• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

 Definede Aslan İşareti Ne Anlama Gelir ?

Definede Aslan İşareti Ne Anlama Gelir ?

Lion, island of Kea, Cyclades, Greece

Kral mezarıdır, gücü ve namusu sembol-ize eder, özellikle antik yunanda tanrılar için savaştığına inanılır, bu nedenle tüm aslanlar kral mezarları yanlarına betimlenir, kralın tüm altınları ve mezarına giden yol başında aslan mutlaka vardır, mezar çeşidi ise kaya mezar yada oda mezar şeklindedir höyük ve tümülsülerde aslana rastlamak çok zordur varsa-da çok nadirdir höyük tümülüslere genelde öküz ve boğa işareti koyulur onlarda kral mezarıdır. Aslan işareti çözümünde aslanın duruşu çok önemlidir, saldırır vaziyette yada uyur vaziyette olması anlamları değiştirir yine oturan veya ayakta duran aslanlar farklı anlamlar taşı yatan aslanın meblağı arka tepede dururken ayakta olan aslanın meblağı baktığı taraftadır, saldırı pozisyonundaki aslanın meblağı ise aslana çok yakın yerdedir, uyuyan aslanın meblağını bulmak kolay değildir çok derindir 14 kişi 14 gün çalışmayınca sonuca ulaşamaz.

Diğer görüş: Aslan işaretleri kral mezarları olan yerlere resmedilir, aslan ve öküz her iki-side kral mezarı işaretidir. aslana yakın tepeler bakılmalıdır, özellikle güneşin hem doğarken hem batarken vurduğu tepeler çok önemlidir. aslan daha çok kaya, oda mezar şeklinde tasarlanırken, öküz ise yığma tümülüs, höyük şeklinde tasarlanır. krala ait tüm eşyalar (altınlar) mezar içerisinde bulunabilir.

1- Orta çağ Sembolizminin bir ögesidir. Aslan Hz. İsa’yı simgeleyen bir sembol olarak karşımıza çıkar. İsa peygamber sık sık resim ve heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesi ile betimlenirdi. Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç ve krallık anlayışlarına dayalı bir düşünce ile betimleme yapılırdı. Aslan heykeli antik dönemin saray benzeri yapılarda giriş veya yürüme bantlarında görülmektedir. Böyle bir işaret görürseniz (Aslanlı yol) sarayın giriş kapısındasın demektir. Ayrıca genellikle karşı karşıya olmak üzere iki adet olurlar. Buradan da eğer birini bulduysanız diğerini de arayıp bulabileceğiniz sonucunu çıkartabiliriz.

2- Aslan figürü ilk çağlardan beri, her kültürde ve bu arada Orta Asya ve Anadolu Türk Mitolojisinde kuvvet, kudret, hükümdarlık sembolü olarak kullanılmıştır. Anadolu’da taş, mermer, ahşap, halı, kilim, minyatür vb. her tür malzeme üzerinde görülür. Günümüzde de hemen hemen aynı amaçlarla kullanılmaya devam etmektedir. Ancak, çift gövdeli aslan figürü, kaynakların da işaret ettiği gibi, kuvvetin iki katına çıkışını ifade ediyor. Ayrıca Ermeni kültürünün önemli bir bileşenidir.

3- Aslan kaya heykel halinde olanlar mutlaka kral mezarlarında kullanılmıştır. Çift olanları höyük önlerinde tek olanları yüksek kaya mezarlarının altı veya üstündedir. Define 30 metreden uzak değildir. Saklantı çok değerlidir.

Aslan, Antik dönemlerden kalma saray veya benzeri seviyedeki harabelerin giriş ve yürüme bantlarında bazen açıkta veya toprak altında bir aslan heykelinin bulunması sık yaşanan olaylardandır. Şayet bunlardan bir tanesine rastlanırsa bilinmeli ki burası sarayın giriş yoludur. (Aslanlı yol) aynı zamanda bu tür bir heykel tek olmayacağı için aynı mekanda ve yolun sağlı sollu giriş noktasında bundan iki tane olacaktır.

Ayrıca, Orta çağa ait sembolizmin bir ögesidir. Bu da yine Hz İsa’ yı simgeleyen motiflerden bir tanesidir. İsa peygamber sık sık resim ve heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesiyle betimlenirdi. Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç ve krallık anlayışlarına dayalı olarak Hz. İsa’nın bu motifle ifade edilmesi yaygın bir oluşumdur.

Bunların haricinde, Aslan işaretleri mağara,mezar ve kayalar üstünde işaret olarak ta kullanılmıştır. Bunlar gömüyü simgelemektedir. Aslan işareti olan her gömü, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi anlamına gelmektedir. Mağara önlerinde yapılmış bir işaret ise, kapatılmış oda aramalısınız. Açık bir mağara yoksa, ağzı kapatılmış doğal görünüm verilmiş mağaraya uygun yerler bakmalısınız. Ülkemizde deniz kıyısına yapılmış aslan işaretleri bulunmaktadır. Bu işaretler, deniz korsancılığı yapmış korsan liderlerini simgelemektedir. Suyun içinden girişleri olduğu defalarca görülmüştür. İşçiliği zor fakat hazinesi büyük olan güzel işaretlerden birisidir.

 

Aslan kralı simgeler değerli define işaretidir, kral mezarıdır.

1- Aslan işareti ayakta ise aslanın baktığı yerde pençe izi aranız. bu pençeler kaç tırnaklı ona bakın uzun tırnak kısa tırnak malın yerini verir.

2- Aslan ayakta yada oturur anıt şeklinde yapılmış ise burada bir tümülüs vardır bu tümülüs kral mezarıdır, genelde aslanın arka tarafında olur.

3- Aslan ve boğa (öküz) aynı mantığı içerir, kartalda benzerlik gösterir, lakin bire bir aynı değildir. aslanlar her daim kral mezarını verir genelde kaya mezar yada oda mezardır, yüklü miktarda hazinesi bulunur.

4- Aslan olan kaya araştırılmalıdır, genelde girişe yakın olur girişin bekçisi gibidir, bazen aslan olan kaya kapak yada kapıdır devirince giriş açılır.

5- Aslan oturmuş vaziyette ise mezar altındadır bunun girişi aslanın baktığı yerde bazen hemen altında yada önündedir.

6- 2 aslan birbirine bakar vaziyette ise bu kaya mezarına işarettir, bu mezar kral mezarıdır, genelde çok odalı kaya mezarıdır, ilk giriş ana oda; burada kral yatar içerideki küçük kapılardan yan odalara geçilir burada kralın ailesi vardır en değerli olanı girişteki büyük odadır yüklü miktarda hazine bu odadan alınır.

7– Aslan saldırır vaziyette ise genelde kabartma işarettir bunun mezarı ana kayada kaya mezarı verir. girişi kasık boyunda kapısı vardır . genelde açılmış mezarlardır.

8- Aslan ayakta kuyruğu dikelmiş vaziyette ise burada bir oda mezarı vardır, bu odaya uzun geçitli tünelden geçilerek varılır genelde dağın altına inen bir tünel şeklindedir. oda kubbeli mimari yapıya sahiptir çok değerli mezardır yüklü miktarda altınları ve krala ait eşyalar buradan alınır.

9- Aslan kafası varsa burası genelde ören yeridir. bu aslanın gövdesi kral kapısında resmedilmiştir. Aslan kafası ana kayada kayaya yapışık ise bu aslanın burnunda birde halka vardır bu aslan tam olarak mezara bakar vaziyettedir. bu figür öküz başı ile benzerlik gösterir.

10- Aslan yatmış uyur vaziyette ise mezarın tam üstünde demektir. altta ya kaya mezarı yada ana kayanın altında oda mezarı vardır.

11- Aslan kral mezarıdır genelde mezara yakın yapılır bu bölge aslanın koruması altında olup kapalı mağara girişini verir. mağara girişinde başka bir aslan işareti, içerideki aslan daha iri yapılı ise, iri yapılı aslan yan bakıyor, burada bir istavroz, istavrozun yanında bir ustura işareti varsa burası büyük tuzak vardır.

12- Çeşme yanında aslan varsa dere aşağı inilir. ana kayada mezar bulunur. Bu mezar dünya durdukça durur. çok büyük ve görkemlidir. Burada 3 nal işareti, 1 sofra taşı ve 1 aslan daha vardır. bu aslan sofra taşına bakar vaziyettedir buranın parası sofra taşının altındadır. burada 2 yer daha olup diğerleri tılsımlı ve tuzaklıdır.


Yorumlar - Yorum Yaz
Sosyal Medya

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam74
Toplam Ziyaret296640
Site Haritası