beş civarındaydı ne demek istediğini kendisi daha iyi bilirdi herhalde.

Tam sağlam bir mevki bize göre dedik sırtımızı kartal kayaya döndük sivri taşlık bir kayalık yer gördük yanıma birkaç emanet ve üç dört adam alarak burayı taradım fırına benzeyen bir mağara gördük bu mağaranın karşısında emanetlerimizde içersinde sekiz yüz adet karışık altın bulunan kabartma bir koyun çanını görürsünüz işareti taşlardandır ikinci yolu izlersek bu yolda edirne vilayetine gider burası Osmanlılara hükümet merkezliği yapmıştır çok uzun bir yoldur.

Yol boyunca sağ ve sol cenaplarda beyaz ve sandık biçiminde taşlar vardır sağ cenaptakilerinin bazılarında istavrozlar vardır horasanlıdırlar her birinde bin adet karışık altın olup üçünde ihmal edilmeyecek meblağım mevcuttur aynı zamanda kılavuz taşları olup uçları tarafımızdan kahya ile birlikte kırılmıştır

Volçan Sene 1828

Yirmi yil once volcan Istanbuldan Selanike vapur yolculugu sirasinda yasli yunan stavrus ile tanisir.Yasli adam volcana Balkan(eski daglari-stara planina)daglarini Troyan gecidine kadar ne kadar tanirsin diye sormus. Volcan avucumun icinden daha cok demis. Yasli stavrus o zaman elinde Perslere ait bir harita oldugunu ve bir oda icinde yuklu miktarda hazine oldugundan bahsetmis.

Volcan yasli adamin bilgeligine ve dogru soyledigine inanarak kalkip buraya ( balkan bağlarina) gelmisler. Aramaya baharda baslayip eylul ayinda hazinenin sakli oldugu odayi bulmuslar. Iceride 193 kulce altin herbiri 15 kilo. Yemin ederimki (volcanin anlattigi): Herbirini tek tek ellerimle saydim ve kapinin sol yaninda bulunan raflara dizdim.

Daha sonra yasli stavrus,volcana; yer (arazi) ve suat pasanin hazinelerini satin almak icin yunanistana donmek istedigini soylemis. Ama volcan hazinenin bolunmesine izin vermeyip oracikta yasli stavrusu oldurmus.

Mezarinda,basinin uzerinde iki karis buyuklugunde hac ve ikiye ayrilmis bir kulce altin hala durmaktadir. Mezari,roma lejyonlarinin konaklama yaptigi yerin catagindadir.

Bu yeri volcan yasli adamdan ogrenmis.Ki oradaki derin kuyu ve icindeki altin tozlari(kulcelerin yapildigi altinin cikarildigi maden) ama kuyuda arastirma yapmamislar. Sonra volcan bu hazine ile cetesinin elemanlarini toplamis daha sonralari benide aldi ceteye. Sonra bir cok hazine alip(osmanli kervanlari basilmis),ciflikleri bastik. Ve yuklu miktarda altin v.b seyler elde ettik.

Bas nisan(isaret) Mihare Taşıdır.O kalabaligin dolastigi yerdeki degil!!! Bahsettigim MINARE TAS,haydut kaynagindan(bugunku ustrem koyu yakinlari-Topolovgrad) 120 km uzaklikta batiya dogru insan boyundaki tastir.Minare tasta 7 isaret saklanmistir. Tasin bati tarafinda gumus barutluk,silah ve kitap sakladik.

O kitapta diger isaretleri cozecek her bilgi yazili. Burayi gosteren iki harita ya karar verdi volcan daha zor bulunabilsin diye. Birinci yol ormandaki gecitten kuzeye dogru asagiya CAVUS bolgesine dogru,oradan caliliklardan boynuz yapan yere sonra ilk dereden kotu yerden haydut oluguna(haydut cesmesi) oradanda minare tasa varilir. ikinci yol tehlikeli ve karmasik.
Sene 1828 (Volçan’ın son donemlerinin yazıldığı yillar)

BEN PAPAZ MARTIN RUSCUK

Not: Topolovgrad (Bulgarca: ” kavak şehir ” ), Sakar Dağı’nın kuzey eteğinde yer Bulgaristan güney- merkezi , Haskovo İl parçası, bir kasaba. Osmanlı döneminde ve 1934 yılına kadar da, yerel Rum cemaati tarafından kullanıldı. Türkçe adı Kavaklı,

Not; Bir ayrıntı selaniğe giden vapurlar yalnızca izmir den gidiyordu,,, küçük bir araştırmadan sonra.

İstanbul Beldeyi Nazırı

Ol-Riva Kalesi Soğan Adası kapısı doğudadır. Kalenin üç tarafı su ile çevrilidir. Karşısı Soğan Adası ve Riva Kalesinin doğu kapısı önünde bir siyah kaya onun üzerindedir. Fil resmi ve devenin (Filin de üzerinde kalenin oluşumunun üç katlı resmi kale ile poyraz bu kale 300 adımda bizler tarafından yapılmış Kurt Baba türbesi denir. Kalenin iki tarafı deniz ile bağlantılı bir tarafında da sarı su vardır. O köyün ismide Kurtköyüdür. Kalenin doğu kapısına ( 150 ) adımda fil var fil resmi bulunduğu taştan ( 12 ) adım doğudadır. 2×2 mahzen ve 1 arşın kadar derinde 90 okka bizlere yarayışlı olan içleri değerli meblağdır.

Şimdi fil önü doğu ve dikkat edelim filin önündeki noktalara yani nişanlara şöyle ki ( : ) 20 dakika mesafededir. Döllük demir kapı ve boğazda aynı sarı su deresi ve kesilmiş dört köşe kayalar mevkii büyük kapılı mahzen burada.( 000 ) Buradan aynı sarı suyu takiben 15 dakika murat suyu ile sarı suyun birleştiği çatağa geliriz ve yolumuzu daima solu takiben iki suyunda birleştiği noktada burunda Yorgi Sukurof’ un değirmeni çakamoz değirmeni ve değirmenin 12 adım üzerinde bir düzlük var. Dikkat edelim orada üçgen bir taşın ucu 7 adımda düz tek bir taş dikili ve tepesi delik altında haç var.

Bunun bir arşın altında 110 okka kasatura sacı kapalı çok kıymetli altın. Şimdi buradan 12 dakika sola dereyi takip edip ikinci değirmen çarkla döner ve ana kaya oyma papaz Yuhanis namı ile anılır. Bu değirmenin arka duvarında iki delik ve sırtınızı duvara dönünce tam omuz hizasına gelir. 8×8 şimdi ayaklarımızı açarız ve ayaklarımızın arasını kazalım işte buradadır. Harçtan yapılmış put şimdi burasını açacağız ve içeri bir insan girecek mahzen üç adım gideceğiz ellerimizin üzerinde emekleyerek içerisi 3 arşın eninde 3 arşın boyunda 3,arşında yükseklikte muntazam odadır. Karbon zehri mevcuttur.

Sağ köşede iki öbek sağı kıymetli muhteviyat ile dolu sol köşede ise akçe meblağı vardır. Buradan döndüğümüz zaman giriş kapısının kemeri üzerinde bir kare birde düz göz görünür ve açıktır işte orada çok kıymetli ziynet kutusu olup, ondada 31 parça gümüş vardır. Bunlarında her birisi tahtadır ve üzerlerinde çete başlarının resimleri vardır. Burasını kapadık buraya küçük çete ismini verdik. Ve buranın suratı değişmedi. 29 adım önünde kaba ve ılık bir su çıkar dereye çok kısa mesafede karışır. İşte burası bizlerin su içtiği yerdir.

Burası da Papaz Yuanis’in değirmeninin kapısına karşı gelir ve oda orta halli bir adamın adımı ile tam 29 adımdır buradan değirmen ve mağaranın ağzını orasını kayanın aynı rengi ile kapadık ve delikleri de 8×8 dir,buradan da ayrıldık tam 40 adımda üstünde kara kayaya oturak resmi yaptık birde sol ayak resmini. Bu ayakta ölçü tam iki karıştır. Şimdi dikkat işte bu ayağın da ucu değirmene bakar işte o ayaktan biliriz.

Papaz Yuhanis değirmeni onun karşısında sağında o büyük dereyi geçeriz ve oradan da Kervan tepeye ve buradan da boğazları ve çanak adayı görürüz. Yani kınalı adayı onu tam gözünüzün önüne alın ve hemen önümüzdeki 3 taş yerde gömülü onların sadece uçları görülür. Araları 9 adımdır tam orta yere gelen yerinde 1.5 adam boyu kazacağız orada 187 okka Moskof altını parası mevcuttur.1-7-5 27 kıymetli.

Şimdi dikkat edelim. Buradan da sağa dönüp Yeniköy ve Göksu deresine ineriz. Kervan tepe ile burası 1.5 saattir. buradan da karakuş tepesine geldiğimiz zaman Sarı gölü o zaman görürüz. Sarı göl ünde bir ayağı harami dereye akar. Soldan gelen kazıcılar deresidir. İşte bu çatakta Garipçe Ali paşa değirmenini buluruz. Bu,değirmende ana kayaya oyulmadır.Yanılmayal ım bu değirmenin taşı sarı beyaz ve kabamsıdır.

Değirmenin holluğu 9 adımdır ve taştan oyulmadır. Holluğunda değirmenin çarkına geleceği yerde bir tek basamak olup oda oturak halini andırır. Bunun tam üzerinde iki haç taş vardır. Bu taşı kaldırdığımız zaman bu taş buranın taşı değil işte burada 27 parça çubuk altın 12×12 dir ler. Çok kıymetli. Garipçe ali paşa değirmenin holluğu başında iki ayak izi bir birine çapraz durur. Biri garipçe alinin değirmenine 50 adım önünde tam değirmenin holluğuna karşı yığma sade kara taş tepesi. İşte bu tepenin içindedir.

Sofra 2 balık 3 kaşık 3 çatal 2 parça ekmek 1 su tası 1 de 21 lokma zincirli çakı bunlar üzerinde göbeğe kadar taşla doludur.bu sofranın 1 basamak merdiveni vardır. Bir göz halinde orada 5 okka meblağ bu garipçe ali paşanın değirmeninin kapısı batıdandır. Buradan da geçip 15 dakika sola aşağı ineceğiz. O dereden ve gölden su alan değirmeni bulacağız Göksu deresi ve Göksu gölü Dere ve göl suyu ile döner değirmenin 100 adım takip edeceğiz tam 2 sefer yakadan yakaya kemer ile geçirilmiş. İşte bu değirmen Kadıköylü kasap niko nun değirmenidir.

 • Dikkat bu değirmenin 3 tarafı ana kayaya oyulmadır. Ön duvarı örmedir kapısı da kıbleye karşıdır. Önünde yarım dekar çayır vardır.

Değirmenden çıkan suyu 10 adım sayın bir tatlı su kaynağı bir ceviz bir erik ağacı vardır. Değirmenin önünden değirmenin kapısına gelirken 10 adım sağında bir binek taşı var taşın üstünde de 3 ufak resim var. Taş karadır. Bu taşı 10 kişi getirdi. Taşın değirmene bakan yüzü düzdür. Diğer yanları bozuktur. Bu taşın tam altında 24 okka bakır meblağ vardır.

Buradan doğu istikametine değirmenin arkasına savak yerine büyük put göreceğiz bu putu arkamıza alır 11 adım ilerde 13 x 20 kutrunda siyah ve düz taşı göreceğiz yerdeki bu taşı kaldıracağız .Burayı dizimize kadar kazacağız alt aşağısı yazılıdır. Orada da 2 holluk şeklinde kaya bulacağız.

Bunun iki gözü de doludur. Buradan da 2 saat batıya yürüyüp Göksu yu takiben Kemer köprüye geleceğiz bu köprü zamanında değirmen arkı olarak kullanılmıştır. Değirmenin suyu buradan geçirilmiştir.Bu suda o zaman Anadolu hisarına gelen sudur. Anadolu hisarına gelmeden Yahudi ishak ın çiftliğine inerken 20 dakika kala 20 metre yazılı bir duvar ve duvarın kıbleye bakan yönünde muskalıma gelen köşede bir güneş resmi güneşinde içinde kız kafası ve suratının resmi var.

Kızın baktığı 38 adım ileri 10×10 ve 4 yönü kazılıp bir boy derinliğinde mahzen var. Kızın tarafındaki Kapıdan girilir. Üç basamakla inilir. Önümüze 1 daire horasan gelir horasan kabartma yeridir. Horasan kırılır içinde 1348 okka renkli ve geçerli meblağ vardır. Bunların da üstünde bir ceset yüzü koyun yatırılmıştır.

Merkez Karadağ – Madran Dağı – Dumanlı Dağ

Merkez Altın şehir, kayabaşı kubaş köyünden güneye kostantinpolis Dersadetten yedi saatte Mihaliç Aksu boğazına oradan kürek çekerek üç buçuk saatte Karadavut İskele kasabasına geldiler. Buradan otuz bir saat güney batıya giderek Marda Dağına, son üstleri olan Kumpanya Birlik Değirmenine geldiler. Bu değirmene, Martin Voyvoda Mihaliç Kumpanya Değirmeni dediler.

Kumpanya değirmeninden üç tarafını ana kayaya oydular. Üç basamakla değirmene girilir. Altı metre boyundadır. Değirmenin sağ duvarında bir güneş var. Her güneş resminin ortasında birer çatal put, güneşlerin altında birer kız başı yaptılar. Değirmenin sol arka duvarına bir oynar ayıyı yaptılar. Def ayının elinde ayıcıyı da sırt üstü yıkılmış vaziyette yaptılar. Ayı da ayıcı da topaldır. Değirmenin sol duvarında bir kol resmi yaptılar. Parmağının gösterdiği kırk adım uzaklık da kolonlu kayada zincir işareti yaptılar. Burada otuz sekiz adet yatak odası mevcuttur. Horasanla kapılıdır. Yedinci zengin sofra buradadır.

Bu değirmen üç ada gibi tepenin ortasında, Karatepe’nin eteğindedir. Karahasan köprüsünden bir buçuk saat çeker. Yedi at bağlanan mağara kuzey batıda, kırk beş dakika sürer. Kapıkaya değirmeni on dakikadır. Sarıgöl kırk beş dakika iki öküzler kırk beş dakikadır çatala kaya bir buçuk saat Ceneviz kalesi bir buçuk dakika çeker kuzeyindedir.

Kudret kaya iki saat çeker ve kuzeyindedir. Kumpanya değirmenin bulunduğu dere, Harami deresidir. Günde bir , bir buçuk saat güneş görür En yakın köyleri : Çukur cambaz , Ayazma , Tahtalı , Karahasan , Yaşlılar , Araplar , Dikmen Tepe köyleridir , diğer köyler yandı kül oldu… Bu değirmenin yedi ana nişanı hiçbir değirmene ve bölgeye yapılmamıştır.

 • 1- Yedi basamaklı kaya.

 • 2-Çiçekli İstavroz.

 • 3-Köpek butlu taş. Bu taş değirmeni yok edebilir…

 • 4- Değirmenin ters sekiz rakamları.

 • 5- bir buçuk balıklı sofra, başka hiçbir değirmende yoktur.

 • 6- Otuz altı kapılı kayadan bu kapı tekdir.

 • 7- Taş bağlanan mağara. Otuz altı mağarada bu tekdir. Gerçek ve son bölgedir. Burası bulunmadığı müddetçe burası yoktur.

Tahtalı Köyü , Monika Çiftliği , Hersek Köyü , karşısından Danagöz Köyü , onların karşısında Alagöz Köyü , Köprüye on iki saat mesafeli Bağevleri Köyü , ormanın dibinde Ali bey köyü vardır.Burada Şahin kaya ile Şama giden Hora tepesi vardır. Orada bir çalgılı mağara olup , on sekiz taş sıra ile dikilir. Tam ortadaki taş siyahtır. O taşın altın bir kazan altın ile bin iki yüz altın mahmudiye. On iki taş karşısında türbe dedenin derinliği beş metredir.

Bir kazansa horansa içine oturtulmuştur. Buraya yakın üç basamak merdivenle çıkılana bir mağara vardır. Yol boyunca on iki tane dikili taş vardır. Bu taşların birinde istavroz resmi altında bakraç altın. Sol taraftan dar , Kaldırım köşeli patika tepeye doğru çıkar bu patikanın bittiği yer kazılınca bir kemer çıkacak , içi doludur. Önündeki dere içinde bir sofra taşı vardır .yuvarlaktır. yanında dört dikili taş vardır sofra taşının yanın da yedi yemek kaşığı, yedi ekmek, yedi yemek çatalı , bir buçuk balık vardır. Bir adat zincirli fincan ve birde çakı olacak.

Derenin karşı tarafında bir mağara olacak. Mağaradan mağaraya giderken kapı üstünde sandık biçiminde bir taş vardır.buna sofra taşı işaretlidir. Para bu taşın içinde. Sağ ayak geri , sol ayak ileri resmi yapılmıştır. Sofrayı burada buluruz. Çakının zinciri yirmi bir bakladır Mağarada yirmi bir adım mesafededir.

Bursa Bölgesi Manol

Bursa’nın Doğusu Merkezi Kebir ( Başlangıç Noktası ) Ketsel köyü merkez olup oluk pınarı mevkiinde araları 500 adım mesafede merkez işaret olarak kaya üzerinde bir daire çizilmiştir. Bursanın doğusundaki Göksu deresi üzerindeki köprüyü geçince eski Bağdat yolu bu köprü üzerinden geçer yoldan 100 adım yukarda ili öküz kafası taş üzerinde papaz andrev değirmenin üstünde yine doğuya doğru gidildiğinde iki dereden sonra gelen 3. dereyi geçince cumalıkızık köyünü görürüz. Buradan ulu boğazın içinde yontma kayadan kapı kaya var. Yontulmuş olan yerde bir kılıç resmi normal büyüklüğünde yapılmış.

Kapı kayadan devam edersek karşımıza gelen kayalıkta göz gibi delikler var . 7 basamakla çıkılan bu deliklere girildiğinde içerisi genişler. Ağzı kemer şeklinde olup içerisinde 32 adet taştan koltuk vardır. Bu mağaranın adı göz mağarası olarak anılır. İnegöl Domaniç hani dağındaki tepede eski Bizans sarayı var buradan yeşil dağa geçilir. Buradan gemliğe 5 saat armutluya 3 saat koca dere köyüne 4.5 saatte Hayriye köyüne gelinir.

Burada manol un değirmeni ana kayadan oymadır. Karanlık dere değirmenin sağ duvarında 1 el resmi 1 ayak resmi ve yarım bir adam resmi yapılmış olup bu adam resminin önünde bir siyah taş ve taşın üzerinde bir istavroz vardır. Bu taşın altında bir miktar meblağ konulmuştur. Yalova üstünde 3 kuyular mevkii iki sarnıç taştan çevrilmiş horasanlı set duvar yapılmış yerli kayada 3 basamak sarnıcın doğu kısmına kalır basamaklar altı doludur.

Derbent –Pamucak kan yeri ( İznik ) pamucağın batı kıblesinde hora tepesi üzeri çevrili bir duvarla tarafında ana kayada bir oturak yapılmıştır. Bu oturak üzerine oturulduğu zaman denize doğru dönüp tam karşımıza gelen mal kaya arkamızda kalan bey pınarı ( ayran pınarı ) dır. Bu pınardan 1 saat “5 dk. Kıbleye 40 at bağlanan mağaramıza buradan 2.5 saat mesafede kara tepeye kara tepe mal tepe ile karşı karşıyadır. Mal tepe üzerinde tarihi karakol Cenevizlilerden kalmadır. Buradan batıya 22 dakika mesafede baklaya vardır. Mal kayanın göl tarafında 2 göz delik var.

Bu gözlerin baktığı yönde 3 basamakla girilen bir mağra olup içine girerken yukarıdan akan su nedeni ile kolumuzun birisi ıslanır diğeri ıslanmaz. Buradaki mağraların birisi görünür diğer ikisi ise su içinde kalır görünmez. Buradan içeri girildiğinde fırın mağarasına ve 25 itriyat arabasının olduğu mağaraya girilir. Boyalı çini ( boyalıca ) ye şelalelerin 6 kulaç mesafeden çıktığı bir mağaradır. Tarihi çınar izniğin doğusunda buradaki mağaraya girerken omzumuzla kapısını iter çıkarken çekeriz. Bu mağra içerisinde hazinelerimizi saklamakta kullandığımız taş ustalarının cesetleri vardır. Bunlardan birisinin kellesi masada tabaktadır. Bu mağra içinde demir kapılar vardır.

İkinci değirmenin aşağısında derenin solunda topal ayı ayağı 23 adım ileride derenin karşı tarafında olup yarık kaya bu kayanın üzerinde 7 civ civli tavuk karşısında kartal uçar vaziyette ve altında iki kılıç çatılı bir vaziyette karşısındaki değirmen arkının üzerinde küçük mağara içinde bir çift öküzü bir çocuğu yedeğinde çeker vaziyettedir. Mal öküzler arkasında tek oda mağara içindedir.

Buradan 55 dakika mesafede harami derenin şeytan dere ile birleştiği yerde uzun ali beyin değirmeni üç tarafı kayadan kesme olarak yapılmış buraya beş basamak ile çıkılır. İki basamak ile içine girilen oluk başında bir sofra kaya kara taştan yapılmış olup bir çatal bir kaşık parça ekmek bir Çerkez kaması 21 halka zincir olan çakı resmi yapılmıştır. Kayanın altında bir miktar meblağ gömülmüş olup gümüş altın karışıktır. Karşı yönde devam edersek sol tarafta topal ayının kayada resmini görürüz.Bunu takiben bir avcı ve karaca bunların 20 adım ileride bu bölgede olmayan bir taş üzerinde altı yavrulu bir domuz domuz yavrularını emzirir haldedir. Burayı kırar isek içi doludur. Değirmene suyun vurduğu yerde bir istavroz var.

Hersek ( Karsak ) boğazı

Yine merkez noktamız Hersek ( Karsak ) boğazında Marya köyü 8 hanelik olup Tahtalı köyü karşısında kıbleden çıkan su olup kazan derenin üzerindedir. Kışın akar yazın kurur. Suyun çıktığı yerde 90 okkalık kantar yanındaki su kaynak derenin topladığı kaynaktır. Burada Harman yeri gibi bir düzlük mevcut olup Hersek ( Karsak ) ın karşısında acı su deresinin sağında kara tepe bu tepede 4 köşe delikli tekne doğu ucu kırıktır. 18 adım doğu kıblesinde domuz kabarması var. Mağara mevcut olup a8 basamak ile içine inilir. Sol tarafta Tekkelinin yatak mağarası kızlı mağara yüksekte olup koltuk taşı vardır. Koltuk taşına oturulduğu zaman karşımıza sağ omuz yönünde abiliyontmiryan manastırı görülür. Başka bina yoktur.

Mağara zirvede olup mağara içerisinde iki kişi yatacak kadar yer vardır. Mağranın karşısında bakraçlı kız resmi kabartma olarak yapılmıştır. Kızlı mağaradan 3 saat doğuda ak dere – gemici deresi ile şelale dereden 3 saat kıble yönünde ki değirmene çıkılır. Başka hiçbir yerden bu değirmene ulaşmaya imkan yoktur. Buradaki mağara içinde bir fayton resmi yapılmış olup faytona iki at koşulmuştur arkadaki atın sol ayağı kırık faytonun karşısında gergef işleyen kızlar bu kayanında karşısında ayı oynar vaziyette ayıcı def çalar çubuğu ensesine sokulu vaziyette arkasında devamında 1 kara tavşan bir kirpi bir karaca iki güvercin güvercinlerden birisi su yalağından su içer biri içmiş başını kaldırmış bir çerçeve içinde pop martin ve adamları resmedilmiştir.

Buranında 10 dk. Aşağı doğru aynı derenin sağında yeri ve buradaki iki kapılı mağara mevcuttur. Mağara olabilecek yere dikkat edilirse bu iki mağrayı buluruz. Bu mağraların 5 dk sol tarafında mağra içinde tek gemi resmi vardır. Bu mağaraların olduğu tepenin arka tarafı vakıf beldeyi güney yönünde sultan baba – şambaba türbelerini müteakip geldiğimiz öküz ini deresi mevkiinde 3 tepeler ve üç kaynaklar ortadaki tepenin önünden Bağdat yolu geçer burada üstünde kül yığını olan tepedeki su kaynağında dereye doğru 40 adım mesafede topal ayı ayının baktığı yerde derenin karşı tarafında ayağına bakar vaziyette ayağının olduğu yere bakılırsa sol tarafta zemine çok yakın mağara ağzı görülür.

Ayının 10 adım ilerisinde iki balık ters tarafa bakarlar. Ahı dağı avdan dağı üzerinde 80 rakamı yazılı olan balığın baktığı tarata bir koltuk taşı bunun 40 adım altında bir kurt başı büyük taşta yapılmış olup kapalı değirmene bakar değirmenin üzerine büyük bir kaya düşürülmüştür. Domaniç – İnegöl dağları hekim ali bey değirmeni doğanlar mevkiinde olup hiç çalışmamış sahte bir değirmendir. Üç tarafı ana kayaya oyulmuş 5 basamaklı tek bir odası olup burada değirmenden 100 adım ilerde 7 adet dikili taş mevcuttur.

Buradan 21 saat 28 dakika doğuda harami dağında Konstantin sarayı bu tepede olup buranda yeşildağa geçilir. Buradan 33 saat doğuda yongalık dağı koca dağ buranda karacalar köyü yönünde doğuda 3 saat mesafede Göksu köprüsünü mütaakiben sağ tarafta 100 adım ilerde papaz andrey değirmeni buradan kara dağ ( kara tepe ) 12 günde geçilir. Burada belirli mesafelerde 3 taş yığını olup arada bulunan düz taşın üzerine oturulduğunda göl ve deniz görünür. Temiz açık havada ayasofya buranda seçilir.

Buranda çıkan iki sudan birisi harami dereye dökülür. Saha sonra şeytan dere ile birleşerek kapı kayaya iner. Buraya inerken başta pop martin 12 adet at bağlama yeri olan değirmen ana kayadan oyulmuş olup 7 basamak ile oluk başına çıkılır 2 basamak ile değirmen içine girilir. Değirmenin üzerinde 26 adım mesafede bir tepecik ( yığma ) mevcut olup bu tepeciğe 32 adım mesafede bir tane daha vardır. Bölgenin doğruluğunu gösterir.

Değirmenin 40 adım alt tarafında yontma bir kayada iki güneş resmi bir birine 3 adım mesafede olacak. Burada po martin değirmeninden 5 saat doğusunda karagöz – karagöl- balıklı dere- buzluca eşkiyanın 39 adamının öldüğü ve katırlarının yuvarlandığı yerdir. Yine kara tepede topal geyik ve …… yavrusu vardır.

Buraya puropolis denir.Emine resi burnu civarındaki 4 adacıklar mevkii denizden çıktığında bacalı mağara içinde 3 direkli gemi ortadaki direği kırıktır. Kara tepe muhitinde çok yakın ayrıca burada denize yakın sazlık vardır. Kayanın arkasında bir mağra var kara tepeyi buradan anlamamız lazım Dört saat ilerde güneyde kara tepe çete başı gemlikli Romikal kaptan Andrio saruhanlı kaptan petnos Bulgar subayı woywoda …. Karadenizden geldiler. Aksu boğazına girerek iskele kasabasına kadar geldiler.

Aksu kasabasında kaldılar. Burada yaptıkları eşkiyalığın ganimetlerini aksu maşatlığına gömdüler. Aksu kabristan senden kara olamam diye mezar taşı üzerine yazdık. Buradan birr saat yol yürüdük değirmene ulaştık. Bu değirmenin on dakika doğusunda değirmenin karşı 100 adet mezar var bu mezarlardan birisi başı sarıklı ayak taşında 3 adet delik var bu mezara yakın 3 adım mesafede bir meşe ağacımız vardır.bu meşe ağacını batıya 3 adım mesafede bakır kazan gömdük. Kaynaktan gelen su buradan aşağıya döner ve ilerde 3 kol yapar ve 3 suyun birleştiği yerde pınar karşısında kaya üzerinde zinciri ağzında Ayıcısız bir topal ayı var. Ayıcı burada aranır

Ayıcı bulunduğunda ayıcının ensesine bir çubuk sokuludur. Oradaki nişan bu olup ayının kırılıp açılacak ve 20×20 bir kare ve dört kenarında birer yuvarlak oyma çekil bu işaret görülecek bu kapak olup mahsen girişini açar. Kara tepeye gitmek için bacalı mağra yanında çıkarak 4 saat ilerledik Güneye doğru ilerlediğimizde acı suyun üzerinde mermer ayaklı ve eğrimsi bir köprüden geçtik kara tepeye vardık kara tepe üzerine çıkarken yamaç üzerinde bir taşa kabartma olarak Çerkez eğeri tam takım olarak yaptık.

Kantarmasını katladık eğerin üzerine taktık. Zirveye çıktığımızda oraya oldukça büyük kurnalı tekneyi iki renkli mermerden yaptık ve bir kaza sonucu doğusuna gelen tarafı kırdık. Kurnalı teknenin sağ tarafında göze görünür yerinde …………….yazar teknenin 1 metre eni vardır. Bu tekneye çok yakın bir domuz kotrası vardır. 18 adım güney tarafına gittiğimizde bir taş topluluğu göreceğiz sol tarafına düşen taşa 3 basamak ile çıkılır. Bu taşa zincirle takılı domuz yalağı vardır. Bu taşın altında altın gümüş ve değerli variyetler vardır. Bu kayaya ambar kaya adını verdik. Buradan devamla bir kaya üzerinde tavşan resmi tavşana bir şahin saldırı vaziyette ayrıca taşta yöreyi gösteren bir kroki çizilmiştir.

Kara tepeye ulaştığımız zaman denizi arkamıza aldık ve 1 saat 45 dakika mesafede sağda yukarıda bir tüfek mermisinin ulaşacağı yerde bir mağara 7 basamak ile içine girilir. Birinci gurup paralarımız bu mağara içinde L şeklinde 3 er adım mesafede bir birine değmeyecek şekilde gömülüdür. İkinci gurup paramızı suyun kaynak olarak çıktığı oyuğun 1 adım ilerisine gömdük. Suyun solunda 3 adet mezar olup bu mezarların ortasındakinde 3. gurup paramız en çok olanıdır.

İkinci mağarada suyun 700 adım doğusunda 3 basamak mevcut olup buraya varmanda önce üzerinde iki bacalı üç direkli gemi resmi olan bir taş var bu taşta mağaranın işareti olup bu taşın yanında 3 karış boyunda bir oyuk yapılmış olup içine 3 parça altın konulmuştur.yörenin doğruluğunu anlayabilmemiz için üç basamaklı mağaranın yanındaki yarık içerisinde yine 3 adet küp bir birine değmez şekilde konuldu araları doldurulup doğaya uyduruldu.bu mağaranın içi 4 köşe olup 3 basamak ile içine girilir. Buradaki mezar içinde 3 küp vardır. Bir gurup parada yakındaki hisarın karşısındaki toprak yığmanın altına kondu.

Yine yakında bulunan oyuk ocak yerinin yanında duran dikili taşın güneye doğru 3 adım mesafesinde bir miktar para vardır. Aynı yörede sırtını yalayan öküze benzeyen bir taş kuzeyine 7 adımda bir miktar para vardır. Kalan par yatan iki öküz gibi taşın altına ve yakınındaki mezara konulmuştur.mezarda kılıçlar mücevherat ve külçelerde vardır.yörenin doğruluğu ve diğer yerlerin haritası öküze benzeyen kayanın bacaklarındadır.

Tepe üzerinde çıktığımızda türbe meydanının orta yerinde yol ikiye ayrılır. Bu ayrılan yollardan biri kara tepesine çıkar. Tepe üzerinde nalbant alanı olarak kullanılan bir düzlük mevcut olup bu düzlükte sac ayağı bir şekilde dikilmiş 3 taş vardır. Aralarındaki mesafe 29 adımdır. Taşlardan birinde nalbant kerpeteni suntraç nalbant çekici resmi vardır. Yörenin doğruluğunun kanıtıdır. Bu taşlar oturak taşı şeklindedir.

Bu taşların ortasında yöreye ters ortası delikli bri taş olup bayrak direği yeri olup bu taşın altıda doludur. Nu tepenin adı hora tepesidir. Karşı sırta gelen tepe türbe tepesi oradada 3 oturak taşı vardır. Bu taşların yakınında taştan yapılma 3 nöbetçi yeri vardır. Bunun karşısında yarıma y resmi bütün ay resmi güneşe bakar şekildedir. Altında 11-9-7-5-3 rakamları var bu rakamla kroki olup ayın önündeki çift rakamlar ile 16-13-8-4 rakamlar ile kaşılaştırılıp 12 yerdeki kıymetli mebla bulunur.

Bu yörede 31 çete başı ve 887 adamı vardı. bu çeteler zaman içinde bir birlerine düştüler adamlarını esir etti bazılarını öldürdüler. Bu yörede 12 dağda 31 mekanımız vardır. Bu tepeden baktığımızda karşımıza karanlık dere gelir. Güneye 10 adım gidildiğinde mevcut bir kaynak var bu kaynaktan eşkıya su içer. Kaynaktan 300 adım ilerde üzerindeki işaret olan bir taş göreceksiniz üzerinde üç basamakla çıkınla bu kaya minare kaya üzerinde bir istavroz vardır.

Kara hasan köyü ile yeni köy arasında ve yol üzerindedir. Aynı köy kazan deresi kenarında kurulmuş karahasan köyü ve bir kemerli köprü bu köprü 3 göz olup üzerinden değirmen arkı geçirilmiştir. Orta kemer üzerinde bir karaca başı son kemerin altında bir istavroz mevcuttur. Haç kemerde üç köşe taş üzerinde karahasan yazısı göreceksiniz.

Bu köprünün bir ayağı ana kayaya bağlı üzerinden kağnı arabası geçebilecek şekilde köprü kenarına babalar yapıldı köprü üzerinde kurşunla kaplanmış yerler olup bu köprünün ana kaya ya bağlı olan tarafında yüksekte mağarası var köprünün sadece bir gözünden su geçer yağmurda sel gelirse ikinci gözüne su çıkar burada ikinci gözde karaca başının olduğu yerde taş sandık içinde ve yukarıdaki mağra içinde geçerli meblağ karışık olarak konuldu. Karaca başı içerisinde bölgenin haritası vardır.

Buradan …………kasabasına ve Yörük yaylasına karanlık bir yoldan gidilir. Burada 3 yol ağzında bir yolda türbe tepeye gider. Mağra şeklinde olup mağranın taşına sarı kızın ruhuna fatiha bir taşın üzerinde beni bir meçhul asker koydu buraya karnımda yılan var yazılıdır. Aynı mıntıkada tekkeli köyü olup buraya danagöz – karagöz – salvan köyleri yakındır.

Bu üç yol ağzından ayrılan yollardan biri tepeye çıkar. İkiye ayrılır kaya yanından türbeye çıkar. Yollardan biri kara tepeye gider. Bu yol taş döşelidir. Bu yolun solunda bir çeşme vardır. Çeşme taşında üzüm salkımı resmi var. Bu çeşmenin arka tarafında üç köşe yontma bir taş üzerine bir kemençe resmi yaptık. Aşağıda ambar kaya altında bir pınar var. Önünde epey uzaklıkta yine bir pınar olup oda ayran pınarı olarak adlandırılmıştır. Bu pınarın ayran pınarı olduğu önündeki yarım değirmen taşından anlaşılır.

Ambar kaya iki köşeli sıra ile oyulma olup içinde bir meşale resmi vardır. Yanından istavroz haç olacak. Bir göl ucunda hazan yaprağı işlenmiştir. Burada değirmenin ana kayası oyulmuş ve yarım bırakılmıştır. Bu değirmen yarım değirmendir. Kavacık köyü iskele kasabası bacalı mağra bölümüne gelirsek bacalı mağar yakınında iki köyün arasında bir mağra daha var.

Mağara içinde bir kupa ve kupadaki suyu içmeye giden martı kuşları kupa içinde ve orada dikkat çeken bir taşın altında ve merdiven basamaklarının solunda küçük tabancaya benzer taş altında bir meşin heybe içerisinde para ve bir Çerkez kaması vardır. Kama yörenin doğruluğunun nişanıdır. Bursanın kuzey batısında 4 saat 20 dk. Mesafede kovalı bal kaya bu kaya üzerinde çeşitli delikler olup doğusunda yılanlı ve havuzlu mağara vardır. Mağara yakınında 78 okka gösterir kantar resmi olup Baklaya deveciler hanı Süleyman pınarı ak köprü yakındır.

Ak köprü Göksu deresi üzerinde olup merkez ak köprü olarak alındığında güney doğuda sol tarafta kara köse köyü bu köyün alt tarafında Hüseyin pınarı bu pınara 4 yerden su gelir ve kuvvetlendirir deve kervanları ve deveciler ak köprüye 340 ………………. 15 dakika göksunun solunda ak taş mevkiinde eski Bizans sarayının karşısında kilitli kaya buradan yerden 10 adım yüksekte oyma su kanalı arkasında baklaya onun sağında kudret deresinin sağında ve ağzında sağ omuz yönünde sivri kayalar buradaki mağara içine 3 basamak ile inilir. Mağara içinde 12 adımda bir kemer var. Bu kemerin sağ tarafında bir papaz üstünde bir çiçekli put ve bir kız papaza gül veriyor. Burası papaz mağarasıdır.

Göksu – aksu deresi aynı dağdan çıkar Başlangıçları çalıca dır. Deniz kenarı Malkara köyü miko çiftliği ve kızıl ağaç çiftliği iskele kasabası ve ona en yakın köy çukurcambaz köyü Göksu boğazı çekerek mağarası ve monik mağarası 15 dakika çeker. Eminağa değirmeni haricide bu kuru derede 4 adet daha değirmen vardır. Burada aramanız gereken oyulma sureti ile yaptığımız 6 adet 20x 20 dikdörtgen oyukladır.

Ortada olanların altında oyularak mevcut meblağ kondu ve üzeri horasansa ile kapatıldı. Kanlı mağra değirmene yakın olup ili kaynaktan suyunu alır. Sulardan biri acı biri tatlı su olup o dönemde buraya patlak pınar ismi verilmiştir. Bu işaretleri ve paraları koyanlar 27 sene burada eşkiyalık yapan eşkıya başları manuk ve lefterdir.

Beldeyi nazır yeşildağ – sorma köyü- kirazlı köyü- tahtalı köyü- kevler boğazı-kartal kaya – kurt kaya- Araplı mağarası- kara tepe-kara dağı- 4 atlı fayton-sarı kız mezarı saran kaya- şeytan çukuru-harami dere soldan gelir-kuru dere – karanlık deredir. 21×21 ktular 17 parça mal gömülü olup kara derededir. 3 gözlü köprü- Bondoryay kalesi- tahtalı tatar ovası- dikenli boğaz deresi – büyük dere- köprüye 6 saat mesafededir. Çatalca köyü monik çiftliği buradan 12 saat geriye ali bey köyü – şahin kaya buranda şam kasabası karşı tarafında hora tepesi selvili mağara simyee boğazı simye krallığının kalesi vardır.

Sakaaya yeşildağ son merkezimiz olup iskele kasabası denizden merkezimize Kara tepe güneyden batıya kalır. 31 saat kara tepe kara kütük beldesi at kayrı mıntıkası içinde sarı meşelik birlik değrimenine büyük dereye ve dikenli boğaza 6 saat mesafede olup Kuzey doğusu deniz sahilinden 3 saat mesafede Dikmen tepe ve kırcali köyleri vardır. Kırcali köyü karşısında vezir köyü vezir tepe küçük vezir tepsi vezir han ile ayran pınarı vardır. Ayran pınarı vezir tepededir.

Ayran pınarı karşısında yalçın kaya üzerinde istavroz yapılmış olup bir adet mahmudiye altını mevcuttur. Yörenin doğruluğunu gösterir. Burada ayazma evlerinin temelleri be bir kuyu mevcuttur. Kuyu ile ev temelleri arasında be tam ortasında bir mahzen var. Yukarıdaki haçtan 10 adım sayarsan buradan mahsene giden yolun kapısını bulursun. Vezirhandan 20 dk. İleride manuk çiftliği ile mihali karaca çiftliği ve manastırı bir adacık tepesi şeklinde burada eşkıya devleti askeriyeyi sardı ve katletti. Buradan şam a giden yol karşı tepede olup bu tepede 18 adet dikili taş mevcuttur.

Çok sarp olan bu yerde atlarımızın be katırlarımızın kayışlarını birbirine bağlayarak indik elde ettiğimiz ganimetleri burada kütüklük içerisine ve taş içerisine oyarak yaptığımız yere sakladık. Ve doğasına uydurduk ardından yukarı çıkaramadığımız katırları burada kesip uçruma yuvarladık. Bu 18 taşın ortasındaki delik olup yörenin doğruluğunu belirten nişandır. Delik taşın altında bir haç resmi vardır.

Bu haçlı taşın altıda doludur. Bu tepenin üzerinde bulunan bir mağara daha var bu mağarada bir kız omzunda bakraç kızın yan baktığı yerde bir mağra daha burada bir adam ayakları dolalı elleri sarılı ve yine bir yeniçeri çıkmaz vaziyette resimler vardır. Bu mağaranın karşısında 1 kurşun atımı mesafede kızın güney tarafında bir kuyu 200 metre yukarısından şaraphane yolu ve yazılı kaya doğusunda bir tava resmi batısında 3 köşeli bir taş üzerinden elini yüzüne koymuş vaziyette bir kız resmi var. Boynunda istavroz resmi vardır.

Taşın üst tarafından batıya 40 adım uzaklıkta 3 metre boyunda bir çakıl yığma var. Taşların birisinde istavroz olup yine bir taş üzerinde de 40 okka kantar resmi vardır. Bu kantar resminin orta çengeli kırıktır. Çakıl yığının yanında eski Bağdat yolu geçer. Doğusundaki sıra dağların arazisi dalgalı bir şekildedir.bu dalgalı arazi karşısında 3 tepe olup buraya 3 tepeler mevkisi denir. Burada bulunan suyun başı 3 tepelerin ortasındaki tepenin dibinden çıkar. Ortadaki tepe dar tepe olup üstünde batı tarafından ot yığını benzeri yığma vardır. Buraya tuna tepe dedik.

Yığmanın kapısı batıdadır. Yüne bu tepenin dibinde bir yarık kaya vardır. Sağında ve solunda kıymetli heykeller ve paralar vardır. Buranın kapısını açtığımızda içerisinin çok değerli odluğunu gördük çete başı manuk bizdeki ufak emanetleri de buraya koydu ve mezarı kapadı. buradan Göksu deresi istikametinde 3 kuyu var birinci kuyu derenin sağ tarafında ikincisi yukarda solda 3. sü yine ilerde soldadır. Yukarıda solda karşı sol yakadaki kuyudan 100 metre ilerde bir taşın altında bir asker matarası para ve şişe içerisinde bölgenin haritasını koyduk . Buranın doğruluğunu gösterir.

Kuyunun içerisinde ayrı odalar olup bu odalardan birisi sarı kızın odasıdır. İçerisinde çok kıymetli eşyalar ve kitaplar vardır. Burası üç kuyular mevkisidir. Burada taş üzerinde bir istavroz ve altında malı ardır. İlerde bir dikili taş üzerinde incir ağacı bu incir ağacı altında malımız vardır. Bu değirmenin tam karşısına gelen yerde bir küçük tepe var tepenin 6 adım arkasında emin ağanın mezarı var mezar taşında bulgari eminağa yazar. Ve altında bir haç var. Burada hem yerin doğruluğunu hemde mezarın olduğuna bir işaret ile yemin edildi. Mezarın altında kapalı mağra vardır. Mağra tuzaklı olup girişinde bir taş altında dişli Razel yay var ondan sakının.

Mağraya girildiğinde sağ tarafta eminağanın kanlı elbiseleri bir çiviye asılıdır. Mağranın tavanında at karığı ve kesik baş çakılıdır. Mağara içinde merdiven olup küçük dar olduğu için kolay çıkılmaz. Merdivenin tam karşısında bir nişan balkayasına benzer dikkat edilir ise yaylı tuzak olduğu görülür. Bu mağra en tehlikeli mağralardan biridir.mağra içinde yerde de işaretlerimiz vardır bu mağradaki tuzaklara dikkat etmek gerekir. Mağr aiçinde su taşıyan sıra ile kızlar vardır.

Arkalarında bir av köpeği bir tavuk yumurta üzerinde kuluçkaya yatmış önünde kırık bir istavroz resmi duvarda bir kurt başı resmi kurdun baktığı yerde mağra içinde kapak taşı kapak açılınca 2 oda dolusu büyük variyet buradadır. Mağara dışında bir kızılcık ve bir çınar ağacı vardır.bu dışarıdaki ağaçların üzerindeki tepeyi biraz geçersek batı tarafında ikinci tepe görünür burada tepenin yamacında Bizanslılardan kalma taş bir kilise vardır.

Kilise içinde papazın durduğu taş mihrap önünde dışardan gelme bir taş içine bakılmalıdır. Kilisenin 15 adım aşağısında iki su kaynağı olup birinin suyu acı diğeri tatlıdır. Değirmenin bulunduğu dere 6-7 saat mesafede olup bu değirmenin suyu iki kaynaktan gelir birisi kuru dere olarak adlandırılır kışın su gelir yazın ise kurudur kaynaktan gelen suyun önü sek bozasın diye horasandan sıvanmış 2 metre duvar yapılmıştır. Değirmenin suyunun geldiği kaynak başında ki taş üzerinde bir tabanca resmi olacak. Su birinci taşı ve ikinci taşı da yalayarak üçüncü taşı dolanır değirmenin karanlık oluğuna iner. Dolandığı taş üzerinde bir haç resmi vardır.

Bu haçın altında 40 adet gümüş para var. Değirmenin karanlık oluğu taş olacak ve zerinde kahve değirmeni resmi olacak. Değirmenin odasının iki duvarı dört kayadan olup kiriş atılan ağaçların yerleri tavan oyma olacak değirmen odasına 3 basamak ile çıkılır. Basamakların altına bakarsan 3 adet tabanca vardır. Biri rus diğeri Osmanlı diğeri ise bulgardır namluları altın işlemedir. Değirmenin karanlık oluğuna 9 basamak merdiven ile çıkılır bu merdivenlerin 8 tanesi kudretten biri yarım değirmen taşındandır. Bu yarım değirmen taşı altında 27 okka altın meblağ vardır. Değirmen önünde bir binek taşı var bu taşın 4 köşesinde delikler olup her delikte 20 adet altın vardır.

Değirmen duvarında bir haç bu haçın bir metre doğusunu kazar isek burada gömülü olan parayı buluruz. Değirmen önünde 6 kişinin devirebileceği büyüklükte bir taş vardır. Bu taşı devirdiğimiz vakit altında bir kılıç olduğunu görürüz. Bu değirmen üzerinde büyük bir taş değirmen üzerine düşecek gibidir. Bu kaya düşerse değirmen harap olur. Değirmenin önünden bir patika gider. Bu patikadan bir kişi gidebilir.

Bu patikanın yukarıda iki taş arasından bir kişi zorla geçer. Aralıktan geçince yarım değirmen taşı vardır. Buradaki bir diğer taş üzerinde sofra takımı vardır. Burası düzlük bir yerdir. Bu düzlükte 12 adet dikili durumda taş olup birisi siyah renktedir. Bu siyah taş altında çömlek içerisinde karışık para var. Değirmenin 50 metre yakınındaki çayırlıkta ancak bir araba yükü kadar ot alınabilir. Buranın kenarında abrayı andıran bir kaya var bu kaya üzerinde iki öküz resmi yapılmıştır.

Öküzlerin ikisi kıç kıça vermiş olup birinin boynunda 7 kat dolalı zincir. Sarılı haldedir. Diğer öküzde ise bir çan vardır. Öküzlerin göğüsleri arası kazılmalıdır. Öküzlerin yakınında bir yapma çeşme vardır çeşmenin mihrabında bir köpek budu resmi vardır. Su içmek için eğildiğinde dizlerin yarım değirmen taşına değer.

Bu çeşme çır çır çeşmesidir. Yarım değirmen taşının altında bir kahve değirmeni içinde değerli altın vardır. Bu çeşmenin üzerinde 3 adet taş olup ikisi birinin üzerine kapatılmıştır. Sağ tarafa doğru olan taşın bir karış altında parası vardır. Çır çır çeşmesine yakın devrilmiş kazana benzeyen bir siyah kaya var. Bu kaya üzerinde bir yengeç resmi olup bu kaya arkanı dayarsan çayırı görürsün. Taş ile çayır arası 150 adım gelir. Taş ile çeşme arasını adımlayıp tam ortasını bul buradaki bir taş üzerinde saz resmi var sazın 6 teli 7 burgusu var. Büyük para bu taş altındadır. Değirmenin altında bir değirmen daha vardır. Bu ikinci değirmeni 135 adım geçtikten sonra bir burun var bu burunda topal ayı resmi mevcuttur.

Topal ayının altı 1.5 metre genişlikte kaldırım taş ile döşenmiştir. Taşlar beyaz olup ayının altında bir taş siyahtır. Bu taşı kaldır. Ayının önünde bir adam boynuna sokulu bir çubuğu olacak ayının zinciri ayıcının beline dolalı ve ayıcının elinde def olacak. Ayının ayağı topal karnı gebe burada ayıyı seyreden 3 kadın birinin elinde mendil birinde meyve diğerinde çiçek vardır. Ayının karnı mücevher ile doludur. Derende coşkun bir su gelse bu su ayının ayakları dibine değer.

Ayının karşısında kara kayalık var burada manda büyüklüğünde bir kaya üzerinde 12 fincan ve iki cezve bu bizim 1 çete başı ve 11 adamdan ibaret olduğumuzun ve bu variyetlerin bize ait olduğunun işaretidir. topal ayının üzerine buruna çıkarsak büyük bir kaya görülür bu kaya üzerinde şahin resmi olup bu kayanın kıblesine 200 adım gidersek bir araba resmi vardır. 4 tekerlekli bir tekeri dağılmış beygirlerden birinin ayağı kırılmış arabada kamçı sokulu arak tekere bir Çerkez kaması takılı bıçağın uzu karayı gösterir bıçağın gösterdiği tarafta atın topal ayağını ara altına bak arabanın altında da bir miktar altın var.

Arabanın arkasında bir köpek olacak. Arabanın 300 adım ilerisinde 4 atlı resmi vardır. Baş taraftaki atlıyı yokla taşın deliğini bulursun. Bu atların altında gün batısında 400 adım ilerisinde dere olup bu dereyi takip edersek Bağdat yoluna ineriz bu derenin adı atlı deredir. Bağdat yoluna buranda indiğimizde 10 adım ileriden bir yığma ve bir mağra vardır.

Mağranın kıble tarafında 3 mezar mezarların yanında horasanlı duvar ve bir yığma olacak. Toplu kantar bu mağaradadır. Kantarın iki topuzu olup birisi 45 birisi ise 90 okkada durur. Kantarın üzerinde ZEGU yazsısı vardır. Bununda üzerinde terzi makinesi vardır. Terzi makinesinin olduğu yerde mağra içinde terzi aletleri duvara işlenmiştir. Cetveli makası buradadır.

Mağranın ağzını ortalar 3 adım içeri girersek bir çember görürüz.bu çemberin içi 45 okka altınla doludur. Kantarın üzerinden gün doğusuna gidildiğinde kayalık bir mevkiye gelinir. Buradaki kayalar üzerinde 3 gemi resmi vardır. İkisi devrik biri düz düz olan geminin 3 direk birisi kırık kırık olan yerde bir tüfek mermisi ile altın konmuştur. Geminin arkasında 3 basamak merdiven olup üzerinde martı kuşları uçar önünde su kovası vardır. Bu kovaya bakılırsa 500 akçe içindedir. Geminin merdivenlerinde bir şarap tası geminin önünde bir çan vardır.

Geminin bir metre altı kapalı mağaradır. Bu mağra içinde 90 okka altın ve heykeller vardır. Ceneviz kalesinden bakarsak kudret kalesi görülür. Bu kalenin ortasında tek bir mezar mezarın ayak ucunda bir pınar olup mezarın altı kaldırımlıdır. Mezara 30 adım mesafede yassı bir taş olup üzerinde burgu resmi vardır. Bu burgu resminin gösterdiği yerdeki taşın altı doludur. Kudret kalesinden çıkarken sol tarafa döndüğümüzde bir kişinin yaya olarak yürüyeceği patika vardır. Kudret deresinin ağzında sivri kayalar iki suyun karıştığı yerde sağ omuz yönünde sivri kayalar arasında mağara 3 basamakla girilecek bir mağara ağzı görülür. Bu mağaranın iki yanında alçıdan yapılma kadın memeleri olup parası içindedir kırılıp alınır.

Mağaranın sağ tarafında bir insan kolu sol tarafında bir kılıç resmi vardır. Mağara içine girildiğinde oturmuş vaziyette bir derviş ve bir siyah taş var. Buranın parası siyah taş altındadır. Cenevizlerden kalan eşyalarda buradadır. Kudret kalesinin bir kurşun atımı mesafesinde kudret kayası vardır. Kudret kayasının ön tarafında oluklu kama kabartma oyuktan su akıtılırsa suyun aktığı yerin başında insan oturabilecek şekilde yapılmış bir koltuk taşı var buna oturup baktığın zaman halka görülür.

Buranda şimale ( kuzey ) doğru yürüdüğün zaman önüne 3 toprak höyük gelir. Ortadaki höyüğü aç. Buradan gün doğusuna bakar isen köy bekçisi gibi bir kaya görülür. Buraya yakın birde saçaklı kaya vardır. Bu saçaklı kaya altına 40 at çekilebilir. Buraya at bağlama yeri dedik. Yağmur yağarsa atların sağrıları ıslanır. Buranın altı taş döşemedir. Kayanın 30 adım mesafesinde bir kerpeten çekiç resmi vardır. Çekiç kerpetenin kolları arasındadır para da bu kollar arasındadır. Ön tarafında 30 metrelik bir uçurum var. Bu kayanın üzerinde 14 adet nal olup hepsi alafrangadır. Bir tanesinin ortası deliktir bu nalı kazarsan kapak taşı bulursun kapağı aşıp aşağı ine sol tarafa bak orada istavroz olacak burayı kaz para burada.

Kayanın yanında elma ağaçları var bu ağaçlar arasında bir ev kadar kaya var. Büyük malımız bu kayadadır. Bunun güney doğusunda bir avcı ve ceylan resmi vardır. Avcı nişan almış ceylan ona bakar vaziyette bu taşın önünde bir mezar var 7 heybe dolusu variyet burada taşın önünde gömülüdür. Buradaki mağaraların biri açık diğeri kapalıdır. Kapalı olanın ağzı kemerle çevrilmiş olup üstünde 7 adet delik deliklerinn altında kemerli olacak bu marağada civ civli tavuk var. Altı civ civ altında iki civ civ sağında iki civ civ ise tepesinde toplam 9 civ civ bir tavuk olacak. Başındaki civ civin içinde para olup bölgenin nişanıdır.

Volçan Voyvoda İtirafları

Ocak 1845 Aklıma bir anda tüm bu gizli çalışmalarımı birgün gelipte çözecek o osmanlı torununa geldi Acaba bu kıta böyle bir süper beyine sahip bir çocuk doğururmu bu osmanlı karıları. Olaki böyle bir zekaya sahip benim tüm bu çalışmalarımı çözecek olursa işte o zaman tüm hıtistiyan aleminin sonu geldi demektir. Çünki bu beyne sahip bir osmanlı nın neslide ona çekecek ve en az onun kadar düşünecek değil sade babası gibi benim faliyetlerimi tüm bizans faliyetlerini çözer…

Tüm hıristiyan aleminin renkli rüyasını yok eder. Buda şimdiki ve önceki osmanlı imparatorluğunun çok daha güçlüsü kurulur. Ve ebediyete dek hüküm süreceği anlamına gelir. Böyle bir şeyi düşünmek ve hayal etmek bile beni korkutuyor inanıyorumki İsa tüm hıristiyan alemini koruyacaktır… Ama kahinim ve çok değer vermiş olduğum papazım Pancov yaptığı çalışmalar gizli güçler ile görüşmeleri sonucu benim gerçekten korkumu doğrulamakta idi…Dolayısı ile tüm bu olayı mümkün oldukça geciktirebilmek için tüm karanlık güçleri seferber edecek en güçlü tılsımlar yapılarak bu kitabımı ebedi istirahatgahına yerleştirip ayrıyeten bu alana o denli bir tılsım bıraktıkki Akrepler ve yılanlar dünya var oldukça bölgemi ve özellikle bu kitabı DEFN ettiğim bu yeri bekleyeceklerdir…

Taki Tanrı benim korktuğum ve tüm Hristiyan aleminin gelecekte çok korkacakları o osmanlı kahramanı bu kitabımı bulup çözeceği güne deki Marmara denizi dört adacıklar mevkiinden karaya çıktık.

Kara tepe istikametine ilerliyoruz. Yolumuzun deniz tarafında etrafı taş duvarla çevrili çobanına ait kulübesi bulunan kapısı denize karşı Domuz Koturası var. Daha ileride çok az suyu bulunan Çatak Deresi üzerine kurulmuş sade mermerden mamul korkulukları dahi bulunan süslü Efendi Köprüsü’nden geçtik ve nihayet daha ileride anayoldan ayrılarak Kara tepe’ye tırmandık. Zirveye yakın kayalıklar önünde yol ikiye ayrılmıştı.

Mıntıkanın iç kısmına giden yolun ağzında yerdeki ve yerli olan kayaya tam takım ve üzerinde binilmeye müsait ön sol karşısında kantarması asılı bir Eyer yapılmıştı. Kara tepe’nin en hakim noktasına denizden çıkışımızdan 4-5 saat sonra gelebildik. Buralardaki bütün kayalar kırçıllı ve işlemeye müsait mermerdir.

Elimizdeki mevcudu koymaya müsait yeri seçtik. Bu arada kayalıkların en yüksek yerinde gözcülük yapan arkadaşımız daha evvelden yapılmış bir işareti haber verdi. Şöyle ki; bu işaret içerisinde iki kişi rahat yatabilecek etrafı kıyılıklı ve kornişli bir Tekne idi. Kendi işimizi gördükten sonra bu Tekne’nin gün doğu köşesini kırdık. Etrafı göz muayenesine tabi tuttuğumuzda kraliyet devrinden kalma bir de Höyük gördük. Artık işlerimiz bitmişti. Çerkez Eyeri’nin önündeki yoldan Kurt Tepe’ye doğru yola koyulduk.

Altı saatten fazla bir zamanda tepeye çıkarken dik kayalık bir yerde yol yine ikiye ayrıldı. Burada da, yine mıntıkanın iç kısmına giden yola işaret olarak ağzı açık bir Kurt Başı çizilmiş olduğunu gördük. Kurt Tepe düzlüğünde biz sivri bir kurt mezarı inşa edip yakınada o tepeye yabancı ve siyah bir taşa bir istavroz yaparak yere diktik. Bundan sonra ağzı açık kurt başının gösterdiği yoldan dört saat kadar ilerlemek suretiyle üzerinde tarihi kartal yaşayan azametli Kartal Kaya’nın üzerine çıktık.

Solumuzdaki kaya çok büyük, oldukça sivri olup askıda ağzı fırına benzeyen mağarasının kapı tavanına koyun çanını asarak sivri kayayı da kaydımıza aldık. Sağ tarafımızda üçüncü kaya ayrı büyüklükte olup şahinler uçuştuğundan buna da Şahin Kaya dedik. Üç kaya arası iki çatak dersi birleşip aşağılara doğru takip edildiğinde derenin sağında birbirinden bakıldığında gözükmeyen üç mağara vardır. Bunlar Sulu, İsli ve Kemikli mağaralardır.

Sulu mağaranın içerisine girdiğimiz zaman kaynayıp sola doğru akan ve ark içine alınmış suyu takip ettiğimizde bu arkın sağ ve solunda insan ve hayvan gidiş gelişine müsait yol da vardır. Burada sağlı sollu insan ve hayvan barınağı odalar görürüz. Ve nihayet su mağara içinde kaybolur. Mağarayı devam ettiğimiz zaman yeryüzüne çıktığımızda ancak üç-beş kişinin oturabileceği bir kaya düzlüğü ve fakat her tarafı uçurum olup aşağılarda gördüğümüz halkı yerli Yörük olan yeni köydür. Tekrar geriye dönerek giriş kapısından çıkıp selamet buluruz.

İkinci mağara İsli mağaradır. Bu mağarada çok fazla ateş yakıldığından hemen her tarafı isli olup iç kısımlara doğru mağara iki kola ayrılır. Bunlardan birinden gitmek çok tehlikelidir. Diğer kolunda insan barınakları vardır.

Üçüncü mağara Kemikli mağara olup, giriş ağzı çok büyük içi meydanlık gibi ve son tarafta büyük bir yığıntı olup kazıldığında bol insan kemikleri ve katır kemikleri ve nallarına rastlarız. Bu mağaranın daha iç kısmı da aynen isli mağara gibidir. Ayrıca mağaranın girişinde olan meydanlıktan yeryüzüne kadar hususi delinmiş yuvarlak duman ve hava bacası olup, mağaralar çıkışımızda hemen solunda da, kapalı bir kuyu vardır.

Bundan sonra dereyi takip ettiğimizde bu dere Çukurköyün (Çukurcambaz) ortasından geçip aşağılara iner. Bu köy 40 hane kadar olabilir. Evlerinin baktığı tarafta, yani dereyi aşağı istikamette takip ettiğimizde dirsek dirsek kıvrılarak gider ve bu dirsekler önünde ayrı ayrı üç dübek taşı olup ortadaki kırıktır. Bunun tam karşısında birbirine dayalı iki büyük kayanın altı çadır gibi olup çobanlar ateş yaktığından işlenmiştir. Bunlara çatma veya isli kayalar denir. Çukurcambaz köyünden kasabaya giden yol üzerinde 20 kadar binek taşı olup, bunların çoğunda rakam veya başka işaretler vardır.

Çukurköy’den tekrar Kartal Kaya’ya çıkar da, bu kayaya geldiğimiz yolu Tahtalı köye doğru devam ederken saatli kayayı bu yolun sağında göreceğiz. Bu noktada da yol ikiye ayrılacak. Bir tanesi Türbe tepeye çıkarken Ambar kayanın yakınında olan Ayazma’ya bir patika gider. Ayazma önünde yarım değirmen taşı vardır.

Ambar kaya ambar biçimi oyuktur. İçinde meşale, gül ve istavroz resimleri var. İsatavrozun bir ucuna hazan yaprağı dahi işlenmiştir. Daha yukarı çıkarken şahini tavşana saldırır vaziyette yapılmış olduğunu görürüz. Türbe Tepe üstünde türbe meydanında koltuk gibi üç oturak taşı, yan tarafta oyma nöbetçi mahalli alnında yarım ay, onun karşısında bütün ay güne bakıyor halde yapılmış olup, 3-5-7-9-11 rakamları yazılıdır.

Aynı tepede ayrı bir yerde bir kahve tepsisi alt alta 8 fincan, cezvenin ağzı önünde 4-8-16 rakamları vardır. Hemen yakınımızda patika ikiye ayrılıp bir tanesi taş döşeme bir yola çıkar. Bu yolu yukarıya doğru takip edince solumuzda taşında bir salkım üzüm resmi olan suyu çok az akan Çırçır Çeşme’nin arka taraflarında gayda ve daha ayrı yerde de sakallı keçi başı resimleri vardır. Çeşme önündeki yoldan tepe üzerine çıktığımızda Hora meydanı ortasında sandıkvari siyah bir taş olup bir köşesinde sancak deliği vardır. Meydanın çevresinde 41 oturak taşı olup bazıları hususi yapma, bazıları biçimsiz taşlardır. Bunların bazılarında rakam, istavroz gibi nişanlar vardır.

Muradiye köyü yakınlarında gelin ata binmiş, alayı arkasında çalgıcıları dahi mevcuttur. Bu kayanın mevcut olduğu tepenin hakim noktasında siyah taşa oyulmuş susam tavası ve ayrıca oyuklar. Yine buralara yakın içinden az su akan fakat çok sarp bir derenin kayalıklarında bol domuz resimleri bunların ortalamasında dik bir kayadan inen su yarıntısı karşısında eskiden çalıştırılmış bir altın madeni ocağı vardır.

Su yarıntısı ile sarp derenin birleştiği yerdeki kayanın burnunun yüksek ve sarp yerinde olarak değirmen kayası yapılmış ve bu kayanın dört yönüne birer istavroz vurulmuştur. Uzunhasan köyü dersi ve değirmenleri en altta olan değirmenin önünde hiç biçimsiz manda gibi siyah bir taş vardır. Çaltıdere köyü yakınlarında önü düzlük olan bir kaya burnunda trança balık sanki sudan çıkmış tekrar dalacak gibidir. Göksu’nun başı Üç tepelerin orta tepe dibinden çıkar.

Hersek köyünün yanından geçerken büyük su uçtu şelale yapar. Buranın tam doğusu 103 adım mesafede dört köşe bir taşta koyun başı sığacak büyüklükte halka oyuğunun baktığı istikamette bir yığın toprak olup, rengi bu araziye uymaz ve üzerinde katiyen ot bitmez. Buraya da yakın bir yerde üstüne üç çentme basamak ile çıkılabilen bir kayanın üzerinde iki daire çizilidir. Bunların birinden ayrıca çekilmiş bir su oluğu var. Bu istikamette ve çok yakınında üzerine oturulacak bir koltuksu taş ve bir de, dede vardır.

Horoz köyü yakınlarında sırtında cüppe elinde tespihi olan bir derviş 75 adım karşısında da, boynunda istavrozlu bir papaz vardır. Tekke köyü içerisinde bir ziyaret yeri olup, yukarısına çıkarken kayalıklarında konçlu çizme resmi var.

Ayrı ayrı üç şahısa ait değirmenlerin karşısındaki kuru dere istikametinde Karacalar köyü yakınında dikili bir kayada posta güvercini resmi vardır.
Karahasan köyü ile yeniköy arasında minare kayaya çıkan merdivenlerden alt kısımdan 12 tanesi kırık olup aynı köyler arasında kurudere üzerine kurulmuş 3 gözlü kemer köprü üstünden değirmen arkı geçer. Bu köprünün orta kemerinde bir karaca başı ve istavroz, ilk gözünde de, siyah dört köşe bir taşta Kara Hasan yazılıdır. Köprüden geçen arkın suyu papazın değirmenine, değirmenin karşısında da, papazın mağarasına gideriz.

Paşaköy civarlarında kudret hamamları olup, esas hamamların varlığından kalma döşeme mermer taşlarda karaca, kurt ve köpek izleri vardır. Ayran pınarı buralara çok yakındır. Pınarda 3 basamak var. Pınar arkasında bir taşta da bir gayda resmi görünür. Hamam harabelerinin karşı kısımlarında ismen nohutlu kaya ot yığınına benzeyip bir yerinde 366 rakamı yazılıdır. Mıntıkanın iç kısımlarında Kara göl, etrafında tamamına hakim yükseklikte bir kayalık içerisinde bir buçuk dekar kadar yer kaplar. Suyu oldukça derindir.

Göl çevresinin alt araziye açık olan kısmından araziyi tetkik edecek olursak nihayet sarı gölü görebiliriz. Fakat sarı gölün olduğu yerden kara gölü görmek mümkün değildir. Sarı göl vezir tepenin kuzey eteğinde olup kara gölden pek farklı değildir. Fakat sığdır. Gölün ortasında siyah ada gibi bir taşta iki adet güvercin resmi biri su içer, diğeri içmiş havaya bakar haldedir. Sarı gölün tepe kıyıları kıraç kayalık olarak yükselip bu kayalıklarda ayağı prangalı kaçak bir hapis asker resmi vardır. Bu kıraç kayalıkta yabani zeytin ağaççıkları göze çarpar.

Sarı gölün ispatı bundan başka Vezir Tepe üzerindeki 22 adım boyunda ve etrafı taş kaldırım döşeli vezir mezarı ile tamamlanmış olur. Sarı gölün akabilmesi için açılmış olan hendek var, arkı göl ucunda yan işlenmiş taş duvarlıdır. Bu hendekten akıp giden su Harami dereye karıştıktan sonra dereyi aşağıya doğru takip edersek yakın mesafede ve derenin sağında içine 3 basamakla girilen, savak başına 9 basamağı olan her bir tarafı hatta arkı bile taştan oyma Emin Ağanın değirmenini görürüz. Savak başı ark içinde 7 tane civciv olan bir kuluçka tavuk, civcivlere saldıran bir de yılan resmi vardır.

Değirmene çok yakın bir kayada Topal Ayı ve ayının baktığı istikamette askıda bir mağara, içerisinde sağ duvarında bir çiftçi öküzlerini çocuk yatar vaziyetindedir. Ayının ayağının noksan kısmı kaşının üzerindedir. Buradan geriye Harami dereyi yukarıya takip edersek, derenin solunda sarı meşe ormanlarına rastlarız.

Meşeliğin dere içi uzantısı ortalamasından Vezir tepe üzerine doğru tırmanmaya koyulunca bir-bir buçuk saat yürüdükten sonra karşımıza çıkan kanaralarda kıç kıça yatar halde renkleri ve sağlıkları bir birinden ayrı olan iki öküzün birinin boynunda çan asılıdır. Buradan daha iki saat kadar yukarıda yine karşımıza çıkan kanaralarda tek öküz otlar halde olup, öküzün baktığı tarafta ve 51 adım mesafede bir Yörük kızı bir tutam otu öküze uzatırken görürüz. Daha da yukarı kısımlarda geniş alanda bol ve türlü türlü resim nişanları ile karşılaşırız. Daha bir hayli tırmandıktan sonra karşımıza top koru çıkar. Top koru’da kayalıklarda hamile bir kadın, elinde bir çocuk tutuyor görürüz. Daha birkaç saat tırmanırsak Vezir tepenin üzerine çıkarız. Tekrar geldiğimiz yoldan gerisin geriye dönerek nihayet Harami dere’yi kaldığımız yerden yukarıya devam edersek dere ikiye ayrılır. Sağa gideni Şeytan dere olup, bu dereyi gezdiğimizde üç tarafı taşa oyma, arkı taş oyuk Ali Bey Değirmeni’ni görürüz.

Değirmenden çıkan su ile diğer dere arasında Sofra Kayası bulunup, üç basamak merdivenin kamalaması üç baklalı olup üzerinde tabak içinde bir buçuk balık, ayrıca kase, yarım ekmek, tuzluk, çatal ve kaşık bulunmaktadır. Sofra Kaya doğusunun bir tepe aşımı sonraki derede Dağarcık(Arkacık) Değirmeni Kazan Dere’de olup, her bir tarafı taşa oyma olarak diğer değirmenlere nazaran çok daha sarp yerde yapılmıştır. Değirmen domuzluğundan dökülüp çarkı çevirerek çıkan suyun sıçradığı yerdeki moloz taş yığıntısına 7mt mesafede kabartma siyah renkli domuz resmi vardır.

Bu değirmenin suyu dereden ve ayrıca kaynaktan gelir. Değirmene 200 arşın kadar mesafede olan kaynağın üstündeki yolu kuzey istikamete takip edersek Kara Orman Mevkilerine girer ve ilerledikçe pek sarp ve pek büyük, aynı zamanda alnı kesik halkalı kayaya rastlarız.

Bu kayanın ön cephesinde ve yerde kayayı ve etrafımızı seyre dalarsak etrafımız bir sürü irili ufaklı kaya yığıntısı halindedir. Bunların arasında en büyük olanı misalen bina kadar ve fakat kambur oluşu ile şeklen kaplumbağaya benzer. Bunun üzerine çıkıp halkalı kayaya baktığımızda solunda mihraba benzer nöbetçi mahallini, onun sağında tabii büyükçe taş yarığını, daha sağında hafifçe bir kovuk olup kayanın yukarısına doğru baktığımızda aşağıdan yukarıya doğru 18 arşın yüksekte olan halkayı sağa sola yatar kalkar durumda görürüz.

Bu kayaya sırtımızı döner de, yine ön tarafları seyre dalarsak çok sarp kayalık bir inişten sonra eski Bağdat yolu, yine sarp bir iniş büyük bir akarsu, suyun ötesi harabelik bir arazi, yükselen bir tepenin kayalıkları. Bu kayalıklara çıktığımızda en yüksek yerinde taşa oyma bir koltuk, bu koltuğa oturup da halkalı kayaya doğru baktığımızda halkası ile kendimizi burun buruna görürüz. Buradan görünüşü ile bir gözlüğü andırır. Halkanın Kaplumbağa taş üzerinden ve koltuktan başka yerden gözükmesi imkansızdır.

Halkalı kayanın önünde tek siyah taş, üstünde ok gösterir. Koltuktan sol karşımıza baktığımızda bir boğaz, içerisine ana-yoldan ayrılan bir yol ve o yoldan gidersek suyu ayakta içilen ve taş oluktan akan bir çeşme, daha ileride bu yoldan sapan yolu takip edersek Sinekli Mağarayı buluruz. Mağaranın girişi karşımızda dört köşe sütun halinde göreceğimiz taşın alnı delik olup, mağaranın sağ duvarında bir nal resmi, içine ilerlediğimde meydanın orta yerinde bir kuyu göreceğiz.

Bu kayada işlenmiş taşların her birinde istavroz vardır. Daha ilerlersek mağara iki kola ayrılır. Biri tehlikelidir. Mağaradan dışarı çıkar, patikamızı takip edersek epey zaman sonra halkalı kaya üzerine çıkar ve yan yana üç tane mezar görürüz. Halka uçurumu bu mezarlara tam 200 adımdır. Uçurumun başında çizilip oynanmış dama oyunu görürüz. Bu halkalı kayanın üzerine de, gayri hiçbir yerden çıkılmaz.

Adı Geçen Definelerin Cinsleri

1- 1500 okka (1924 kg)sırf Napolyon

2- 2.247.077 okka (2.883 ton)muhtelif

3- 141 okka (181 kg)fındık

4- 145.916 okka (187.210 kg) altın

5- 28 Heybe dolusu

6- 1 Güğüm dolusu

7- 8 Deve yükü

8- 2 Fıçı dolusu

9- 1 Sanduka

10- 9 Teneke dolusu

11- 145 Torba

12- 17 Bakraç dolusu

13- 141 Kazan dolusu

14- 9887 Beşibirlik

15- 6700 Mahmudiye

16- 165 kişinin taşıdığı miktarı belirsiz

17- 1 Kazan Reşat

18- 1 Teneke İngiliz

19- miktarı bilinmeyen Takyonus

20- 3080 adet külçe

21- 289.945 okka (372 ton) külçe

22- 18.012 okka (23.109 kg) Çubuk

23- tamamı som altından Volçanın değirmeni1- 1500 okka (1924 kg)sırf Napolyon

24- som altından At eğeri

25- 5 adet altın ziynet dolu mezar

26- 90 okka (115 kg)ve 95 okka (122 kg) 2 adet altın Kantar

27- Halkası çekilince 1 gün (24 saat) kayadan akacak Altın

28- sayısı bilinmeyen altın tas ve tepsiler

29- 90 okka (115 kg) Elmas

30 13 adet Elmas

31- 3 adet Lahit

32- Mahsen dolusu Heykel

33- ( sayısı verilen) 600 adet Heykel

34- 6 okka (8 kg’a yakın) Mücevher

35- 5 adet kıymetli taşlı kemer

36- 5 kuyu varlık

37- 1558 okka Gümüş

38- 1 Sandık ziynet

39- 7 Heybe ziynet

40- 1 tokmak Elmas

41- 2 adet Tabanca

Dönemin ünlü eşkiyaları.

1- TİMORYANİ (İTALYAN)

2- ANDRİA KAPTAN (RUM)

3- MİHAİL KAPTAN (RUM)

4- EMİN VOYVODA (HASKÖY)

5- SARI MEHMET (KÜTAHYA)

6- VELİ EFE (DUDAKLI)

7- SARI AHMET (KİRMAS)

8- KARA ŞERİF (SELANİK)

9- KOCA İSTİM (GEMLİK)

10- İSMAİL BEY (ADİRNAS)

11- APOSTOPOL (MİDİLLİ)

12- ÇOLAK MANOL-MİMAR(malkara mahallesi kurŞunlu köyü kemalpaŞa ilçesi bursa

13- KOCA YORGİ (İZMİT)

14- ALANOS PAŞA (GEVYE)

15- KATIRCI YANİ BEY (SARUHAN)

16- PAPAZ VOYVADA (KAVALA)

17- KAYNARCALI SARI RECEP( ARNAVUT)

18- KOCA TOROS BEY (ERİKLİ)

22- TODORİ (KAYSERİ)

19- AGOP (ERMENİ)

20- NİKO (BANDIRMA)

21- KATIRCI NAMIK BEY (ADAPAZARI)

22- TODORİ (KAYSERİ)

23- LEFTER (geyveli kurt baŞlİ kara lefter )

24- Alİ BEY (ARMUTLU)

25- KARAHASAN PAŞA (KARAHASANKÖY)

26- HEKİMO?LU Alİ (BIYIKLI)

27- POP MARTİN (BULGAR)

28- VOYVODA VOLÇAN (BULGAR/EFLAK)


Yorumlar - Yorum Yaz
Sosyal Medya

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam134
Toplam Ziyaret303361
Site Haritası